Armageddon nyomában

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

A Szónoklás Művészete Jegyzet egy könyvből...

A hatásos beszéd alapjai:

-céltudatos legyen az ember beszéd közben

- beszéd gyakorlása tömeg előtt, hogy kialakuljon a magabiztosság és megszűnjön a lámpaláz

- előre kell készülni a beszédekkel, hogy mit szeretne elmondani az ember

- saját szavainkkal kell előadni a mondandónkat és nem betanulni a szöveget

- összegyűjteni a gondolatokat a beszédhez és elrendezni őket

- letesztelni a beszédtémát baráti beszélgetések során

- lelkileg ráhangolódni a beszédre és pozitívan gondolkozni a kimeneteléről

- aki vidáman, magabiztosan viselkedik, az előbb-utóbb azzá is válik. Eljátszani a rettenthetetlent és idővel azzá is válsz.

- beszéd előtt mély lélegzet, hogy magabiztos legyen az ember és bírja szuflával a kezdeti nehézségeknél

- saját élményekről beszélni, mert az a hiteles:

- gyermekkor és neveltetés

- sikerek és kudarcok

- hobbi, kikapcsolódás

- speciális ismeretek

- különleges élmények

- hit és meggyőződés

- Olyan témát választani, amiben hisz az ember, lelkesíti, érdekli, személyes

- Izgalmasan tálalni a témát, hogy felkeltse a figyelmet

- Behatárolni a témát, hogy ne legyen terjengős a beszéd, mert úgy sem tudják az emberek követni

- Járatosnak és felkészültnek lenni a témában, ha bekérdeznének az embernek és gyorsan változtatnia kellene a mondandóján

- Használni beszéd közben sok példát:

- történetek a beszédben

- emberközeli történetek

- nevek használata

- részletezni: Ki? Mikor? Miért? Hol?

- párbeszéd használata

- szemléltetni hangutánzással, mozdulattal a cselekményt

Képszerű fogalmazás:

- tárgyak

- állatok

- növények

- férfiak

- asszonyok

- színek

- számok

- évszámok

- Energikus legyen a szónoklás: elevenség, hitelesség, lelkesedés. A hangszín, hangerő változtatgatásával érzelmeket, hangulatokat, figyelmet kiváltani.

- Olyan témát választani, amiben hisz az ember, lelkesíti, érdekli, személyes

- Lelkesen lépni a hallgatóság elé. Frissen, élénken mozogni még ha kezdetben nehéz is.

- Ne támaszkodjunk semminek. Fej felemelve.

- Parancsnokként viselkedni, hogy irányító tudjon lenni az ember

- Hangosan beszélni, hogy a hátsó sorokban is hallják. Közben gesztikulálni.

- Mondjon is az ember valamit, ne csak beszéljen!

- Fontos a nyelv tanult és helyes használata, hogy megértessük magunkkal

- Együttműködés a hallgatósággal: személyre szóló legyen a beszéd. Az érdekkörükről, róluk, gondjaikról, örömeikről, a bajaikra való segítségről szóljon az előadás. (Új helyen felmérni, hogy abban a közösségben, városban milyen az emberek élete, mi érinti őket.)

- Az embereket önmaguk érdekli:

- ranglétrán feljutás

- több pénzt keresni

- egészségüket hogyan őrizhetik meg

- hogyan ápolják a fogaikat, hogyan tisztálkodjanak

- hogyan hűsítsék magukat

- hogyan szerezzenek meg egy állást

- hogyan bánjanak egy beosztottal

- hogyan vásároljanak egy házat

- hogyan fejlesszék emlékezőtehetségüket

- Érdekli az embereket más emberek sorsa, történetei:

- élettapasztalataik

- hogyan lettek gazdagok

- hogy érték el céljaikat

- különböző élethelyzetek

- Dicsérni a hallgatóságot (igaz dicséret legyen)

- Azonosulni a hallgatósággal, azaz közéjük tartozás kifejezése

- Név szerint említeni embereket, mert örülnek neki

- Ők helyett az Önök használata. Az Önök néha lekezelő lehet. Helyette a mi előnyösebb

- Hallgatók bevonása:

- szemléltetésben segítségül hívni őket

- kérdezősködés

- kézfelemelés

- szavaztatás

- Szerénynek lenni, szerény szerepben tündökölni. A hencegés ellenszenvet vált ki. A szerénység bizalmat.

„Konfucius: Soha nem akarta elkápráztatni az embereket mindenre kiterjedő tudásával. Csupán fel akarta világosítani őket mindenre kiterjedő megértéssel.”

BESZÉD TÍPUSAI

 1. Rábeszélés, vagy mozgósítás
 2. Tájékoztatás
 3. Megnyerés, vagy meggyőzés
 4. Rögtönzött beszéd
 1. Rábeszélés, vagy mozgósítás:
 2. Példával, történettel kezdeni
 3. Elmondani utána a lényeget
 4. Előadni az érveket, hogy a hallgatókat milyen előnyök érik, ha rád hallgatnak
 1. Példával, történettel kezdeni:

- A példa egyetlen személyes élményre épüljön életre szóló tanulsággal

- Példánál a dolgok közepébe vágva kezdeni

- Lényegtelen részeket hanyagolni, lényegeseket részletezni

- Érzékletesen, színpadiasan, színész módjára előadni a történetet, hogy az előadó és a közönség is bele tudja élni magát

- A beszéd ¾-ét tegye ki ez a rész

b.     Elmondani utána a lényeget:

- Egyenesen kijelenteni, hogy mit szeretnél

- Tömören, pontosan fogalmazni

- Szemléletes felszólítás, ne általánosságban beszélj. „Cselekedjen hazafiként!” felszólítás helyett „Menjen el szavazni!”

- Tett megtételére kérni a hallgatóságot, ne csak elméleti, gondolati támogatásra

- Olyat kérni, ami könnyen teljesíthető és nem kerül nagy erőfeszítésbe.

- Határozott, meggyőző hangon elmondani a kérést. Azaz kiemelni a szövegből, úgy, mint az újságcikkekben a vastagon szedett címet.

- Zárásnál: a beszéd lassan a végéhez ér (őszintén, meggyőzően mondani ezt is)

c.      Előadni az érveket, hogy a hallgatókat milyen előnyök érik, ha rád hallgatnak:

- Tömören, takarékosan, tárgyi szemléltetés használata

-  Az érv kapcsolódjon ésszerűen a példához (Ha a beszéd a használt kocsik gazdaságosságáról szólt, akkor az érv is az anyagi előnyökről szóljon. Ne arról, hogy milyen szépek a régi autók.)

- Egy érvet hangsúlyozni, hogy egyértelmű legyen a beszéd.

 1. Tájékoztatás:
 2. - A témát a rendelkezésre álló időnek megfelelően behatárolni.

- Kerülni a csapongást a témakörök között, hogy ne legyen követhetetlen a beszéd.

 1. – Sorba állítani a gondolatokat és a beszéd gondolatmenetét felépíteni az idő, tér, okozatiság elve alapján.
 2. – Vázlatszerűen ismertetni, hogy milyen témaköröket fogunk érinteni. Beszéd közben pedig jelezni, mikor ugrunk új témára
 3. – Ismeretlent megmagyarázni egy ismert dologgal. Elvont fogalmat egy képesített példával érthetővé tenni (katalizátor kémiai tevékenységét egy virgonc gyerekhez hasonlítani, aki mindenféle csínyt és hatást kivált, de közben neki semmi bántódása nem esik).
 4. – Képpé alakítani az emberi léptékekkel követhetetlen méreteket, mértékeket. Alaszka 590 804 mérföld2. Az emberek nincsenek tisztában mekkora is. Ezért felsorolni, hogy nagyobb, mint több állam együttvéve.
 5. – Kerülni a szakkifejezéseket. Érthetetlenné lesz a beszéd az átlagembereknek. Úgy gondolkodj, mint egy bölcs, de úgy beszélj, mint egy egyszerű gyermek. – Gyermekek felfogó képességéhez alakítani a beszédet és az biztos, hogy mindenki számára érthető lesz. Ha szakszó szükséges, akkor előtte elmagyarázni, hogy mit is jelent.
 6. Fontos a képi szemléltetés (kép, tárgy, diagram), mert az agy jobban felfogja a képi ingereket (szemideg vastagabb a hallóidegnél). Egy kép többet mond 1000 szónál. Beszéd közben ábra használata esetén nagy és olvasható betűket használjunk. A kifejezéseket rövidítsük és beszéljünk a rajzolása és írása közben úgy, hogy gyakran hátrafordulunk a közönség felé. Használjunk pontos, egyszerű fogalmazást.

Szemléltető eszköz használata:

- A szemléltető eszközt, csak akkor vegye elő, mikor használni akarja

- Jól látható legyen az eszköz, hogy a hátsó sorból is jól lássák.

- Amíg beszél, soha ne adja körbe az eszközt

- Amikor használja az eszközt, emelje fel, hogy mindenki jó lássa.

- Egy mozgó szemléltetőeszköz 10 másikkal is felér a látványosság miatt.

- Beszéd közben ne az eszközt bámulja, hiszen a hallgatókkal akar kapcsolatot tartani az ember ilyenkor

- Ha már nincs rá szükség, akkor el kell rakni az eszközt.

- Ha a szemléltető eszköz alkalmas egy kis rejtelmesdire, akkor takarja le és ezzel kíváncsiságot és érdeklődést fog kelteni az emberekben. Beszéd közben fokozni a hangulatot, izgalmat és a kíváncsiságot azzal, hogy többször is kitérünk szóban arra, hogy valamit mutatni fog.

3. Megnyerés, vagy meggyőzés:

- Bizalomébresztés a hallgatóságban: Őszinte érzelmű igaz beszéd, hatásosabb minden hamis tanúnál.

- Igenlés kiváltása a tömegnél végül meggyőzéshez vezet. Azaz helyeslés elérése a közös pontokról, gondolatokról való beszélgetésnél, aztán fokozatosan, szépen terelni a témát a meggyőzendő dolgok irányába.

- Ne ellenkezzen a szónok a hallgatókkal, mert ellenállást vált ki a tömegnél.

- „Én ezt bizonyítom be” kifejezés szintén ellenérzést hoz létre. Helyette feltenni a bizonyítandó dologgal kapcsolatban kérdéseket és a közönséggel együtt keresni a válaszokat. Közben az előadó a tényeit tálalja és így az emberek sajátjuknak érezhetik a gondolatot, a következtetést. Tehát rávezetni a hallgatókat a meggyőzendő témára közvetetten.

- A legjobb érv, ami látszólag magyarázat.

- Tilos tévedéssel vádolni a közönséget, mert akkor az ellenállásuk makaccsá válik.

- Az én a fontos az embereknek és annak védelme.

Lelkesedés beszéd közben:

- érveknél az értelem helyett az érzelmekre hatás a fontosabb

- lelkesedésünk érzelmi, lelki szinten is ragadjon át a tömegre

- amilyen az előadó, olyan a hallgatóság is (ellensége, vidám, unalmas)

- éreztetni a közönséggel, hogy tiszteli s becsüli őket az előadó. A tiszteletlen előadó becsődöl a mondandójával

- barátságosan kezdeni a beszédet: a közös alapokat hangsúlyozása és az mentén az új gondolatok elültetése az embereknél

- barátságosság megtartása, hogy ne legyen ellentét

4. Rögtönzött beszéd

- ezt is gyakorolni kell, mert gyakran van rá szükség

gyakorlat:

- találomra 1 percet beszélni különböző témákról. Így rájövünk, hogy tudunk rögtönözni és kialakul a magabiztosság.

- Az egyik ember elkezd egy történetet, a többi pedig folytatja egyesével

- rögtönzött beszédnél is történettel kezdeni. Így megszűnik a szorongás és a példa felkelti a hallgatóság figyelmét.

- élénk határozott gesztikulálás, testmozdulatok használata, hogy a figyelmet megragadja

- Itt és most: beszélni a közönségről, az alkalomról és a részleteiről, öröm kifejtése a helyzetről

- mondjon is valamit az előadó, ne csak beszéljen: egy központi gondolat köré építse fel a mondanivalóját

AZ ELŐADÁSMÓD

- Gyakorlással önbizalom alakul ki

- Önmagunkat adni, mert a színjáték visszataszító

- Társalogni a hallgatósággal, hogy a kapcsolat meglegyen és érezzék az üzenetét az előadónak: kérdést, szavaztatást intézni a közönség felé

- természetesnek lenni, mint egy hétköznapi beszélgetésben

- edzeni a hangerőt, hangsúlyváltásokat, hangképzést

MÁSOK BESZÉDÉNEK FELVEZETÉSE

TJE formula = Téma + Jelentőség + Előadó

Tartalmazza: ki, miről, milyen jogon tart előadást, beszédet.

