A hatásos beszéd alapjai:

-céltudatos legyen az ember beszéd közben

- beszéd gyakorlása tömeg előtt, hogy kialakuljon a magabiztosság és megszűnjön a lámpaláz

- előre kell készülni a beszédekkel, hogy mit szeretne elmondani az ember

- saját szavainkkal kell előadni a mondandónkat és nem betanulni a szöveget

- összegyűjteni a gondolatokat a beszédhez és elrendezni őket

- letesztelni a beszédtémát baráti beszélgetések során

- lelkileg ráhangolódni a beszédre és pozitívan gondolkozni a kimeneteléről

- aki vidáman, magabiztosan viselkedik, az előbb-utóbb azzá is válik. Eljátszani a rettenthetetlent és idővel azzá is válsz.

- beszéd előtt mély lélegzet, hogy magabiztos legyen az ember és bírja szuflával a kezdeti nehézségeknél

- saját élményekről beszélni, mert az a hiteles:

- gyermekkor és neveltetés

- sikerek és kudarcok

- hobbi, kikapcsolódás

- speciális ismeretek

- különleges élmények

- hit és meggyőződés

- Olyan témát választani, amiben hisz az ember, lelkesíti, érdekli, személyes

- Izgalmasan tálalni a témát, hogy felkeltse a figyelmet

- Behatárolni a témát, hogy ne legyen terjengős a beszéd, mert úgy sem tudják az emberek követni

- Járatosnak és felkészültnek lenni a témában, ha bekérdeznének az embernek és gyorsan változtatnia kellene a mondandóján

- Használni beszéd közben sok példát:

- történetek a beszédben

- emberközeli történetek

- nevek használata

- részletezni: Ki? Mikor? Miért? Hol?

- párbeszéd használata

- szemléltetni hangutánzással, mozdulattal a cselekményt

Képszerű fogalmazás:

- tárgyak

- állatok

- növények

- férfiak

- asszonyok

- színek

- számok

- évszámok

- Energikus legyen a szónoklás: elevenség, hitelesség, lelkesedés. A hangszín, hangerő változtatgatásával érzelmeket, hangulatokat, figyelmet kiváltani.

- Olyan témát választani, amiben hisz az ember, lelkesíti, érdekli, személyes

- Lelkesen lépni a hallgatóság elé. Frissen, élénken mozogni még ha kezdetben nehéz is.

- Ne támaszkodjunk semminek. Fej felemelve.

- Parancsnokként viselkedni, hogy irányító tudjon lenni az ember

- Hangosan beszélni, hogy a hátsó sorokban is hallják. Közben gesztikulálni.

- Mondjon is az ember valamit, ne csak beszéljen!

- Fontos a nyelv tanult és helyes használata, hogy megértessük magunkkal

- Együttműködés a hallgatósággal: személyre szóló legyen a beszéd. Az érdekkörükről, róluk, gondjaikról, örömeikről, a bajaikra való segítségről szóljon az előadás. (Új helyen felmérni, hogy abban a közösségben, városban milyen az emberek élete, mi érinti őket.)

- Az embereket önmaguk érdekli:

- ranglétrán feljutás

- több pénzt keresni

- egészségüket hogyan őrizhetik meg

- hogyan ápolják a fogaikat, hogyan tisztálkodjanak

- hogyan hűsítsék magukat

- hogyan szerezzenek meg egy állást

- hogyan bánjanak egy beosztottal

- hogyan vásároljanak egy házat

- hogyan fejlesszék emlékezőtehetségüket

- Érdekli az embereket más emberek sorsa, történetei:

- élettapasztalataik

- hogyan lettek gazdagok

- hogy érték el céljaikat

- különböző élethelyzetek

- Dicsérni a hallgatóságot (igaz dicséret legyen)

- Azonosulni a hallgatósággal, azaz közéjük tartozás kifejezése

- Név szerint említeni embereket, mert örülnek neki

- Ők helyett az Önök használata. Az Önök néha lekezelő lehet. Helyette a mi előnyösebb

- Hallgatók bevonása:

- szemléltetésben segítségül hívni őket

- kérdezősködés

- kézfelemelés

- szavaztatás

- Szerénynek lenni, szerény szerepben tündökölni. A hencegés ellenszenvet vált ki. A szerénység bizalmat.

