Armageddon nyomában

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Irán egy egységes, modern iszlám hatalmi pólus kialakítását szorgalmazza

Irán legfelsőbb vezetője, Hamenei ajatollah keddi nyilatkozatában az USA vezetését nevezte meg a Daesh által okozott véres tragédia fő felelősének. Az iráni vezető szerint “az arrogáns hatalmak egymás ellen fordítják a muszlimokat, és teljesen elpusztították olyan arab országok infrastruktúráját mint Líbia, Szíria, vagy Jemen.”

“Síita vagy szunnita, az amerikaiaknak egyre megy; ők minden olyan muszlim ellen vannak, aki az iszlám szabályai szerint él, az erőfeszítéseik ez ellen irányulnak. […] Az ellenségeink által használt egyik legfőbb eszköz a modern iszlám civilizáció kibontakozásának a megakadályozására, hogy megosztanak minket, muszlimokat. Az Egyesült Államok jelenlegi vezetése elutasítja az iszlám alapelveit, és nyilatkozataikkal ellentétben valójában arra törekszenek, hogy egymás ellen fordítsák a muszlim közösségeket. Ennek érdekében olyan terrorista szervezeteket hoznak létre, mint a Daesh és más csoportok, amelyeket az Egyesült Államokhoz kapcsolható szervek anyagi támogatásával és politikai segítségével hoztak létre. Az amerikai vezetés felelős a muszlim világban az elmúlt időszak során bekövetkezett összes tragédiáért.” – nyilatkozta Hamenei.

Az iráni vezető ugyanakkor rámutatott, hogy az erkölcsi alapon bekövetkező iszlám ébredés egy olyan folyamat, amit az USA már nem lesz képes megállítani: “…amikor az iszlám ébredés elkezdődött, megijedtek és megpróbálták visszatartani, ez néhány országban sikerült is nekik, de az iszlám ébredést nem lehet elpusztítani.”

Az  iszlám világ megosztására irányuló erőfeszítések elítélése Rohani iráni elnök vasárnapi nyilatkozatában is kihangsúlyozásra kerültek; “Nincs sem síita, sem szunnita félhold. Iszlám hold van. Mi muszlimok egy olyan világban élünk, ahol muszáj összefognunk. Szíria lerombolása erősítette-e vajon Törökországot, Jordániát, Szaúd-Arábiát, Katart, az Emírségeket, vagy más országokat? Elégedett-e vajon Izraelen kívül bárki más Szíria szétrombolásával?”

A két, majdnem egyidőben elhangzó nyilatkozat azért fontos, mert az Egyiptom által kezdeményezett egységes arab haderő felállításának tervén, és a Szaúd-Arábia részéről bejelentett terrorellenes fegyveres nagykoalíció létrehozásán keresztül egy önállóan felemelkedő, iszlám központú hatalmi pólus kialakulásának szervezeti keretei feletti kontroll különböző oldalról való megközelítéseinek kísérleti képe körvonalazódik. Ennek a pólusnak az utóbbi időben egyre erőteljesebben szorgalmazott kiépítésével kapcsolatos áttételes megnyilatkozások a BRICS országok és az USA mellett egy közös, az utóbbi 1400 év során kifejlődött civilizációs alapokra épülő, az Atlanti-óceán és Csendes-óceán közötti térségben létrejövő önálló hatalmi tengely kiépülését jelentik. Ennek a lehetőségét a regionális iszlám hatalmak egyre reálisabbnak ítélik meg, ezért a közeljövőben az amerikai geopolitikai érdekektől való függetlenedési kísérletek keretében végrehajtott politikai manőverek sorozata várható.

Ennek a koncepciónak a keretén belül a jemeni, iraki, szíriai és líbiai helyzet mihamarabbi rendezése lesz a cél, melyet az Egyesült Államok nagy valószínűséggel a pillanatnyi helyzet alapján elsősorban a Daesh-t eszközként felhasználva igyekszik megakadályozni.