- Fontos, hogy miért érdekes a közönség számára az előadás: Kérdésekkel kíváncsiságot kelteni, a válasz pedig az előadásban lesz…

- Szónok kimagasló eredményeiről beszélni

- Pontosan utánajárni a fenti három pont részleteinek, hogy ne kerüljön kellemetlen helyzetbe a pontatlan adatok miatt az ember. Az előadó nevét pedig a legvégén említeni a felvezetés lezárásaként. Úgy, hogy szünetet tart a név előtt. Majd pedig hangosan, tagolva, a közönség felé fordulva kimondani.

- Lelkesen, hogy lelkesedjen az előadásért a közönség.

- Pozitívan, jóindulatúan, kerülve a káros vicceket, megjegyzéseket

Díjátadás:

 1. Mondjuk el, hogy miért tüntetnek ki valakit
 2. Szóljunk arról, hogy a kitüntetett élete miért lehet érdekes a közönség számára
 3. Mondjuk el, hogy ez a kitüntetés milyen nagy megtiszteltetést jelent és hogy a hallgatóság milyen barátságos érzésekkel viseltetik a kitüntetett iránt.
 4. Gratuláljunk név szerint a kitüntetettnek és fejezzük ki jókívánságunkat a jövőre nézve.

Díjátvétel:

 1. Mondjunk őszinte köszönetet a hallgatóságnak
 2. Beszéljünk azok érdemeiről, akik segítettek nekünk: a társaink, a beosztottaink, a barátaink és a család érdeméről.
 3. Szóljunk arról, hogy mit jelent számunkra a kitüntetés. bontsuk ki, mutassuk meg a közönségnek. Mondjuk el nekik, hogy milyen hasznos, vagy szép, s hogy miképp fogjuk használni.
 4. Fejezzük ki még egyszer őszinte hálánkat.

HOSSZABB BESZÉD FELÉPÍTÉSE

- Tervezni a beszédet: „A hadvezetés olyan tudomány, amelyben semmi sem sikerülhet, ami nincs kiszámítva és végig gondolva.” Napóleon

1. Figyelem felkeltése:

- a bevezető lebilincselő legyen: egy történet, egy érzelmi megrázkódtatás, egy élettapasztalat

- keltsen kíváncsiságot, várakozást

- ismertetni egy döbbenetes tényt. Ne legyen túl durva a kezdés (pl.: pisztollyal a plafonba lő)

- kézfelemeléssel kezdeni. Előtte tisztázni velük, hogy szavaztatás lesz

- megígérni nekik, hogy a beszéd hozzá segíti ahhoz, amire vágynak

- szemléltető eszköz használata. Egy tárgy figyelemfelkeltő lehet.

2. Kerülni az ellenszenv keltését:

- kerülni a mentegetőzést, hogy nem készültünk fel

- nem szabad kezdeni viccel és mulatságos történettel (magunk kifigurázása egy történet keretében még bele fér)

3. Fő gondolatok alátámasztása:

- egy példával, egy történettel

- statisztikával

- szakértői véleménnyel. Fontos, hogy hiteles és elfogadott szakértőtől származzon

- szemléltető eszközökkel

- legyen valami kézzelfogható dologhoz viszonyítva az esetlegesen elvont téma

4. Tettekre buzdítás:

- beszéd befejezése a legfontosabb dolog

hiba: „Ennyit akartam mondani. Be is fejeztem.”

- Összegezni: Egy mondatban, bekezdésben összefoglalni a teljes előadás tartalmát és, hogy mit érdemes tennünk. Milyen hatásos eredményekkel jár a megtételük.

- Tettekre serkenteni: Kérni, hogy adakozzanak, csatlakozzanak, szavazzanak, írjanak, telefonáljanak, vásároljanak, bojkottáljanak, iratkozzanak fel, nyomozzák ki, fizessék be.

- Pontosan kérni, amit szeretnénk tőlük a nagy általánosságok helyett

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/tudomany/3785-a-szonoklas-mveszete

Dánia is támogatja a NATO-tól eltávolodás folyamatát

Dánia védelmi minisztere szerint a skandináv ország csatlakozik a francia vezetésű Európai Beavatkozás Kezdeményezéshez (EI2), és a brit vezetésű Közös Felderítő Erőkhöz (JEF), melynek célja, hogy Európa egységet mutasson fel Donald Trump mindinkább kiszámíthatatlanná váló politikája miatt.

Claus Hjort Frederiksen dán védelmi miniszter bejelentette, hogy Dánia részévé válik a francia vezetésű Európai Beavatkozás Kezdeményezésnek (EI2), és a brit vezetésű Közös Felderítő Erőknek (JEF). A miniszter elmondása szerint ez a lépés jelzi Európa független fegyveres erők létrehozására irányuló szándékát, illetve egy olyan erő létrehozását, mellyel Európa az Egyesült Államoktól függetlenül reagálni tud a válsághelyzetekre – derült ki a Danmarks Radio beszámolójából.

“Európa nagyobb felelősséget kell vállaljon saját biztonságáért. Büszke vagyok arra, hogy Dánia csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, mert ez megerősíti biztonságpolitikai profilunkat, és hozzáférést biztosít olyan fórumokhoz, melyek hasonló megközelítést képviselő országokat tömörítenek” – mondta. A védelmi miniszter szerint a világ még instabilabbá vált a közel-keleti válságok és Oroszország külpolitikája miatt, ami az utóbbi időben egyre “magabiztosabbá” vált.

A dán védelmi miniszter hangsúlyozta; az új szövetségi rendszerek létrejötte egyelőre nem változtat azon, hogy a NATO és az Egyesült Államok képezi a dán biztonságpolitika sarokkövét. Ugyanakkor, amennyiben a helyzet úgy kívánja, az új biztonsági együttműködések keretén belül az európai országok a NATO-tól és az Egyesült Államoktól függetlenül is reagálni tudnának a válsághelyzetekre.

Mindkét kezdeményezés egyaránt elnyerte a dán parlament támogatását, és a Szociálliberális Párt közleménye szerint ez fontos jelzés Donald Trump számára, mely azt mutatja, hogy adott esetben az európai országok az amerikai érdekkel szemben is egységet tudnak felmutatni.

http://www.hidfo.ru/2018/06/dania-is-tamogatja-a-nato-tol-eltavolodas-folyamatat/

Az euro-atlanti integráció végéről beszélt a volt francia kormányfő

Jean-Pierre Raffarin volt francia kormányfő szerint az eurázsiai kontinens biztonságát és stabilitását négy ország kell garantálja: Franciaország, Németország, Oroszország és Kína együttműködése válthatja fel az Egyesült Államok és Európa törékeny “szövetségét”.

Az Európai Unióban megindult a felbomlás folyamata a britek kilépési népszavazását követően, eközben Európa a környező országok fokozódó instabilitásával kell szembesüljön – mondta a volt kormányfő a Le Journal du Dimanche francia lapnak adott interjú során.

“Az euro-atlanti kapocs fokozatosan leépül. Ez arra ösztönöz minket, hogy újraértékeljük geostratégiai szövetségeinket, különösen a saját biztonságunk terén” – mondta, hozzátéve, hogy Donald Trump amerikai elnök alapjaiban megkérdőjelezte a transzatlanti együttműködést.

Jean-Pierre Raffarin

“A dollár részéről egyfajta agressziónak lehetünk szemtanúi az eurozónában, gyáraink bezárásra kényszerülnek Iránban az amerikai nyomásgyakorlás miatt” – összegezte.

Raffarin szerint Európa a továbbiakban arra kell törekedjen, hogy egy stabil pólust hozzon létre az eurázsiai együttműködésben, ez az új együttműködés pedig Franciaország, Németország, Oroszország és Kína szoros szövetségét jelenti.

Jean-Pierre Raffarin 2002 és 2005 közt volt Franciaország miniszterelnöke. Lemondása előtt hevesen ellenezte Irak amerikai megszállását.

http://www.hidfo.ru/2018/06/az-euro-atlanti-integracio-vegerol-beszelt-a-volt-francia-kormanyfo/

A ‘Mi Hazánk’ – Toroczkai László történelmi beszéde Ásotthalmon

***

+ a Média reakcióiból:

Echo TV: Egy “Nem éppen baráti hangvételű beszélgetés…” (Forrás: Toroczkai Fb) Június 28.

***

Info Rádió / Aréna: Dúró Dóra és Toroczkai László >< Exterde Tibor

***

***

Szabad Riport

Felhasznált források: Pvp Studió, Echo TV, Toroczkai László Fb, Info rádió

Putyin kész orosz útlevelet adni mindenkinek, – aki dolgozni akar

Tudtad-e, hogy mindenki, aki Oroszországban él, beleértve nemcsak az orosz állampolgárokat, hanem a külföldieket is; amennyiben igényli, egy hektár szabad földet kap a Távol-Keleten?

Bár igaz, ez bizonyos feltételekhez van kötve, mert ezt a földet nem adhatja el, (nagyon helyesen, megelőzvén bármiféle spekulációt – SzR.) És még akkor sem adhatja el, ha egy saját vállalkozást épít fel rajta.

Az egyetlen nehézség a jövendőbeli földtulajdonos számára, (bár igaz ez egyáltalán nem elhanyagolható), hogy ezen gazdára váró szabad területek, még úgymond a “szűzföldeken” vannak, vagyis ritkán lakott körzetben, ahol meglehetősen alacsony az infrastruktúra. Ám ez később pozitív irányban változni fog.

Oroszország, ugyanúgy, mint hazánk, szintén fontosnak tartja a kisgyermekes családok támogatását, de kiemelten úgy hogy maximális lehetőséget biztosít számukra hogy jobb életet alakítsanak ki saját maguknak. S ezzel a hazájuknak is a hasznára legyenek. A 3, vagy több gyermekes családok nem csak a Távol-Keleten, hanem Oroszország területén bárhol kaphatnak telket, ahol van szabad föld. Olyan helyeken is, ahol sokkal jobb az infrastruktúra, mint Keleten.

És van föld bőven, mert Oroszország továbbra is a világ leggyérebben lakott országai közé tartozik, területe pedig hatalmas. Ráadásul a népessége évente riasztó ütemben csökken.

Mindezeket Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke mondotta 2018. június 7-én azon a nyilvános videó konferencián, melyen közvetlenül hozzá lehetett kérdéseket intézni. De nemcsak tőle lehetett kérdezni, a konferencia 4.5 órás ideje alatt, hanem Oroszország összes regionális kormányzója, és a minisztériumok vezetői is elérhetők voltak a kérdezők számára.

A videó konferencián Putyin kiemelten foglalkozott az ukrán menekültek kérdésével is, akiknek az orosz állampolgárságának megszerzését, maga az elnök is támogatja.

Kevéssé ismeretes, de az ENSZ jelentése is megerősíti, hogy Oroszország fogadja be a legtöbb menekültet a világon. A menekültek közül az ukránok vannak a legtöbben. Több mint 2 millió ukrán állampolgár él jelenleg és dolgozik Oroszországban. Ez eléggé ironikusan hangzik, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az antlantista ukrán média Oroszországot agresszorként festi le.

Így tehát az állítólagos “agresszorhoz” menekülnek az ukránok milliói abból az Ukrajnából, ahol Európában a legalacsonyabb a GDP.

De nemcsak a GDP, hanem a gyermekek születési aránya is a legalacsonyabb Ukrajnában. A nyugatbarát kormány alapvetően hibás gazdaságpolitikája miatt, mely mérhetetlenül nagy károkat okoz az ukrán népnek, egyre többen menekülnek el, s nagyon úgy néz ki, hogy az elkövetkező években Ukrajna a népességének a nagy részét elveszíti. Akik közül nagyon sokan Oroszországot választják új hazájuknak.

Mindezek ellenére – az ukrán kormány továbbra is agressziót folytat a szláv népekkel szemben, – Lugansk és Donyeck köztársaságokban.

***

Visszatérve Oroszországra Putyin azt magyarázta, hogy az országnak súlyos demográfiai problémái vannak. Annak ellenére, hogy az elmúlt években számos intézkedés történt a születések számának javítása érdekében, de a ’90-es években Oroszországban a születési arány jelentős csökkenése következett be, amely még 20-30 évvel később is több mint 27% -os csökkenést eredményez.

Az egyetlen megoldás az, – mondotta Putyin, – hogy hazahívják azokat honfitársaikat, akik elmentek, és hívják azokat a külföldieket akik szimpatizálnak Oroszországgal, s az “Orosz Világgal” kapcsolatban állnak, – függetlenül az eredeti állampolgárságuktól.

Ám nem szabad megengedni, hogy egyfajta “eszetlen migráció” kezdődjön Oroszország irányába, – hangsúlyozta Putyin. – a bevándorlási törvényeket olyan irányban kell módosítani, amely tükrözi a munkaerőpiaci prognózist, valamint figyelembe kell venni azon külföldiek érdemeit és kompetenciáit, akik az orosz állampolgárságot kérik.

Fort Russ / Szabad Riport, Fort András

Német autógyártók: az USA károkat okozhat Európának

A német autógyártók fokozottan aggódnak amiatt, hogy az Egyesült Államok által bevezetett importtarifák milyen károkat okoznak majd a német gazdaságnak.