„Konfucius: Soha nem akarta elkápráztatni az embereket mindenre kiterjedő tudásával. Csupán fel akarta világosítani őket mindenre kiterjedő megértéssel.”

BESZÉD TÍPUSAI

 1. Rábeszélés, vagy mozgósítás
 2. Tájékoztatás
 3. Megnyerés, vagy meggyőzés
 4. Rögtönzött beszéd
 1. Rábeszélés, vagy mozgósítás:
 2. Példával, történettel kezdeni
 3. Elmondani utána a lényeget
 4. Előadni az érveket, hogy a hallgatókat milyen előnyök érik, ha rád hallgatnak
 1. Példával, történettel kezdeni:

- A példa egyetlen személyes élményre épüljön életre szóló tanulsággal

- Példánál a dolgok közepébe vágva kezdeni

- Lényegtelen részeket hanyagolni, lényegeseket részletezni

- Érzékletesen, színpadiasan, színész módjára előadni a történetet, hogy az előadó és a közönség is bele tudja élni magát

- A beszéd ¾-ét tegye ki ez a rész

b.     Elmondani utána a lényeget:

- Egyenesen kijelenteni, hogy mit szeretnél

- Tömören, pontosan fogalmazni

- Szemléletes felszólítás, ne általánosságban beszélj. „Cselekedjen hazafiként!” felszólítás helyett „Menjen el szavazni!”

- Tett megtételére kérni a hallgatóságot, ne csak elméleti, gondolati támogatásra

- Olyat kérni, ami könnyen teljesíthető és nem kerül nagy erőfeszítésbe.

- Határozott, meggyőző hangon elmondani a kérést. Azaz kiemelni a szövegből, úgy, mint az újságcikkekben a vastagon szedett címet.

- Zárásnál: a beszéd lassan a végéhez ér (őszintén, meggyőzően mondani ezt is)

c.      Előadni az érveket, hogy a hallgatókat milyen előnyök érik, ha rád hallgatnak:

- Tömören, takarékosan, tárgyi szemléltetés használata

-  Az érv kapcsolódjon ésszerűen a példához (Ha a beszéd a használt kocsik gazdaságosságáról szólt, akkor az érv is az anyagi előnyökről szóljon. Ne arról, hogy milyen szépek a régi autók.)

- Egy érvet hangsúlyozni, hogy egyértelmű legyen a beszéd.

 1. Tájékoztatás:
 2. - A témát a rendelkezésre álló időnek megfelelően behatárolni.

- Kerülni a csapongást a témakörök között, hogy ne legyen követhetetlen a beszéd.

 1. – Sorba állítani a gondolatokat és a beszéd gondolatmenetét felépíteni az idő, tér, okozatiság elve alapján.
 2. – Vázlatszerűen ismertetni, hogy milyen témaköröket fogunk érinteni. Beszéd közben pedig jelezni, mikor ugrunk új témára
 3. – Ismeretlent megmagyarázni egy ismert dologgal. Elvont fogalmat egy képesített példával érthetővé tenni (katalizátor kémiai tevékenységét egy virgonc gyerekhez hasonlítani, aki mindenféle csínyt és hatást kivált, de közben neki semmi bántódása nem esik).
 4. – Képpé alakítani az emberi léptékekkel követhetetlen méreteket, mértékeket. Alaszka 590 804 mérföld2. Az emberek nincsenek tisztában mekkora is. Ezért felsorolni, hogy nagyobb, mint több állam együttvéve.
 5. – Kerülni a szakkifejezéseket. Érthetetlenné lesz a beszéd az átlagembereknek. Úgy gondolkodj, mint egy bölcs, de úgy beszélj, mint egy egyszerű gyermek. – Gyermekek felfogó képességéhez alakítani a beszédet és az biztos, hogy mindenki számára érthető lesz. Ha szakszó szükséges, akkor előtte elmagyarázni, hogy mit is jelent.
 6. Fontos a képi szemléltetés (kép, tárgy, diagram), mert az agy jobban felfogja a képi ingereket (szemideg vastagabb a hallóidegnél). Egy kép többet mond 1000 szónál. Beszéd közben ábra használata esetén nagy és olvasható betűket használjunk. A kifejezéseket rövidítsük és beszéljünk a rajzolása és írása közben úgy, hogy gyakran hátrafordulunk a közönség felé. Használjunk pontos, egyszerű fogalmazást.