A Wall Street Journal szerint a német autóipar főbb szereplői megfogalmazták követeléseiket az Európai Unióval szemben – elképzeléseik szerint az EU el kellene törölje az amerikai gyártású import gépjárművekre kivetett adót, hogy ezáltal az USA is hajlandónak mutatkozzon a kereskedelmi korlátozások enyhítésére.

A lap szerint Richard Grenell, az USA németországi nagykövete találkozott a BMW, a Volkswagen és Daimler Benz vezetőivel, és a találkozó során felmerült az az elgondolás, hogy Európa és az USA kölcsönösen el kellene törölje az autóimportra vonatkozó korlátozásokat.

Az Európai Bizottság korábban azzal fenyegette az Egyesült Államokat, hogy 25%-os adót vet ki bizonyos amerikai termékekre, miután Donald Trump bejelentette, hogy 25%-os tarifát fizettet az import acélra és 10%-os terhet az alumíniumimport esetében.

A kölcsönösen meghirdetett kereskedelmi korlátozások miatt a világsajtó az Európai Unió és az Egyesült Államok közti kiterjedt kereskedelmi háború lehetőségéről beszél. Kritikusok szerint az ellentétes gazdasági érdekek miatt visszájára fordulhat a korábban zavartalannak hitt transzatlanti integráció.

http://www.hidfo.ru/2018/06/nemet-autogyartok-az-usa-karokat-okozhat-europanak/

Gyermekként könnyebb a nyelvtanulás

Szakértők szerint az emberi agy arra van kitalálva, hogy gyermekként tudat alatt elsajátítson komplex kommunikációs formákat. A későbbi nyelvtanulás mindössze üres utánzata annak, amire gyermekként képesek vagyunk.

Biológiai szinten a gyermekek olyanok, akár egy szivacs – magukba szívnak minden információt, ami körülöttük van, és ugyanez vonatkozik a komplex kommunikációs rendszerekre. A Kaliforniai Egyetem szakértői szerint a pubertás korban véget ér ez a korlátlan kreativitás, és a későbbi életszakaszokban nyelvtanulási képességünk mindössze üres utánzata annak, amire gyermekként képesek vagyunk.

Dr. Paul Thompson, a Kaliforniai Egyetem neurológia-professzora szerint egy nemrég tett felfedezés igazolja, hogy a gyermeki agy a nyelvtanulásra specializálódott; hat éves kor és kamaszkor közt az ember olyan egyszerűen tanul meg egy komplex kommunikációs rendszert, mint ahogyan felnőttként egyszerű ritmusokat, dallamokat jegyez meg. Ez a képesség állítólag 11 és 15 éves kor közt szűnik meg, eddig kell spontán módon megtanulni a lehető legtöbb nyelvet, mert később ugyanez a művelet már összehasonlíthatatlanul több időt és erőbefektetést igényel.

A kutatók ráadásul rájöttek, hogy gyermekként azért is egyszerűbb a nyelvtanulás, mert az adott kommunikációs közegben sokkal egyszerűbb azonnal áttérni a gyakorlati használatra. Néhány éves gyermekként nem kell komplex nyelvtani szerkezetek használatát megérteni, és egyszerűbben lehet másokkal kommunikálni elvont fogalmak nélkül, miközben egy felnőttől már elvárt a nyelvtanulás során, hogy azonnal a “felnőtt világ” teljes nyelvtani készletét alkalmazza, és elvont fogalmakban gondolkozzon. Ezzel szemben a gyermekek absztrakt gondolkodás nélkül gyorsabban tanulják a nyelvet, és egy adott életkor után a párhuzamos nyelvi készség organikus módon képes fejlődni, felépíteni az absztrakt gondolkodás kifejezéséhez szükséges nyelvi készletet.

A kutatók emellett arra a következtetésre juttottak, hogy a gyermekek valójából jóval több időt fordítanak nyelvtanulásra, mint azok a személyek, akik felnőttként kezdenek idegen nyelvet tanulni. A gyermek tudat alatt tanulja az idegen nyelvet, amikor idegen nyelvi környezetben hallja a beszédet. Ugyanilyen módon akkor is tanul, amikor alszik. Mindez különösképp a vegyes házasságokban feltűnő jelenség, ahol a két nyelvet beszélő szülők és vegyes társaságú óvoda okán a gyermek több évi előnyre tesz szert a nyelvtanulás terén.

http://www.hidfo.ru/2018/06/gyermekkent-konnyebb-a-nyelvtanulas/

Nemsokára megszűnik az Index.hu

Csúcsidőben huzamosabb ideig elérhetetlenné vált az Index.hu. A hírportál működése a leállás után is akadozott, a kiszivárgott információk szerint már a végleges leállásra készülnek az alkalmazottak.

Csúcsidőben leállt az Index.hu, majd a hírportál hosszas karbantartási munkálatok után sem bírta a terhelést – derült ki az Origo beszámolójából. A hírek szerint a Simicska Lajos tulajdonában lévő hírportálnál pánikhangulat van, miután kiderült, hogy a lap finanszírozása hosszú távon nem biztosított.

“A portál egy ideig elérhetetlen volt, és azóta is akadozik. A hibaüzenet ugyan karbantartásra hivatkozott, de hétköznap, a déli csúcsidőben nyilvánvalóan nem végeznek karbantartást” – írták.

Az Origo szerint a lap továbbműködtetése azt követően kérdőjeleződött meg, hogy teljes támogatást biztosított egy ellenzéki pártnak, ami ennek ellenére nem tudott jobb eredményt elérni az április 8.-i országgyűlési választásokon.

“Mindezek miatt az Indexnél is rendkívül feszült a helyzet, forrásaink szerint pánikhangulat van. Az Index-dolgozók körében információink szerint hetek óta beszédtéma, hogy Simicska vajon mikor dönt az ő megszüntetésükről is.”

Korábban több liberális napilap is elindított olyan kezdeményezést, melynek lényege, hogy megpróbálnak korábbi szponzoraik helyett az olvasók anyagi támogatására hagyatkozva továbbműködni. Ezek a próbálkozások azonban rendre kudarcot vallottak, úgy tűnik, a magyar nyilvánosság nem akar eltartani ennyi liberális propagandalapot.

Az olvasói támogatás alapján egyelőre az is kérdéses, hogy akár egyetlen kis költségvetésű, kevés alkalmazottat foglalkoztató liberális magazin életképes lenne-e Magyarországon.

http://www.hidfo.ru/2018/06/nemsokara-megszunik-az-index-hu/

Németországban előrehozott választás lesz a migránsok miatt

A németek szerint Merkel nem oldja meg a migrációs válságot

A német lakosság több mint 70%-a szerint Angela Merkel nem tud európai megoldást találni a migrációs válságra két hét alatt, emiatt végül le kell zárni Németország határait.

A német lakosság több mint 70%-a szerint Angela Merkel nem tud európai megoldást találni a migrációs válságra két hét alatt, vagyis nem tudja teljesíteni a Keresztényszociális Unió által adott ultimátum feltételeit – derült ki egy a Die Welt megrendelésére készült közvélemény-kutatásból.

A június 18-19-én végzett kutatás szerint a német lakosság 74,7%-a gondolja úgy, hogy Merkel nem tudja kezelni a migrációs válságot, és mindössze 18,1%-uk adta azt a választ, hogy a válságnak pozitív kimenetele lehet. A megkérdezettek 7%-a nem válaszolt a kérdésre.

Horst Seehofer német belügyminiszter napokkal ezelőtt közölte, hogy az Európai Unió két héten belül elő kell álljon egy megoldással arra vonatkozóan, hogyan lehet a Németországba érkező migránsokat visszaküldeni más uniós tagállamokba. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, arra az esetre a belügyminiszter a német határok lezárását helyezte kilátásba.

http://www.hidfo.ru/2018/06/a-nemetek-szerint-merkel-nem-oldja-meg-a-migracios-valsagot/

A belügyminiszter azt akarja, hogy az Európai Unió két héten belül álljon elő a megoldással, hogyan lehet kizárni Németországból azokat a migránsokat, melyeket a perifériaországokban már regisztráltak.

Horst Seehofer német belügyminiszter ultimátumot ad Angela Merkel német kancellárnak az illegális bevándorlással kapcsolatban – írja a Bild napilap. A beszámoló szerint ezúttal azt próbálja elérni a bajor vezető, hogy két héten belül sikerüljön uniós szintű megoldást találni arra, hogyan lehet kitiltani Németországból azokat a migránsokat, melyeket már egy másik tagállamban regisztráltak.

Az intézkedés lényege, hogy amennyiben a perifériaországok – Görögország, Oalszország, Spanyolország és Magyarország – már regisztráltak egy bevándorlót, az ne utazhasson tovább Németországba.

Amennyiben a követelést nem teljesítik, Seehofer egy miniszteri rendelettel arra utasítaná a rendőrséget, hogy kezdje el ellenőrizni a határokat és visszafordítani azokat a migránsokat, melyek nem rendelkeznek érvényes menedékjoggal Németországban.

A Die Welt értesülései szerint a belügyminiszter azt is mondta, hogy a továbbiakban nem tud együttműködni Angela Merkellel.

http://www.hidfo.ru/2018/06/ultimatumot-kapott-merkel/

A német Szociáldemokrata Párt elkezdett felkészülni egy esetleges előrehozott országgyűlési választásra, miután a bevándorlás kapcsán konfliktus robbant ki Angela Merkel pártja és a Keresztényszociális Unió közt.

A Focus magazin szerint a szociáldemokraták három zártkörű találkozót tartottak az elmúlt hetek folyamán, azzal a céllal, hogy előkészítsenek egy gyors választási kampányt arra az esetre, ha a migrációs válság miatt új választásokat kell kiírni.

Az SPD vezetői szerint az előrehozott választásokat szeptemberben tarthatják.

Horst Seehofer belügyminiszter – aki egyúttal a CSU vezetője is – napokkal ezelőtt javasolta, hogy Németország küldje vissza a perifériaországokba azokat a migránsokat, akik regisztrációját valamelyik perifériaországban végezték el. A politikus a német határok lezárását is kilátásba helyezte abban az esetben, ha nem sikerül két héten belül európai megoldást találni a tömeges bevándorlásra.

Miközben a CSU vezetője két héten belül lezárná a határokat, Merkel inkább hosszas tárgyalásokat akar folytatni Olaszországgal és Görögországgal arról, hogy ne engedjék tovább a migránsokat Németország irányába.

Az SPD márciusban kötött koalíciót a CDU/CSU pártszövetséggel, miután Merkel pártja közel fél év alatt sem tudott kormányt alakítani. A szeptemberi választások során harmadik helyen végzett egy bevándorlásellenes párt, majd a kormányalakítás nehézségei miatt népszerűségben átmenetileg megelőzte a szociáldemokratákat.

http://www.hidfo.ru/2018/06/nemetorszagban-elorehozott-valasztas-lesz-a-migransok-miatt/

Trump nagyon megnehezítheti a németek dolgát


Die Hard? Trump aligha fog lemondani a következő években.

Úgy tűnik, az amerikai külpolitika kihasznál minden adódó lehetőséget arra, hogy újabb csapást mérjen a német vállalatokra – írja a Der Spiegel német napilap. Elmondásuk szerint Trump ismeri a német autóipar sebezhető pontjait, emiatt nehéz idők jönnek Németország számára.

Donald Trump korábban azt mondta, nem akar többé Mercedest látni New York utcáin – az amerikai elnök tudja, milyen sebezhető a német autóipar, és mennyire fontos a német gyártó számára az amerikai piac. Emiatt azt fontolgatja, hogy magasabb tarifákat vezethet be a német autógyártókra vonatkozóan – áll a Der Spiegel beszámolójában. A lap szerint Trump intézkedéseinek célja, hogy megvédje a hazai autógyártó cégeket, és meggyengítse a német konkurenciát.

A Spiegel cikke szerint az amerikai elnök azonban nem csak az autóipart állítja célkeresztbe, de mostanra számos kis- és középvállalkozás kezdi felismerni, hogy a Trump-adminisztráció nagyon hatékony tud lenni, amikor megpróbál nyomást gyakorolni a külföldi cégekre; Washington új politikája nem csak egész iparágakat vesz célba, de előkerülhetnek az egyes cégek elleni, személyre szabott szankciók is.

“Ezekkel a támadásokkal Trump újra és újra sikereket ér el Európa megosztásában, kijátssza egymás ellen a francia és német érdekeket, egymás ellen fordítja Kelet- és Nyugat-Európát. Amikor az Európai Unió megosztottá válik, az európai cégek csak még könnyebb prédává válnak Amerika számára” – írja a német lap.

A beszámoló szerint Trump a dollárt is fegyverként használja, ennek már mutatkoznak jelei az iráni atomalku felmondása kapcsán; az elnök nyíltan bejelentette, hogy betiltja a dollárban folytatott tranzakciókat a szankcionált országok számára. Bár azt gondolnánk, hogy ez csak a harmadik világ béli országokat érintheti, ma már az Európai Unió legnagyobb cégeit is szankciók fenyegetik, emiatt a dollár könnyen Európa ellen fordulhat.

A Spiegel emellett hangsúlyozza, hogy az amerikaiak a sajtót is felhasználják arra, hogy meggyengítsék európai vetélytársaikat. A publicisztika szerint a Deutsche Bank szándékos kiszivárogtatás áldozatává vált, az amerikai sajtóban kifejezetten azzal a szándékkal jelennek meg hírek, hogy nyomást gyakoroljanak a német pénzintézetre.

A Spiegel ráadásul azt írja, nem egyedi jelenségként kell kezelni ezeket az eseményeket, hanem immár egyértelmű, hogy az Egyesült Államok egy újfajta gazdasági imperializmust képvisel, ami fenyegetést jelent az európai érdekek számára.

http://www.hidfo.ru/2018/06/trump-nagyon-megnehezitheti-a-nemetek-dolgat/

Soros bevásárolta magát a New York Times-ba

George Soros befektetési vállalata, a Soros Fund Management LLC több mint 3 millió dollár értékben vásárolt a New York Times részvényeiből. A magyar kormányt amúgy is gyakran kritizáló amerikai újságra mostantól közvetlen befolyása van Sorosnak.

George Soros befektetési vállalata, a Soros Fund Management LLC több mint 3 millió dollár értékben vásárolt a New York Times részvényeiből – derült ki az amerikai Securities and Exchange Commission jelentéséből.

A Szputnyik hírügynökség a Media Research Center alelnökére hivatkozva azt írja, Soros nem véletlen vásárolta be magát az egyik legnagyobb liberális laphoz, hiszen korábban is hatalmas összegekkel támogatta az “oknyomozó újságírást”.

Soros alapítványai világszerte együttműködnek a liberális lapokkal, és válogatás nélkül támogatnak mindent, ami államellenes – kezdve a Németországban működő erőszakos antifasiszta szervezetekkel, a közép-európai anarchista csoportokon át, az Ukrajnában működő neonáci félkatonai szervezetekig, akiket még intenzív utcai harcok idején is békés “kormányellenes tüntetőkként” reklámozott a liberális sajtó.

A Media Research Center alelnöke maga is említi, hogy Soros korábban széleskörű befolyással bírt a liberális újságok felett, és ez a részvénycsomag-vásárlás egy “jelentős lépést” jelent az oligarcha számára.

A lap említi, hogy Soros rengeteg olyan szervezetet is támogat, melyek az Európai Unió központosítását, és a tömeges bevándorlást próbálják előmozdítani. Utóbb több millió dollárral támogatott egy kampánycsoportot, mely egy sikeres népszavazás eredményét próbálja megváltoztatni, annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság mégse lépjen ki az Európai Unióból.

http://www.hidfo.ru/2018/06/soros-bevasarolta-magat-a-new-york-times-ba/

Biológiai fegyvert gyártott a migráns, elfogták

Kedden egy 29 éves tunéziai migránst tartóztattak le a német hatóságok, miután házkutatást tartottak nála és otthonában nagy mennyiségű ricint találtak, ami a biológiai fegyverek egyik hagyományos hatóanyaga.

A nyomozók szerint a 29 éves tunéziai migránst kedden Kölnben fogták el, és megalapozottan feltételezhető, hogy a gyanúsított biológiai fegyverek előállítására használta a lefoglalt anyagot – derült ki a Welt TV beszámolójából.

Mint kiderült, a rendőrség a migránst és német származású feleségét is letartóztatta, ám a muszlim hitre áttért asszonyt később szabadon engedték. A Kölner Stadt-Anzeiger napilap szerint a tunéziai férfi 2016 novemberében érkezett Németországba.

A házkutatás során a rendőrök jelentős mennyiségű mérgező anyagot foglaltak le, melyre jelenleg nincs ismert ellenanyag és hatszoros mértékben toxikusabb a kálium-cianidnál. Ahhoz, hogy a lefoglalt hatóanyag gyilkoljon, az ember be kell légezezze vagy a véráramba kell jusson. Korábban több olyan eset is történt, melynek során migránsok tömegközlekedési csomópont szellőző rendszerébe juttattak kevésbé káros vegyianyagot, vélhetően ehhez hasonló terrortámadásra készült a tunéziai férfi.

http://www.hidfo.ru/2018/06/biologiai-fegyvert-gyartott-a-migrans-elfogtak/

Az amerikaiak hadihajóval hordják a migránsokat Európába

Az amerikai haditengerészet kezdi partra hordani a migránsokat Európában, miután az olasz kormány úgy döntött, hogy a civilek hajói nem folytathatják az embercsempészetet – derült ki az Index.hu beszámolójából.

A múlt hét folyamán az olasz kormány megtiltotta, hogy egy nemzetközi civil szervezet hajója Európában partra hordja a Földközi-tengeren át szállított afrikai migránsokat. Az Index.hu szerint a civil szervezet most abban reménykedik, hogy ha az NGO-k nem is köthetnek ki, az olasz hatóságok majd nem mernek nemet mondani az amerikai haditengerészetnek.

“A Sea Watch Twitteren közölte: remélik, hogy a hadihajó, ellentétben a civil szervezetek hajóival, kiköthet Olaszországban” – írták, hozzátéve, hogy az afrikai migránsokat ezúttal nem civil szervezet, hanem az amerikai haditengerészet Trenton nevű hajója akarja Európába hozni.

Az amerikai haditengerészet Trenton nevű hajója további utasításokra vár a Földközi-tengeren, hogy mitévő legyen a Líbia partjainál felvett migránsokkal – írták.

A lap megemlíti, hogy a migránsok partra hordása – amit immár az Amerikai Egyesült Államok katonai erővel folytatna – komoly diplomáciai bonyodalmakhoz vezetett az európai országok közt. “A migránsokat olasz hajók segítségével szállítják át Spanyolországba, amely felajánlotta, hogy fogadja őket. Az ügy diplomáciai feszültséget gerjesztett az olasz és a francia kormány között” – áll a beszámolóban.

http://www.hidfo.ru/2018/06/az-amerikaiak-hadihajoval-hordjak-a-migransokat-europaba/

 

Behívatták a francia nagykövetet a migránsimport miatt

Olaszország külügyminisztere, Enzo Moavero Milanesi behívatta a francia nagykövetet, miután Emmanuel Macron “felelőtlen lépésnek” nevezte, hogy az olasz hatóságok nem fogadták be a civilek által a Földközi-tengeren át csempészett migránsokat.

Az AFP hírügynökség szerint a külügyminisztérium “meglepőnek” tartja, hogy a francia elnök nyíltan kritizálta az olasz kormány intézkedését, emiatt hivatalos úton magyarázatot követelnek.

Kedden Macron “cinizmusnak és felelőtlenségnek” nevezte, hogy az olasz hatóságok nem engedélyezték egy civil szervezet hajójának kikötését, ami több mint 600 migránst szállított volna Afrikából Európába. A migránsokat állítólag a Földközi-tengerről “mentették ki”, de a német NGO nem az afrikai kontinensre vitte őket vissza, ehelyett megpróbálták a migránsokat Európába csempészni.

Az olasz külügyminisztérium szerint meglepő ez a kritika, főként egy olyan ország részéről, melynek kormánya félrenéz és nem hajlandó tudomást venni a migrációval együtt járó problémákról.

A keddi incidenst követően a migránsok végül bejutottak az európai kontinensre és a schengeni övezetbe, mert egy másik bevándorláspárti kormány engedélyezte az NGO számára, hogy az Európai Unió területén partra hordják a migránsokat.
http://www.hidfo.ru/2018/06/behivattak-a-francia-nagykovetet-a-migransimport-miatt/

Az amerikai külpolitika megosztottságot okozhat Európában

Niels Annen német külügyi államtitkár azt mondta, megosztottságot okozhat Európában az amerikai elnök azon kezdeményezése, mely szerint Oroszországnak újra csatlakoznia kellene a G7-csoporthoz.

Donald Trump amerikai elnök közleménye szerint Oroszországnak újra csatlakoznia kell a G7-csoporthoz, ami azzal fenyeget, hogy újabb nézeteltérés keletkezhet az európai országok közt – mondta Niels Annen német külügyi államtitkár egy hétfői sajtótájékoztató során.

“Válaszul erre a Tweet-re és Trump provokációjára – ha Oroszország nem mutat fel semmilyen előrelépést, és visszahívjuk őket, ezt senki nem értené. A G7 egy olyan csoport, ami megvédi saját közös érdekeit. Mint azt korábban mondtam, nyitottak vagyunk Oroszország visszatérésére, de ehhez politikai lépések szükségesek. Nem engedhetjük, hogy újabb megosztottság keletkezzen Európában, ugyanis Európában nem mindenki egyezne bele ebbe a döntésbe (Oroszország csatlakozása a G7-hez)” – mondta Annen a ZDF hírügynökségnek nyilatkozva.

Trump a Kanadában tartott G7 csúcstalálkozón közölte, hogy Oroszországnak újra csatlakoznia kellene a csoporthoz, emellett javasolta, hogy a G7 más vezetői is támogassák ezt a kezdeményezést.

Mindeddig csak Giuseppe Conte olasz miniszterelnök támogatta Oroszország újra-csatlakozását, Trump kezdeményezése emiatt újabb törésvonalat hozhat létre az európai országok közt.

http://www.hidfo.ru/2018/06/az-amerikai-kulpolitika-megosztottsagot-okozhat-europaban/

Brüsszel politikáját ellenzik, az eurót megtartanák

Olaszország új gazdasági minisztere, Giovanni Tria egy interjú során megerősítette, hogy az új kormány nem akar kilépni az eurozónából, de határozottan a brüsszeli központosítási törekvésekkel szembemenő politikát fog folytatni.

Giovanni Tria a Corriere della Sera olasz lapnak nyilatkozva arról beszélt, hogy vannak bizonyos piaci tényezők, melyek az euróövezetből kilépésre ösztönzik az olasz kormányt, de ennek ellenére eltökéltek azzal kapcsolatban, hogy a kilépés irányába ható erőket ellensúlyozzák.

Az interjú azt követően jelent meg, hogy az Európai Bizottság és több uniós tagállam azon aggodalmainak adott hangot, mely szerint az új euroszkeptikus olasz kormány az euróövezetből kilépés mellett dönthet.

Bár a kormány hivatalos álláspontja szerint nem törekszik a kilépésre, a kormány több tagja korábban nyíltan beszélt arról, hogy Olaszország fel kellene hagyjon az euró használatával. Matteo Salvini, aki jelenleg belügyminiszteri posztot tölt be, azt mondta, népszavazást kellene kiírni azzal kapcsolatban, hogy Olaszország visszatérjen-e a nemzeti fizetőeszköz használatára.

http://www.hidfo.ru/2018/06/brusszel-politikajat-ellenzik-az-eurot-megtartanak/

A CIA évtizedek óta jelen van Észak-Kóreában, innen futtatja többek közt az amfetamin-származék drogbizniszét.

2018.június 7: A "piramis szeme" állítólag arra készül, hogy egy kisebb atombombával a levegöbe repítse a Trump-Kim-Dzsongun csúcstalálkozót Szingapúrban, így játszva tovább a forgatókönyvet az NWO felé.

http://redefininggod.com/

2018.6.6.

Kim Dzsonun nagyon fél, hogy meggyilkolják Szingapúrban

(Kim Jong Un is reportedly extremely afraid of assassination around the Trump summit)

http://uk.businessinsider.com/kim-jong-un-reportedly-extremely-afraid-of-assassination-at-trump-summit-2018-6

De ez mind csak duma, valójában se Trump, se Kim Dzsongun nem fog meghalni, ha az esemény bekövetkezne. Mike Pompeo, a CIA korábbi fönöke és jelenlegi amerikai külügyminiszter Trump és Lindsay Graham embere, és minden egy szabadkömüves hálózatba tartoznak Kim Dzsongunnal ... A CIA évtizedek óta jelen van Észak-Kóreában, innen futtatja többek közt az amfetamin-származék drogbizniszét... Igazából csak Izrael és Észak-Kórea közt vannak valósabb törésvonalak, Észak-Kórea és a Trump-Graham-Pompeo neokon banda közt nincsenek ... Ha tehát valami történik Szingapúrban, az forgatókönyv szerint lesz. De majd meglátjuk. Amikor már elöre kiszivárog valami, attól könnyen el is állhatnak.

http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=195:2016-06-24-05-12-59&catid=21:kuelfoeld&Itemid=58

Német sajtó: orosz segítség kell az EU függetlenségi harcához

Az Egyesült Államokkal zajló sokoldalú vita közepette egyre több európai ország ismeri fel, hogy az EU függetlenségi harcához szükség lesz Oroszország segítségére.

Európának egyesítenie kell erőit Oroszországgal és Kínával, hogy sikeresen vehesse fel a harcot az amerikai nyomásgyakorlással – írja a Süddeutsche Zeitung publicistája. Rupert Sternath szerint Németország együtt kell működjön más országokkal a 2015-ös iráni atomalku fenntartásával kapcsolatban, és érvényesíteni kell az egyezmény feltételeit, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok kihátrál belőle.