Szemléltető eszköz használata:

- A szemléltető eszközt, csak akkor vegye elő, mikor használni akarja

- Jól látható legyen az eszköz, hogy a hátsó sorból is jól lássák.

- Amíg beszél, soha ne adja körbe az eszközt

- Amikor használja az eszközt, emelje fel, hogy mindenki jó lássa.

- Egy mozgó szemléltetőeszköz 10 másikkal is felér a látványosság miatt.

- Beszéd közben ne az eszközt bámulja, hiszen a hallgatókkal akar kapcsolatot tartani az ember ilyenkor

- Ha már nincs rá szükség, akkor el kell rakni az eszközt.

- Ha a szemléltető eszköz alkalmas egy kis rejtelmesdire, akkor takarja le és ezzel kíváncsiságot és érdeklődést fog kelteni az emberekben. Beszéd közben fokozni a hangulatot, izgalmat és a kíváncsiságot azzal, hogy többször is kitérünk szóban arra, hogy valamit mutatni fog.

3. Megnyerés, vagy meggyőzés:

- Bizalomébresztés a hallgatóságban: Őszinte érzelmű igaz beszéd, hatásosabb minden hamis tanúnál.

- Igenlés kiváltása a tömegnél végül meggyőzéshez vezet. Azaz helyeslés elérése a közös pontokról, gondolatokról való beszélgetésnél, aztán fokozatosan, szépen terelni a témát a meggyőzendő dolgok irányába.

- Ne ellenkezzen a szónok a hallgatókkal, mert ellenállást vált ki a tömegnél.

- „Én ezt bizonyítom be” kifejezés szintén ellenérzést hoz létre. Helyette feltenni a bizonyítandó dologgal kapcsolatban kérdéseket és a közönséggel együtt keresni a válaszokat. Közben az előadó a tényeit tálalja és így az emberek sajátjuknak érezhetik a gondolatot, a következtetést. Tehát rávezetni a hallgatókat a meggyőzendő témára közvetetten.

- A legjobb érv, ami látszólag magyarázat.

- Tilos tévedéssel vádolni a közönséget, mert akkor az ellenállásuk makaccsá válik.

- Az én a fontos az embereknek és annak védelme.

Lelkesedés beszéd közben:

- érveknél az értelem helyett az érzelmekre hatás a fontosabb

- lelkesedésünk érzelmi, lelki szinten is ragadjon át a tömegre

- amilyen az előadó, olyan a hallgatóság is (ellensége, vidám, unalmas)

- éreztetni a közönséggel, hogy tiszteli s becsüli őket az előadó. A tiszteletlen előadó becsődöl a mondandójával

- barátságosan kezdeni a beszédet: a közös alapokat hangsúlyozása és az mentén az új gondolatok elültetése az embereknél

- barátságosság megtartása, hogy ne legyen ellentét

4. Rögtönzött beszéd

- ezt is gyakorolni kell, mert gyakran van rá szükség

gyakorlat:

- találomra 1 percet beszélni különböző témákról. Így rájövünk, hogy tudunk rögtönözni és kialakul a magabiztosság.

- Az egyik ember elkezd egy történetet, a többi pedig folytatja egyesével

- rögtönzött beszédnél is történettel kezdeni. Így megszűnik a szorongás és a példa felkelti a hallgatóság figyelmét.

- élénk határozott gesztikulálás, testmozdulatok használata, hogy a figyelmet megragadja

- Itt és most: beszélni a közönségről, az alkalomról és a részleteiről, öröm kifejtése a helyzetről

- mondjon is valamit az előadó, ne csak beszéljen: egy központi gondolat köré építse fel a mondanivalóját

AZ ELŐADÁSMÓD

- Gyakorlással önbizalom alakul ki

- Önmagunkat adni, mert a színjáték visszataszító

- Társalogni a hallgatósággal, hogy a kapcsolat meglegyen és érezzék az üzenetét az előadónak: kérdést, szavaztatást intézni a közönség felé

- természetesnek lenni, mint egy hétköznapi beszélgetésben

- edzeni a hangerőt, hangsúlyváltásokat, hangképzést

MÁSOK BESZÉDÉNEK FELVEZETÉSE

TJE formula = Téma + Jelentőség + Előadó

Tartalmazza: ki, miről, milyen jogon tart előadást, beszédet.