Sternath úgy gondolja, Washington Európa-politikája nem fog változni a közeljövőben, és amennyiben az európaiak fejet hajtanak az amerikai külpolitikai akarat előtt, ez a hozzáállás csak még rosszabbra fordul.

“Minden ország, ami aláírta a megállapodást Iránnal – beleértve Oroszországot és Kínát – össze kell fogjon, és ha megteszik, más országok is – India, ázsiai és dél-amerikai országk – csatlakozni fognak” – írta, hozzátéve, hogy ezzel az Oroszország elleni szankciók eltörlését is javasolja.

A német újságíró szerint az európai népek közti béke fenntartásának kulcsa, hogy meg kell őrizni az érdekegyensúlyt Oroszországgal. Ha ez az egyensúly helyreáll,

az Egyesült Államok arra kényszerül majd, hogy felülvizsgálja az Európai Unió számára hátrányos intézkedéseket.

Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok nem teljesíti az Iránnal 2015-ben kötött atomenergetikai egyezmény feltételeit, és újra életbe léptet korábbi szankciókat, emellett újabbakat hoz olyan országokkal szemben, melyek üzletelnek az iszlám köztársasággal. Washington lépését az európai országok részéről heves kritika fogadta, az EU ellenlépéseket helyezett kilátásba.

http://www.hidfo.ru/2018/06/nemet-sajto-orosz-segitseg-kell-az-eu-fuggetlensegi-harcahoz/

Amerikai rakétakomplexumokkal gyakorlatoznak az orosz határ mentén

A lengyel fegyveres erők tagjai eligazításon vettek részt egy olyan katonai létesítményben, ami ugyan Lengyelország területén működik, de oda mindeddig kizárólag az amerikai katonák léphettek be. Az eligazítás során arra utasították a lengyeleket, hogy Patriot rakétakomplexumokat is küldjenek az orosz határra.

A lengyel fegyveres erők tagjai eligazításon vettek részt egy olyan katonai létesítményben, ami ugyan Lengyelország területén működik, de oda mindeddig kizárólag az amerikai katonák léphettek be – derült ki a lengyel védelmi minisztérium által kiadott közleményből.

A sajtóközlemény szerint az eligazítást többek közt Timothy Sheriff dandártábornok, a dél-karolinai 263. rakétavédelmi parancsnokság helyettes parancsnoka tartotta, aki a Patriot rakétakomplexumok orosz határon való jelenlétének szükségességéről beszélt.

A Saber Strike nevű hadgyakorlat részeként történt eligazítás az első alkalom, hogy lengyel katonákat is beengedtek a Lengyelország területén működő amerikai létesítménybe.

A Saber Strike hadgyakorlat részeként több Patriot rakétakomplexum védi a légteret, nem sokkal azután, hogy a lengyel kormány bejelentette; fontolóra veszi, hogy állandó jelleggel amerikai fegyveres erő állomásozzon Lengyelországban.


Az amerikai fegyveres erő lengyelországi jelenléte részét képezi a NATO tervezetének, mely szerint többek közt egy harmincezer fős tartalékos haderő, emellett a légierő több száz gépe kell azonnali bevetésre álljon abban az esetben, hogy Oroszország átlépné saját határait.

Összehasonlításként: a Politico beszámolója szerint az Amerikai Egyesült Államok több mint 800 katonai létesítményt működtet az USA határain kívül. Ezzel szemben a britekek, franciáknak és Oroszországnak együttesen van 30, külföldön működtetett katonai létesítménye.

http://www.hidfo.ru/2018/06/amerikai-raketakomplexumokkal-gyakorlatoznak-az-orosz-hatar-menten/

2018. májusi figyelmeztetések

Az USA szankciókat hozna európai cégek ellen

Németország és Finnország már engedélyezte az Északi Áramlat 2 gázprojekt megépítését, az Egyesült Államok azonban úgy döntött, szankciókat hozna azon európai országok ellen, melyek az USA fő piaci vetélytársával üzletelnek.

A Foreign Policy magazin három külön forrásra hivatkozva írja, hogy az Egyesült Államok nemsokára elfogadja az európai cégek elleni szankciókat. Az amerikai nyomásgyakorlás a legnagyobb európai energetikai cégeket érinti, amiért nem az Egyesült Államokból vásárolnak földgázt, hanem részt vesznek az Északi Áramlat 2 gázprojekt megvalósításában.

A lap egy külügyminisztériumi forrásra hivatkozva azt állítja, Donald Trump “semmitől nem fog visszariadni”, hogy az Északi Áramlat 2 megépítését megakadályozhassa. Egy másik forrás John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadóra és más amerikai tisztviselőkre hivatkozva állítja, hogy az Egyesült Államok “nemzetbiztonsági fenyegetésként” tekint arra, ha az Európai Unió nem amerikai földgázt vásárol.

“Minden opció az asztalon van… A Trump-adminisztráció egész kormányprogramot dolgozott ki arra, hogy az Északi Áramlat projektet megakadályozza” – írták.

A múlt hónap folyamán a Spiegel Online szintén arról számolt be, hogy amerikai kormánytisztviselők a szankciók bevezetésének szükségességéről nyilatkoznak. Érvelésük szerint a gázvezeték Oroszország számára egy lehetőséget ad arra, hogy modern kémtechnológiát működtessen a Balti-tenger mélyén, emellett az EU orosz gázfüggősége is növekedne.

Az Északi Áramlat 2 gázvezeték évente 55 milliárd köbméter földgázt szállítana az orosz gázmezőkről Németországba. A projekt megvalósításában Nyugat-Európa legnagyobb energetikai cégei vesznek részt, azt követően, hogy a nyugat-európai kormányok el akarták érni, hogy a kelet-európai országok csökkentsék az orosz gázimport arányát.

http://www.hidfo.ru/2018/06/az-usa-szankciokat-hozna-europai-cegek-ellen/

Már a Google saját munkatársai is tiltakoznak a cég tevékenysége ellen

A New York Times cikke alapján az Index is írt a legújabb Google botrányról, ami az idők klasszikus jeleit is szorosan érinti:

A Google munkatársait felháborítja, hogy a cég a Pentagonnal együtt dolgozik egy Project Maven nevű megrendelésen. A Védelmi Minisztérium megrendelésére készülő szoftvert állítólag analitikai célokra használnák, de a szakértők szerint ez javíthatja a dróntámadások pontosságát is. Eközben a Google alapdokumentumából eltűnt a Don’t be evil (Ne légy gonosz) szlogen, ami egykor a cég hitvallása volt.

Fei-Fei Li, a Google vezető mesterségesintelligencia-kutatója szeptemberi levelében figyelmeztetett arra, hogy a Google jól gondolja meg, miként vállal szerepet a Maven-projektben.

A vezetőség tehát tisztában volt a kockázatokkal, de a saját munkatársaik haragja talán őket is meglepte. Áprilisban közös petíciót írtak alá, amiben az állt, hogy a Google két alapítója által megfogalmazott küldetésnyilatkozat szöges ellentétben áll azzal, hogy a vállalat katonai fejlesztéseket végezzen. Ennek a megszegését kifogásolják most; nem akarják, hogy az általuk fejlesztett mesterséges intelligencia a hadsereg kezébe kerüljön.

Mostanáig körülbelül négyezer Google-munkatárs írta alá azt a tiltakozó ívet, amit Sundar Pichai vezérigazgatónak címeztek. Nagyjából tucatnyian ott is hagyták a Google-t. Több mint kétszáz akadémikus és kutató kérte a Google-t, hogy hátráljon ki a Maven-projektből.”

Szóval megint a mesterséges intelligencia. Gonosz vagy hasznos? A kérdés megválaszolásával nálam sokkal okosabb emberek sem birkóztak meg eddig, ugyanakkor a helyzet megítélése mégsem annyira bonyolult.

Tekintsünk például úgy a mesterséges intelligenciára, mint bármely eszközre. Egy késre, villára vagy akár ceruzára. Mindegyik rendkívül hasznos, és alapjában véve senkinek sem jutna eszébe rosszat feltételezni egyikről sem, pedig mindhárom alkalmas szörnyűségekre is. Ráadásul a három közül talán a ceruza a legveszélyesebb, mert nemcsak szúrni lehet vele, de olyan gondolatokat vagy akár képleteket vethetünk papírra vele, amelyek közvetetten tömegek életébe kerülhetnek. Ugyanakkor senki sem gondolta még, hogy bármelyiket be kéne szüntetni, hiszen az általuk elkövetett gonoszságrokról nem a kés, a villa vagy a ceruza tehet. Illetve helyesbítek: Nagy-Britanniában annyira elszaporodtak a késes és egyéb szúró vagy vágóeszközzel elkövetett támadások, hogy a rendőrök egy nemrégiben tartott kampány során csavarhúzókat, fogókat és hasonló eszközöket is elkoboztak. Vajon hol állnak meg? Beszüntetik az üvegpalackokat? Gumiból lesznek a bútorok? Vagy esetleg felébrednek és rájönnek, hogy a hibát nem a berendezési és egyéb használati tárgyakban kéne keresni?

Visszatérve a mesterséges intelligenciára, ahogy a villát használhatjuk evésre vagy gyilkolásra, úgy a mesterséges intelligenciát is használhatjuk jóra és rosszra is. Egy lényeges különbséggel. Míg a villát alapvetően az étkezés megkönnyítésére találták ki és csak „jobb híján” válik a halál eszközévé, a mesterséges intelligencia a kezdetektől magában hordozta a gonosz lehetőségét, éppen a benne rejlő intelligencia mértékéből adódóan. Minél összetettebb valami, annál nagyobb a potenciál benne a jóra és a gonoszra is.

Bár C.S. Lewis Isten teremtményeiről és a szabad akaratról beszélt, az alábbi tőle vett idézet jól szemlélteti, hogy mire gondolok:

„Minél jobb anyagból van egy teremtmény, annál okosabb, erősebb és szabadabb, de annál jobb is lesz, ha jó irányban halad, viszont annál rosszabb, ha rossz útra tér. Egy tehén nem tud se igazán jó, se igazán rossz lenni; egy kutya már lehet jobb vagy rosszabb; egy gyermek még jobb vagy még rosszabb; egy felnőtt ember még inkább; egy lángész még annál is inkább; egy emberfölötti szellem a legjobb vagy a legrosszabb lehet valamennyi közül.”C.S. Lewis, Keresztény vagyok

A mesterséges intelligencia valahol ezt képviseli a tárgyak és tárgyiasult számok világában. A legmagasabb szintű potenciált a jóra vagy a rosszra.

Egy tökéletes világban nem is lenne miről beszélnünk. Lehet, hogy a mennyországban az egyik kedvenc időtöltésünk lesz megismerni az intelligencia mögött rejlő cseppet sem mesterséges isteni logikát, csakhogy most még nem egy ilyen világban élünk. Egy olyan világban élünk, amiben a tárgyakban rejlő potenciált előbb-utóbb kihasználják, mégpedig mindkét irányban.

Ezt olyanok is felismerték, akik maguk is érdekeltek a mesterséges intelligencia fejlődésében. Elon Musk például 2014-ben azt mondta, hogy „a mesterséges intelligenciával magát az ördögöt idézzük meg” és ezt a véleményét azóta többször is megismételte.

“Én úgy látom, hogy jelenleg a [mesterséges intelligencia] az emberiségre leselkedő legnagyobb egzisztenciális veszély. Úgy érzem, szükség lenne valamiféle nemzetközi szintű szabályozásra, nehogy valami butaságot kövessünk el.”

Musk valószínűleg jól látja a helyzetet. Már csak arra kellene rájönnie, hogy létezik egy másik, jóval a mesterséges felett álló intelligencia, ami megálljt parancsol majd, mielőtt ezt a butaságot elkövetnénk, illetve mielőtt ez a butaság, amit a jelek szerint el fogunk követni, eljutna a végkifejletig.

Közel leszünk hozzá, de mint a jó öreg akciófilmekben, saját történetünk esetében is tudjuk, hogy a főhős nem halhat meg. A gonosz nem győzhet. A szakadék felé robogó vonat, valahogy meg fog állni az utolsó pillanatban.

És tényleg meg fog…

http://idokjelei.hu/2018/06/mar-a-google-sajat-munkatarsai-is-tiltakoznak-a-ceg-tevekenysege-ellen/

Az állatkínzás a pszichopata gyilkosságok és a terrorizmus előszobája

– Dzsihád a kedvenceink ellen – Avagy, mi köze az Állatvédelemnek, a terrorizmus elleni küzdelemhez? –

Csak az erős idegzetűek nyissák meg ezt az anyagot. Sajnálatos, hogy ilyesmiről kell írnom, nem szívesen teszem. De az Életet nem mi írjuk, – csak a cikkeket, melyek tudósítanak a történtekről, s ezek függvényében figyelmeztetnek a veszélyekre…

Tartalom:
0. Bevezetés
1. Mi köze az állatvédelemnek, a terrorizmus elleni küzdelemhez?
2. A pszichopata sorozatgyilkos
3. A pszichopata terrorista
4. “A kutyák jelenléte sérti a muzulmánok vallási szabadságát?” – Hogy is van ez?
5. Amikor a Dzsihád állatkínzással indul
6. “Dzsihád a kutyák ellen (is)”
7. Az Állatrendőrség (Animal Coops) a legjobb eszköz a potenciális gyilkosok és a radikális muszlim terroristák korai, – még időben történő kiszűrésére

0. Bevezetés

…”Az igazság viszont az, hogy az állatkínzó “egy potenciális sorozatgyilkos…” – A floridai tömeggyilkos is állatokat kínzott, mielőtt embereket ölt…”

A dzsihádista muszlimok szintén megkínozzák, keresztre feszítik, vagy csak ‘egyszerűen’ leölik a keresztények védtelen kutyáit, macskáit, hogy ezzel is gyengítsék lelküket…

…”A terrorizmust pedig csirájában kell elfojtani, s még a kezdetekkor le kell kapcsolni azokat, akik hajlamosak az agresszivitásra, a brutalitásra, a gyengébbek ellen. Már akkor le kell kapcsolni őket, amíg “csak” állatkínzók, mielőtt még emberek kínzása, halála száradna lelkükön…” (SzR)

Nikolas Cruz on Twitter

“Nikolas Cruz (a floridai tömeggyilkos), agresszív volt, nemegyszer durván bánt osztálytársaival, gyakran tett fel olyan képeket a közösségi oldalakra, amelyeken állatokat ölt, vagy fegyverrel fotózta magát. (MTI)

Az állatkínzóból könnyen válik emberkínzó…

***

…”Mielőtt bárki azzal vádolna, hogy vallásháborút vizionálok, erre csak azt tudom mondani; Nekünk, a keresztény hagyományokkal rendelkező európai nemzetek tagjainak, nem maga az Iszlám vallás az ellenségünk. Hanem azok muszlimok, akik radikalizálódtak a keresztények elleni gyűlöletükben, s dzsihádista terroristákká váltak. De, mint már írtam; terrorista nem lesz csak úgy valakiből. Ehhez eltorzult lelkület kell, s ezen lélektorzításra a szélsőséges dzsihádista ideológia nagyon is alkalmas.

A terrorizmust csirájában kell elfojtani, s még a kezdetekkor le kell kapcsolni azokat, akik hajlamosak az agresszivitásra, a brutalitásra, a gyengébbek ellen. Már akkor le kell kapcsolni őket, amíg “csak” állatkínzók, mielőtt még emberek kínzása, halála száradna lelkükön.

– Erre pedig a legjobb eszköz; az Állatrendőrség, (Angolul; Animal Coops), vagy nevezzük úgy; Állatvédelemre specializálódott rendőri egység, hatósági jogkörrel rendelkező, állatvédelmi felügyelőkkel. Kiknek az intézkedését bíróság engedélyezi, mely keményen szankcionálja az Állatvédelmi törvénybe ütköző bűneseteket. S ezzel megelőzi azt, hogy az állatok kínzását, gyilkolását, – emberek kínzása és gyilkolása kövesse. – Addig kell ez ügyben cselekedni, míg nem késő…”

1. Mi köze az állatvédelemnek, a terrorizmus elleni küzdelemhez?

438 like-ot kapott ez a barbár kép. – Így kapcsolódik az állatkínzás a dzsihádhoz és a terrorizmushoz.

Tehát: Mit jelent ez az alcím; “Dzsihád a kedvenceink ellen”? – Avagy, mi köze az állatvédelemnek, a terrorizmus elleni küzdelemhez?

Nagyon is sok. Már a korai stádiumban kiszűrhetők a társadalomból az agresszivitásra, kegyetlenkedésre hajlamos elemek, – vagyis; a jövendőbeli terroristák.

Annak az Aszimmetrikus háborúnak, melyet az Iszlám Állam folytat Európa ellen, az egyik legfontosabb eleme; a terrorizmus. Vagyis; a brutális támadások a puha célpontok, az ártatlan és védtelen civilek ellen.

Egy ilyen véres támadás véghezviteléhez eltorzult lelkület kell. Terrorista nem lesz csak úgy valakiből. A pszichikai affinitásnak ott kell rejtőznie, (s motiválnia), a támadó lelkében.

Ez az agresszivitásra és brutalitásra való hajlam, s a pszichopata vonások, már a terroristává válás előtti időszakban is megmutatkoznak az illető viselkedésében. Csak észre kell venni ezeket.

Az illető agresszív és erőszakos a környezetével, a kisebbekkel, a lányokkal, nőkkel, az öregekkel, vagyis a gyengébbekkel szemben. Persze ezeket a hajlamokat titkolni igyekszik, több kevesebb sikerrel.

Ám az állatokkal szemben nagyjából szabad a vásár. Hisz’ azok ugyanúgy gyengébbek nála, védtelenek, – hiszen lényegében nem védik őket a törvények (vagy legalábbis nem eléggé), – s így az agresszív, brutális emberszerű lény, a pszichopata, (a jövendőbeli terrorista), először csak az állatokon meri kiélni alantas ösztöneit.

Azért ‘csak’ az állatokon, mert a még mindig erős európai és amerikai társadalmi kontroll miatt, az emberekkel nem meri ugyanazt megtenni, amit az állatokkal. Legalábbis a megnyilvánulásainak korai szakaszában. Az állatok bántásáért, kínzásáért, egyelőre még nem járnak olyan súlyos büntetések, s ez rendkívül szomorú.

2. A pszichopata sorozatgyilkos

Fegyver és értelmetlen állatkínzás. Nikolas Cruz egyik bejegyzése az Instagramon. Aztán embergyilkolással folytatta.

…”Évtizedek óta köztudomású ugyanis, hogy az állatkínzás a pszichopata gyilkosságok előszobája. Aki ilyet tesz egy állattal, jó eséllyel hamarosan emberek ellen is hasonlót fog elkövetni. Történelmi példák százai bizonyítják John Wayne Gacy-től Andrej Csikatilóig, hogy a sorozatgyilkosok mindig állatok meggyilkolásával kezdik pályafutásukat. A magyar „szakemberek” azonban erről még nem hallottak.

Talán mert az utolsó igazi pszichopata sorozatgyilkos az 1910-es években garázdálkodott Magyarországon, és őt sem kapták el. Talán mert a szakirodalom angolul van, az meg egy nehéz nyelv. – Magyar bíróságokon rendszeresen bele lehet futni kiöregedett „szakértőkbe”, akik leragadtak az ötvenes-hatvanas évek tudományos ismereteinél.” – Az igazság viszont az, hogy az állatkínzó “egy potenciális sorozatgyilkos. Személye sokkal nagyobb veszélyt hordoz, mint amit az emberi jogok védelmére hivatkozva el lehetne – kellene – viselnünk.

A büntetőjog elsődleges feladata ebben az esetben nem az „emberséges büntetés” kiszabása, hanem a társadalom megvédése volna. A pszichopata pont azért pszichopata, mert nem tanúsít megbánást, nem tanul a következményekből, csak a pillanat érdekli. Ha” (az állatkínzót) …”az ügyészség kívánsága szerint csak felfüggesztett börtönbüntetésre ítélik, abból neki csak az fog lejönni, hogy ezt is megúszta. Holnap újra meg fogja tenni, és holnapután is, mert tudja, hogy elég kicsi az esélye, hogy lebukjon…

Majd ha néhány év múlva ugyanez az alak újra ott fog somolyogni a vádlottak padján, de ezúttal emberölés miatt, akkor lehet hümmögni, hogy nahát, ez hogy történhetett, elképesztő. Akkor pedig még (a bíró), …sem fog tudni elég súlyos büntetést kiszabni rá…” (Olvasói levél / Szeretjük az állatokat.hu)

3. A pszichopata terrorista

De, hogyan kapcsolódik mindez a dzsihádhoz és a terrorizmushoz?

Az ISIS martalócai gyújtóbombát szerelnek egy kutyakölyök hátára.

Éppen abban a megállapításban, mint fentebb írták, de én is hangoztatom évek óta; Aki állatot kínoz, gyilkol, az rövidesen embert is kínozni, ölni fog. Mert ez az ugródeszkája a későbbi kegyetlenkedéseihez. Így válhat belőle először politika mentes sorozat, vagy tömeggyilkos, aztán pedig az ezeket a gyilkosságokat politikává “fejlesztő” szélsőséges terrorista. – Manapság pedig; ezeket a gyilkosságokat dzsiháddá “fejlesztő” szélsőséges muszlim terrorista.

Így tehát megállapítható, hogy a az állatkínzás nemcsak a pszichopata gyilkosságok, hanem a terrorizmus előszobája is.

Hozzátartozik ehhez, hogy az iszlám vallású emberek tisztátalannak tartják az ember legjobb barátját, a keresztény gyökerű országokban kifejezett szeretetnek örvendő kutyákat. Tisztátalanabbnak, mint a disznót. De ettől még maga az Iszlám vallás nem ellensége Európának. Hanem ennek eltorzult, brutális változatai az európai, keresztény gyökerű kultúrák ellenségei, mint például a dzsihádista radikalizmus melyet a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet vall.

Mely az erőszakos dzsihádot helyezi előtérbe, mindenek fölé, s melynek végső célja; a Világ teljes leigázása. És ehhez elsősorban terrorista eszközöket használ föl.

Az európai és amerikai valamint az eurázsiai keresztény társadalmak leggyengébb és legvédtelenebb tagjai, a nők és gyerekek, az öregek és a fegyvertelen civilek, – ők a terroristák elsődleges célpontjai. Hogy a kegyetlen és brutális akcióikkal megfélemítsék és lelkileg gyengévé tegyék az egész társadalmat.

Beszlan 2004. – Fotó, videó illusztráció, Euronews

Ilyen kegyetlen akciója volt a dzsihádistáknak a beszláni túszdráma, (Wikipédia,Euronews), melyeknek kifejezetten orosz keresztény gyerekek voltak a célpontjai, (334 túsz halt meg, köztük 186 gyerek; ezen kívül több százan megsérültek és sokan eltűntek), –  vagy a tavaly előtti kölni események, melyek ugyan nem voltak olyan véresek, mint a többi dzsihádista támadás, viszont a tömeges nők elleni agresszió és erőszak, – mely ilyen nyíltan Európában még talán sosem fordult elő, – teljes mértékben aláásta a németek, s egyben az európaiak biztonságérzetét. Amellett, hogy sárba tiporta az alapvetően keresztény gyökerű európai erkölcsöt.

Ugyanakkor dzsihádba kezdtek a még védtelenebbek ellen, azok ellen, akiket még a törvény sem véd igazán, – ezek (ők), a kedvenc állatok, s velük együtt; a kutyák. Akiket, mint már említettem, tisztátalannak tart a muszlim vallás is, csak a vadász és az őrkutyákat tűrik meg valamelyest, ám a kedvencként tartottakat sok muszlim kifejezetten gyűlöli. Így nincs is nehéz dolguk azoknak az IS szolgálatában álló szélsőséges imámoknak, akik a kutyák elleni dzsihádra is felszólítják az “igazhitűeket”, lévén ez is a totális dzsihád része.

Ezek a legpuhább célpontok, s a legkönnyebbek, s mégis sokszor nagyobb hatás érhető el a megsemmisítésükkel, mint az a kockázat, mit ilyenkor a terrorista vállal.

Hiszen a kedvenc állatok az európaiak belső érzelmi világának, a családoknak a legbelső körében vannak.

A modern európai és amerikai családhoz hozzátartozik a kutya és a természet szeretete is. – Kedvenceik legyilkolásával taszítják félelembe és rettegésbe őket, így gyengítvén lelküket.

Így az ő kínzásukkal, s megölésükkel gyengítik a keresztények lelkét, s félemítik meg őket, egészen addig míg cselekvőképtelenné válnak, mely így az európai kultúra totális önfeladásához vezet. S így elnyerik a Világ fölötti uralmat az “igazhitűek”, egy globális ‘Magreb’-ben, a Világkalifátusban egyesítvén a földet.

A továbbiakban felsorolunk jó néhány esetet, melyekben radikális muszlimok kutyákat kínoznak, vagy egyszerűen “csak” megölik őket, vagy lehetetlenné teszik az európai őslakosságnak, hogy kutyákat tartsanak, kutyáikkal éljenek. – Azért, hogy az olvasó is lássa, hogy a fenti megállapításokat, s következtetéseket, nem csak úgy kitaláltuk;

4. “A kutyák jelenléte sérti a muzulmánok vallási szabadságát?” – Hogy is van ez?

Ezt a viselkedésmintát hozták magukkal Európába. – Az iraki rendőr így bánik el a kóbor kutyával.