- Fontos, hogy miért érdekes a közönség számára az előadás: Kérdésekkel kíváncsiságot kelteni, a válasz pedig az előadásban lesz…

- Szónok kimagasló eredményeiről beszélni

- Pontosan utánajárni a fenti három pont részleteinek, hogy ne kerüljön kellemetlen helyzetbe a pontatlan adatok miatt az ember. Az előadó nevét pedig a legvégén említeni a felvezetés lezárásaként. Úgy, hogy szünetet tart a név előtt. Majd pedig hangosan, tagolva, a közönség felé fordulva kimondani.

- Lelkesen, hogy lelkesedjen az előadásért a közönség.

- Pozitívan, jóindulatúan, kerülve a káros vicceket, megjegyzéseket

Díjátadás:

 1. Mondjuk el, hogy miért tüntetnek ki valakit
 2. Szóljunk arról, hogy a kitüntetett élete miért lehet érdekes a közönség számára
 3. Mondjuk el, hogy ez a kitüntetés milyen nagy megtiszteltetést jelent és hogy a hallgatóság milyen barátságos érzésekkel viseltetik a kitüntetett iránt.
 4. Gratuláljunk név szerint a kitüntetettnek és fejezzük ki jókívánságunkat a jövőre nézve.

Díjátvétel:

 1. Mondjunk őszinte köszönetet a hallgatóságnak
 2. Beszéljünk azok érdemeiről, akik segítettek nekünk: a társaink, a beosztottaink, a barátaink és a család érdeméről.
 3. Szóljunk arról, hogy mit jelent számunkra a kitüntetés. bontsuk ki, mutassuk meg a közönségnek. Mondjuk el nekik, hogy milyen hasznos, vagy szép, s hogy miképp fogjuk használni.
 4. Fejezzük ki még egyszer őszinte hálánkat.

HOSSZABB BESZÉD FELÉPÍTÉSE

- Tervezni a beszédet: „A hadvezetés olyan tudomány, amelyben semmi sem sikerülhet, ami nincs kiszámítva és végig gondolva.” Napóleon

1. Figyelem felkeltése:

- a bevezető lebilincselő legyen: egy történet, egy érzelmi megrázkódtatás, egy élettapasztalat

- keltsen kíváncsiságot, várakozást

- ismertetni egy döbbenetes tényt. Ne legyen túl durva a kezdés (pl.: pisztollyal a plafonba lő)

- kézfelemeléssel kezdeni. Előtte tisztázni velük, hogy szavaztatás lesz

- megígérni nekik, hogy a beszéd hozzá segíti ahhoz, amire vágynak

- szemléltető eszköz használata. Egy tárgy figyelemfelkeltő lehet.

2. Kerülni az ellenszenv keltését:

- kerülni a mentegetőzést, hogy nem készültünk fel

- nem szabad kezdeni viccel és mulatságos történettel (magunk kifigurázása egy történet keretében még bele fér)

3. Fő gondolatok alátámasztása:

- egy példával, egy történettel

- statisztikával

- szakértői véleménnyel. Fontos, hogy hiteles és elfogadott szakértőtől származzon

- szemléltető eszközökkel

- legyen valami kézzelfogható dologhoz viszonyítva az esetlegesen elvont téma

4. Tettekre buzdítás:

- beszéd befejezése a legfontosabb dolog

hiba: „Ennyit akartam mondani. Be is fejeztem.”

- Összegezni: Egy mondatban, bekezdésben összefoglalni a teljes előadás tartalmát és, hogy mit érdemes tennünk. Milyen hatásos eredményekkel jár a megtételük.

- Tettekre serkenteni: Kérni, hogy adakozzanak, csatlakozzanak, szavazzanak, írjanak, telefonáljanak, vásároljanak, bojkottáljanak, iratkozzanak fel, nyomozzák ki, fizessék be.

- Pontosan kérni, amit szeretnénk tőlük a nagy általánosságok helyett

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/tudomany/3785-a-szonoklas-mveszete