Legalábbis egyes muzulmánokét. Azokét, akik már politikává fejlesztették a Dzsihád ‘lágyabb’ fajtáját; a Kulturális dzsihádot. Így írt erről a Gatestone Institute oldal, még 2012-ben: “A muzulmánok dzsihádot hirdetnek a kutyák ellen Európában” című cikkében;

“Egy holland muzulmán politikus a hágai kutyatartás betiltását kérte.” – (Ez is milyen; “holland muzulmán” akár egy oximoron). – “Az iszlám jogi hagyomány szerint a kutyák “tisztátalan” állatok, ám jó néhány embernek az a véleménye, hogy a kutyatartás betiltása Hollandiában, vagy akár más európai országban, az iszlám Sharia törvények behatolását jelenti az európai jogrendbe.”

Ezzel az esettel kapcsolatban is egyre inkább bebizonyosodik az a gyanú, hogy a radikális muzulmán bevándorlók rá kívánják kényszeríteni az iszlám jogi és vallási normákat az európai társadalomra.

“A muzulmánok szerint a kutyák jelenléte sérti vallási szabadságukat és jogaikat az iszlám elveknek való megfeleléshez.”

Azok a helyi lakosok, akik a kutyáikat sétáltatják, arról számoltak be, hogy a muzulmán bevándorlók zaklatják őket, mert ellenzik az állatok közterületen történő nyilvános megjelenését. A muzulmánok is számos kutyaellenes kampányt indítottak az iszlám honlapokon és blogokon. De más nyugat-európai országban is hasonló a helyzet.

A spanyolországi Léridában – Katalónia északkeleti régiójában, ahol a 29.000 muzulmán, a város teljes népességének mintegy 20% -át teszi ki – a muszlimok azt követelték a helyi tisztviselőktől, hogy tiltsák be a kutyák jelenlétét a nyilvános helyeken, mert az állatok puszta jelenléte is sérti őket. Ne engedjék ki az állatokat a muzulmánok által is látogatott közterületekre, (és melyik hely nem az?) ne engedjék fel a kutyákat a közösségi közlekedés járműveire, (buszok, villamosok), melyeket a muzulmánok is használnak. (S melyiket nem használják…) – mert a kutyák jelenléte nemcsak személyükben sérti őket, de sérti a vallásszabadságukat, s jogaikat az iszlám elvekhez való megfeleléshez.

Ám, mivel az önkormányzat megtagadta a muszlim követelések elfogadását, a város kutyamérgezések hullámát tapasztalta. Azokban a negyedekben, gettókban, ahol egyre több és több muszlim bevándorló élt, egyszerűen leölték a kutyákat.

A kutyások zaklatására is számos példát lehet felhozni, ezek közül csak néhányat említünk:

Azok a helyi lakosok, akik a kutyáikat sétáltatták arról számoltak be, hogy a muzulmán bevándorlók zaklatják őket, pusztán a kutyák nyilvános helyeken, közterületen történő jelenléte miatt.

De Európa más országaiban is hasonló a muszlimok hozzáállása a kutyákhoz és a kutyatartókhoz.

MÉG A VAKVEZETŐ KUTYÁKAT SEM TISZTELIK A RADIKÁLIS MUSZLIMOK. Nagy-Britanniában rendszeresen előfordul, hogy vak, vagy gyengén látó embereket, a segítő kutyáik miatt nem engedik fel arra a buszra, melyen muszlimok utaznak, vagy muszlim sofőr vezet. Mert szerintük “a kutyáktól tisztátalan lesz a jármű belseje.” Reading városában is például durván szállítottak le a buszról egy gyengén látó beteg embert a segítő kutyájával együtt, mert a muszlimok ezt követelték a sofőrtől. Látó emberek kutyái, meg értelemszerűen nem mehetnek föl, a muszlimok által használt tömegközlekedési járművekre.

De ugyanez a helyzet a muzulmánok által vezetett taxiknál is. Bár egy ilyen esetben Nottingham város önkormányzata 300 Font, vagyis (470 Dollár) bírságot szabott ki a taxisra.

Tunbridge Wellsben, (Kent grófság) , egy vak embert nem engedtek be egy indiai étterembe, mert a tulajdonos azt mondta, hogy a vakvezető kutya jelenléte ellenkezik a muzulmán hittel és elvárásokkal, s ezért a létesítménybe az állat nem mehet be. – (Azért én elgondolkodom azon, hogy néha mekkora botrány kerekednék Magyarországon is, ha kutyánkkal együtt mennénk étterembe. Pedig itt jóformán nincsenek is muszlimok. (Tisztelet a kevés kivételes kutyabarát helynek.)

Az a mondás is elgondolkodtató, amit egy másik indiai embertől idézhetünk, bár ő dzsainista volt, nem muszlim: ““Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.” (Gandhi).

Ám a bűnüldözést is nehezíti a radikális muszlimok kutyagyűlölete. Nagy-Britanniában a rendőrség robbanószer kereső kutyái, kiket a vasútállomásokon terroristák megfigyelésére és megtalálására képeztek ki, – többé nem érhettek hozzá, nem szagolhatták meg a muszlim utasokat, hogy rejtegetnek-e robbanóanyagot, sőt többé a közelükbe sem mehettek, miután a muszlimok panaszkodtak, hogy ez sérti a vallásukat.

Egy, a Brit Közlekedési Minisztériumnak szóló jelentés szerint; az állatoknak csak az utasok poggyászát szabad érintenie, mert ezt “elfogadhatóbbnak” tekintik. Hát, ha egy terrorista a ruhájában csempészi a fegyvert, vagy robbanó anyagot, azt szépen akadály nélkül átviheti a biztonsági kordonon. Sőt. A rendőrség kommandós kutyáit kis bőrcipőkkel szerelték fel, hogyha terroristák keresése közben netán mecsetbe, vagy muzulmán otthonba lépnének be, akkor “ne szentségtelenítsék” meg az illető helyet.

De a Brit Rendőrség még ennél is lejjebb süllyedt önmaga megalázásában, amikor a muzulmánokról van szó; Skóciában, Tayside rendőrsége elnézést kért a muszlimoktól, mert egy szórólapján egy Német Juhász kölyök volt látható, s ezen a város 3000-es muszlim közössége felháborodott. (Fordítás; SzR.)

5. Amikor a Dzsihád állatkínzással indul

Jihad on dogs

“Kutyák tömeges mészárlására buzdít az ISIS legújabb fatwája” (EuTimes – 2015)

“Kutyák tömeges gyilkolására utasította az Amerikai Egyesült Államokban élő híveit az ISIS egyik legtekintélyesebb hitszónoka legújabb fatwájában.” írta az EuTimes már 3 évvel ezelőtt, 2015-ben, a Nagy Európai Migránsválság első rohamának idején. Majd így folytatta:

“Jóllehet a dzsihád legfontosabb feladata, hogy semmilyen áldozattól vissza nem riadva olyan sok hitetlent öljenek meg, amennyit csak lehetséges, teljes mértékben elfogadható, ha kutyáik és kölyökkutyáik tömeges legyilkolásával félemlítik meg őket – mutatott rá Turki al-Bin‘ali . Az útbaigazítást az Iszlám Állam olyan, ifjú támogatóinak szánta, akik még túlságosan fiatalok ahhoz, hogy fegyvert vásároljanak, vagy pedig attól tartanak, hogy akció közben ők is meghalhatnak.

A Fegyveres Erők Központi Hírszerzési Igazgatóságának Vezérkara, december 13-án arra figyelmeztette az amerikai kutyatartókat, hogy kedvenceik halálos fenyegetés célpontjává váltak. Turki al-Bin‘ali, az Iszlám Állam egyik (ISIS/ISIL/Daesh) legtekintélyesebb hittudósa ugyanis fatwát adott ki, amely feljogosítja a terrorszervezet Amerikai Egyesült Államokban élő híveit, hogy azonnal kezdjék mészárolni a (hitetlenek) szeretett állatait.

A jelentés szerint a törvényerejű vallásjogi döntvény (fatwa), amelyet az Iszlám Állam Kalifátusánk legjelentősebb ideológiai- vallásos vezetője adott ki … válasz arra a számos fiatal amerikai szimpatizáns kérdésére, akik támogatni szeretnék a dzsihádot, de félnek,hogy fogságba esnek vagy megölik őket- vagy túlságosan fiatalok ahhoz, hogy fegyvereket tartsanak esetleg vásároljanak.

Mint az Iszlám Állam online újságja, a ‘Dabiq’ is kiemelte, Turki al-Bin’ali azt válaszolta ezeknek az amerikai követőinek, hogy “jóllehet a dzsihád legfontosabb feladata az, hogy semmilyen áldozattól nem riadva vissza olyan sok hitetlent öljenek meg/ semmisítsenek- vagy csonkítsanak meg (ateistákat, keresztényeket, zsidókat, stb) amennyit csak lehetséges,

de teljes mértékben elfogadható, ha kutyáik és kölyökkutyáik tömeges legyilkolásával félemlítik meg ezeket a nyugatiakat” – figyelmeztetett a jelentés.

Becslések szerint az Egyesült Államokban nagyjából 70-80 millió kutya él, így az Iszlám Államnak ez a sokkoló fatwája most olyan környezetbe juttatta a terroristákat, amelyben rengeteg célpont áll rendelkezésükre ahhoz, hogy félelmet és rettegést keltsenek az emberekben, az amerikai rendőrség pedig gyakorlatilag képtelen lesz gyorsan reagálni, hiszen nekik pillanatnyilag az emberéletek és épületek, nem pedig a házi kedvencek védelmére kell összpontosítaniuk.

A továbbiakan Turki al-Bin‘ali, az Iszlám Állam hittudósa leírást ad arról, hogy milyen kutyákat és kutyakölyköket mészárolhatnak le amerikai „hívei és támogatói” . A jelentés szerint azt tanácsolja/engedélyezi nekik, hogy csak a lakóházakban élő, nem pedig a farmokon tartott ebeket gyilkolják. Az iszlám vallásos tekintély az alábbi iratokra és idézetekre hivatkozva hirdette ki a fatwát:

Néhány hadísz szerint Allah megfosztja bizonyos mennyei juttatásoktól azokat, akik kutyát birtokolnak , hacsak nem azért tartják, hogy vadásszanak vele vagy őrzésre.
(Bukhari 3, #515)
“Bárki, aki kutyát tart, annak jó cselekedeteiért járó jutalma 1 kiráttal csökken naponta, hacsak nem a farm vagy a csorda őrzésesre használják a kutyát.”
Egy másik hadísz szerint:
“Az imát a kutya, a szamár és a nő semmissé teszi (ha elhalad az imádkozó emberek előtt)” (Bukhari 1, #490)
És:
“A kegyelem angyalai nem lépnek be egy olyan házba, ahol egy kutya vagy egy élőlény képe (emberé vagy állaté) van.” (Bukhari 4, #448) (Idézetek pontos fordítása: Dzsihádfigyelő)

És hogy milyen embertelenül brutálisak az Iszlám állam terroristái azokkal szemben, akik házi kedvenceket tartanak, intő példaként szolgálhat Ramadi példája. Ebben az iraki városban, amelyet elfoglaltak, nem csak arra kezdték kényszeríteni az embereket, hogy megöljék kedvenceiket, hanem hogy meg is főzzék és meg is egyék őket– figyelmeztet a jelentés.
Jóllehet az Obama rezsim (az idézett cikk írásakor még ő volt az elnök – a szerk.SzR), és az őt támogató fősodor- beli média továbbra is kiáll ezek mellett az iszlám szörnyetegek mellett, az új felmérések szerint a „halál-kultusznak” ezt a vallását az amerikaiaknak mindössze 17%-a támogatja,. Amennyiben pedig elkezdődik kutyáik és kutyakölykeik tömeges mészárlása, biztosra vehető, hogy ez a szám is rohamosan apadni fog- vonja le a végkövetkeztetést a jelentés.

6. “Dzsihád a kutyák ellen (is)”

A Twitteren közzétett képek felirata szerint; Párizs utcáin leölték a kutyákat ramadáni ünnepségek végén.

“Ahhoz, hogy a Soros-féle „nyílt társadalom” harmonikusan működjön Európában, ki kell űzni az őshonos népek kultúráját a köztérből. Könnyen megeshet azonban, hogy ez a követelmény lesz az a homokszem, amely végül megakasztja a globalista gépezet menetét, hiszen vannak olyan őshonos kulturális szokások, amelyek minden másnál nagyobb szakítópróbát fognak jelenteni a fehér európaiak és a harmadik világbeli (főleg muszlim) honfoglalók kapcsolatában” összegezte a fentebb is leírt eseményeket Gazdag István, 2017 decemberében a Demokrata című lapban. Majd így folytatta;

“Itt vannak mindjárt a kutyák, amelyeket az előbbiek történelmi emlékezetük kezdete óta mindmáig házibarátként kezelnek, ellentétben az utóbbiakkal. Az iszlám ugyanis a kutyát tisztátalan állatnak tekinti, még a disznónál is jobban, amelynek a megérintése után hétszer kell kezet mosni, egyszer földet összedörzsölve, hogy eltűnjön a szennye. A saria bűnnek tartja a kutyatartást, ha az nem a házőrzést és a vadászatot szolgálja. (Avoir un chien à la maison, 3ilmchar3i.net, 2012. június 30.)

Ezt az előírást is szigorúan veszik az iszlám földjén. Egy maláj gyógyszerész például, aki arra biztatta muszlim honfitársait, hogy simogassanak meg egy kutyát, egyenesen közbotrányt okozott ezzel, és miután – szokás szerint – halállal fenyegették, kénytelen volt nyilvánosan meakulpázni, kijelentve, hogy senkit sem akart eltéríteni a hitétől. (En Malaisie, caresser un chien peut provoquer un scandale national, observers.france24.com, 2014. október 31.)

Kulturálisan tehát az őshonos európaiak és a közéjük telepített muszlimok egészen máshogy viszonyulnak a kutyákhoz. De milyen hatása lehet ennek az együttélésükre? Elvileg semmilyen, mivel senki sem akarja arra kényszeríteni a muszlimokat, hogy hobbiból kutyát tartsanak. A gyakorlatban azonban éppen fordított a helyzet,

a muszlimok számára ugyanis a kutya a kulturális és területi térfoglalás egyik tétjévé vált, és ezt gyakran nyilvánvalóvá is teszik.

Ezt a “hagyományt” hozták elhagyott hazájukból… És nem hajlandók változtatni rajta…

Egyre több fehér országban muszlim taxisofőrök vallási okokból nem hajlandók utasokat felvenni a kutyájukkal, még vakokat sem a „szolgálati” ebekkel. Egy franciaországi felmérés szerint a taxisok 43 százaléka nem szállít vakvezető kutyákat. (Les chiens guides d’aveugles encore trop souvent refusés, lemonde.fr, 2014. május 4.) A probléma azonban nem korlátozódik a taxikra. Londonban a buszok is érintettek, amint a buszvezető muszlim, vagy a kutya jelenléte kellemetlen a muszlim utasoknak. A helyi közlekedési vállalatnak 2006-ban a sariára hivatkozva kellett deklarálnia, hogy a vakvezető kutyák őrző-védő (és nem hobbi) állatoknak számítanak, ezért nem lehet megtagadni a szállításukat. Így tehát egy viszonylag enyhe „együttélési” probléma megoldásához is az iszlám jog autoritása alá kellett helyezkedni. A dhimmitüd (alávetett státusz, behódolás) iskolapéldája.

Európa iszlamizálódása nyomán egyre nehezebbé válik a hobbikutyák tartása. Az egyik kelet-londoni kerületben például plakátokon figyelmeztették a még el nem üldözött őshonosokat arra, hogy a terület immár „iszlám zóna”, ahol nem ajánlatos kutyákat sétáltatni, mert a muszlimok nem szeretik őket. („Do not walk your dog here! Muslims do not like dogs”…, dailymail.co.uk, 2014. május 30.) Nemrég hasonló röplapok jelentek meg Manchesterben is. 2012-ben Hága egyik muzulmán városi tanácsosa az „iszlám demokraták” (sic) képviselőjeként be akarta tiltani az otthoni kutyatartást, amelyet szerinte köztörvényes bűncselekménnyé kellene nyilvánítani. (Moslimpartij pleit voor hondenverbod, telegraaf.nl, 2012. január 28.) A spanyolországi Léridában, ahol minden ötödik lakos muzulmán, az iszlamisták azt követelték a városi tanácstól, hogy tiltsa ki a kutyákat a buszokról és a közterületekről, mert a négylábúak jelenléte sérti a vallásszabadságukat. Őshonos helyiek ugyanakkor arra panaszkodtak, hogy muszlimok zaklatják őket kutyasétáltatás közben, és a város muszlim többségű kerületeiben tömegesen mérgezik a kutyákat. (El Ayuntamiento socialista de Lérida podría prohibir los perros…, alertadigital.com, 2011. január 13.)

Már önmagában a kutyasétáltatás is kockázatos lehet az őshonosok számára, amint azt egyre többen a saját kárukon tanulják meg Nyugat-Európában. Egy 23 éves dán lányt és kutyáját megtámadta, összeverte, egy tóba lökte és kövekkel dobálta meg négy, „a dánoktól eltérő etnikai származású” (értsd: muszlim) tizenéves suhanc. (Hundelufter skubbet i so: Nu er sagen droppet, fyens.dk, 2014. augusztus 14.) Egy középkorú osztrák nő éppen a szomszédjaival beszélgetett a kertkapujában két kutyája társaságában, amikor megtámadta és a földre teperte egy 18 éves, lefátyolozott szomáliai „menekült” lány, miközben azt kiabálta, hogy „az állatok tisztátalanok”, a szintén jelen lévő férje pedig azt, hogy „nem akarunk kutyákat, mert mocskosak”. A támadás következtében az áldozat kórházi ellátásra és kétszeres térdműtétre szorult. (Wien: Streit und Hunde endete im Spital, krone.at, 2017. június 15.)

Öt muszlim bevándorló éppen egy kutyakölyköt bántalmazott a svédországi Helsingborgban, amikor egy 87 éves nagymama rájuk szólt, hogy szégyelljék magukat. Erre a banda brutálisan rátámadt, a földre lökte és összerugdosta.

Korábban Göteborgban egy 61 éves nyugdíjast a kutyája védelmezése közben olyan durván bántalmaztak muszlim bevándorlók, hogy az áldozat kómába esett. (Sweden: Muslim savages brutally beat 87-year-old woman trying to stop them from abusing puppy, barenakedislam.com, 2012. november 18.)

A spanyolországi Tarrasában egy 25-30 fős arab banda összevert egy 27 éves férfit, aki anyjával együtt a három kutyájukat sétáltatta a város főterén, amelyet a megszállók „muszlim területnek” nyilvánítottak. Az előző napon ugyanez történt a sógornőjükkel is: őt marokkói nők zaklatták szintén a kutyája miatt. (Conflicto multicultural en un barrio de Terrassa, sociedad.e-noticies.es, 2012. augusztus 2.)

Persze nem a kutyák jelentik a legfőbb diszkrepanciát az őshonos európaiak és a muszlim bevándorlók között, de ahogyan a dolgok haladnak, előbb-utóbb, bárhol is éljen, minden nyugat-európai kutyatulajdonosnak el kell majd szenvednie egy dühös tekintetet, egy köpést, szóbeli vagy akár fizikai inzultust a kedvencei miatt, amelyek viszont a gazdáik gyöngeségének lesznek az ártatlan áldozatai. Csupán idő és demográfiai nyomás kérdése az egész.”

7. Az Állatrendőrség (Animal Coops), a legjobb eszköz a potenciális gyilkosok és a radikális muszlim terroristák korai, – még időben történő kiszűrésére

Állatrendőrség, Philadelphia, USA – Jelvényükön a következő szöveggel: “Egy humánus társadalom rendőrsége”. – Amerikában szinte minden település rendőrségének van állatvédelmi szekciója, ez az “Animal Cops”. Magyarul; Állandrendőrség.

A fentiekben részletesen levezettem, hogyan válik egy állatkínzóból sorozatgyilkos, s nem lehet elégszer leírni; Aki állatot kínoz, gyilkol, az rövidesen embert is kínozni, ölni fog. Mert ez az ugródeszkája a későbbi kegyetlenkedéseihez. Így válhat belőle először politika mentes sorozat, vagy tömeggyilkos, aztán pedig az ezeket a gyilkosságokat politikává “fejlesztő” szélsőséges terrorista. – Manapság pedig; ezeket a gyilkosságokat dzsiháddá “fejlesztő” szélsőséges muszlim terrorista.

Így tehát megállapítható, hogy a az állatkínzás nemcsak a pszichopata gyilkosságok, hanem a terrorizmus előszobája is.

És azt sem lehet elégszer leírni, hogy; annak az Aszimmetrikus háborúnak, melyet az Iszlám Állam folytat Európa ellen, az egyik legfontosabb eleme; a terrorizmus. Vagyis; a brutális támadások a puha célpontok, az ártatlan és védtelen civilek ellen.

Egy ilyen véres támadás véghezviteléhez eltorzult lelkület kell. Terrorista nem lesz csak úgy valakiből. A pszichikai affinitásnak ott kell rejtőznie, (s motiválnia), a támadó lelkében.

Ez az agresszivitásra és brutalitásra való hajlam, s a pszichopata vonások, már a terroristává válás előtti időszakban is megmutatkoznak az illető viselkedésében. Csak észre kell venni ezeket.

Az illető agresszív és erőszakos a környezetével, a kisebbekkel, a lányokkal, nőkkel, az öregekkel, vagyis a gyengébbekkel szemben. Persze ezeket a hajlamokat titkolni igyekszik, több kevesebb sikerrel.

Ám az állatokkal szemben nagyjából szabad a vásár. Hisz’ azok ugyanúgy gyengébbek nála, védtelenek, – hiszen lényegében nem védik őket a törvények (vagy legalábbis nem eléggé), – s így az agresszív, brutális embereszerű lény, a pszichopata, (a jövendőbeli terrorista), először csak az állatokon meri kiélni alantas ösztöneit.

Azért ‘csak’ az állatokon, mert a még mindig erős európai és amerikai társadalmi kontroll miatt, az emberekkel nem meri ugyanazt megtenni, amit az állatokkal. Legalábbis a megnyilvánulásainak korai szakaszában. Az állatok bántásáért, kínzásáért, egyelőre még nem járnak olyan súlyos büntetések, s ez rendkívül szomorú.

Könnyebb és veszélytelenebb ellenük a dzsihád, ám a pszichológiai hadviselésben sokszor összehasonlíthatatlanul nagyobb az eredményessége, mint egy emberek elleni akcióban.

Hiszen a kedvenc állatok az európaiak belső érzelmi világának, a családoknak a legbelső körében vannak. Így az ő kínzásukkal, s megölésükkel gyengítik a keresztények lelkét, s félemítik meg őket, egészen addig míg cselekvőképtelenné válnak, mely így az európai kultúra totális önfeladásához vezet. S így elnyerik a Világ fölötti uralmat az “igazhitűek”, egy globális ‘Magreb’-ben, a Világkalifátusban egyesítvén a földet.

De mielőtt bárki azzal vádolna, hogy vallásháborút vizionálok, erre csak azt tudom mondani; Nekünk, a keresztény hagyományokkal rendelkező európai nemzetek tagjainak, nem maga az Iszlám vallás az ellenségünk. Hanem azok muszlimok akik radikalizálódtak a keresztények elleni gyűlöletükben, s dzsihádista terroristákká váltak. De, mint már írtam; terrorista nem lesz csak úgy valakiből. Ehhez eltorzult lelkület kell, s ezen lélektorzításra a szélsőséges dzsihádista ideolgógia nagyon is alkalmas.

A terrorizmust csirájában kell elfojtani, s még a kezdetekkor le kell kapcsolni azokat, akik hajlamosak az agresszivitásra, a brutalitásra, a gyengébbek ellen. Már akkor le kell kapcsolni őket, amig “csak” állatkínzók, mielőtt még emberek kínzása, halála száradna lelkükön.

– Erre pedig a legjobb eszköz; az Állatrendőrség, (Angolul; Animal Coops), vagy nevezzük úgy; Állatvédelemre specializálódott rendőri egység, hatósági jogkörrel rendelkező, állatvédelmi felügyelőkkel. Kiknek az intézkedését bíróság engedélyezi, mely keményen szankcionálja az Állatvédelmi törvénybe ütköző bűneseteket. S ezzel megelőzi azt, hogy az állatok kínzását, gyilkolását, – emberek kínzása és gyilkolása kövesse. – Addig kell ez ügyben cselekedni, míg nem késő.

Fort András / Szabad Riport

Felhasznált források: Wikipédia, Euronews, Szeretjük az állatokat.hu, Gatestone Institute, EuTimes, Periszkóp, Demokrata

Kapcsolódó:

– Aszimmetrikus háború folyik Európa ellen

– Hivatalos Állatrendőrséget kell létrehozni Magyarországon is

Egy érdekes idézet Weöres Sándortól

"Négyféle vezetőember lehet egy ország élén: Prokrusztész, Napóleon, Samu bácsi és Szolón.

Prokrusztész egy elgondolás híve, melybe nemzetét belekényszeríteni akarja, ha törik, ha szakad.

Napóleon szenvedélyes játékos és akár nyer, akár veszít, mindenképpen tékozol.

Samu bácsi úgy ül az uralkodói teremben, mint egy fűszerboltban, dekákkal és garasokkal ravaszkodik.

Szolón az isteni ihletre figyel, minden tette az örök mértékből ered és országa virul."
(Weöres Sándor)

Legfrissebb bejegyzések
...

Felelős Szakembereket, nem felelőtlen szakbarbárokat,
Kíváló Szakembereket, nem söpredék pártkatonákat!
Magyar Nemzetért tevő Szakembereket, nem magyarság ellen tevő HAZUGSÁGGYÁR alkalmazottakat!

 

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen”

 

Gróf Széchenyi István

Előzmények uzenek.blogspot.com illetve nyomaban.blogspot.com
Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Feedjit Live Blog Stats

Free counters!

 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Locations of Site Visitors