Az iszlám világ stabilizációs folyamataiban olyan, eddig nehezen elképzelhető történések bekövetkezése valószínűsíthető, mint az afgán kormány kiegyezése a tálibokkal, és az Al-Kaida hálózati rendszerében működő csoportok magatartásának jelentős mérséklődése a régiók helyi lakossági szimpátiájának megnyerése érdekében. Az Al-Kaida a Daesh-el – mint vetélytárs szervezettel – a helyi erőforrásokért vívott harcot illetően eddig a brutalitás propagandájában próbálta meg felvenni a versenyt. Ezen erőforrások elérhetőségét azonban a nemzetközi diplomáciai folyamatok nagy mértékben beszűkítik, aminek köszönhetően egy újabb ideológiai előrelépés várható az Al-Kaida szervezeti keretein belül, amely az iszlám szellemiségű hatalmi pólus felemelkedésének célját jobban szolgáló, regionális szinten az eddigi radikális iszlám helyett mérsékelt fokú politizálás térnyerését jelenti. Mindemellett ideológiában és retorikában az USA fő ellenségkép marad, amely a szervezetnek az iszlám társadalom részéről elnyert szimpátiáját ezután is fenntartja. Ennek az elképzelésnek a sikeres kivitelezésére az atlanti ideológiai blokk történelmében az IRA Sinn Féin-en keresztüli hivatalos politikai életbe való betagozódása szolgál példaként.

A felsorolt manőverek elindulásának reális lehetőségét jelzi a Muszlim Hittudósok Nemzetközi Uniója által közzétett nyílt levél, melyben a világ legbefolyásosabb, az iszlám összes ágából több mint 90 000 vallástudóst tömörítő muszlim szervezet arra szólítja fel az iszlám világot, hogy “bármilyen, az Oroszországi Föderációval kapcsolatos döntés meghozatala esetén a döntéshozók először az oroszországi iszlám teológusokkal kell konzultáljanak az ügyben.” Az iszlám világ autoritatív szinten egyetlen egyetemesen elismert szervezete (az általa megállapított normákat és döntéseket kivétel nélkül minden muszlim felekezet kötelezőnek tartja) a levélben kihangsúlyozza, hogy “pozitív hozzáállással tekint az Oroszországi Föderációra, amely az arab és muszlim közösséget ma támogatja.”

A Muszlim Hittudósok Nemzetközi Uniójának központja Katarban található, és vezetésében a Muszlim Testvériség szervezetéhez köthető vallástudósok jelentős súlyt képviselnek. A levél nyilvánosságra hozatala egy olyan fordulat kezdetét jelentette, melynek folytatásaként a katari külügyminiszter hivatalos tárgyalásra érkezett Moszkvába december 25.-én, a szíriai helyzet rendezése körüli eddig homlokegyenest eltérő orosz és katari álláspontok közös nevezőre hozatala érdekében, amely a diplomáciai szabályok irányította eredménnyel zárult. Katar továbbra is Aszad elnök távozásának szükségessége mellett foglalt állást, míg Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az eddigi orosz álláspontot megismételve, a szír emberek döntésének jogosultságát támogatta Aszad kérdésében. A két fél azonban egy azonnali politikai tárgyalási mechanizmus megkezdésének közös akaratát nyilvánította ki a szíriai rendezés ügyében, és a katari politikus nyíltan utasította el az USA politikai elitjének befolyásos csoportját alkotó, John McCain vezette érdekkör és az amerikai védelmi miniszter Ashton Carter által támogatott török-szaúdi-egyiptomi-amerikai szárazföldi koalíciós haderő bevetésének javaslatát.

Az a tendencia, amely az eddig háttértámogatást biztosító muszlim államok Daesh-től való elfordulásával és a terrorszervezet támogatásának hirtelen leállításával kezdődött, és a líbiai rendezésben Oroszországgal érdekegyezésben végrehajtott nemzetközi diplomáciai manővereken keresztül folytatódott, így kiteljesedni látszik.

Erről a fordulatról egyedül a török vezetés késett le, mert elhitte azt az amerikai elit által szorgalmazott elképzelést, hogy az USA-nak a hidegháború során a Közel-Keletre sikerrel alkalmazott török-szaúdi-izraeli pilléren alapuló külpolitikai koncepciója, amely a török regionális hegemónia fenntartásának egyik fő eszközeként is funkcionált, harminc év elteltével is sikeresen alkalmazható. A török vezetés az Egyesült Államok befolyásának hatására megpróbált végrehajtani egy szabálytalan előzést, és a Hamenei által megemlített iszlám ébredés “elrablásával” az USA hegemóniára épülő világrendhez való besorolás folytatása mellett döntött. Ennek a döntésnek a logikai bizonyítékát nemcsak az orosz Szu-24 vadászgép lelövése és a török titkosszolgálat a MIT által fedezett anyagi, egészségügyi, és haditechnikai támogatás továbbvitele, vagy a Daesh-el folytatott olajüzlet jelentik. A MIT vezetője, Hakan Fidan október közepén az Anadolu News Agency török hírügynökségnek adott interjú során úgy nyilatkozott, hogy:

“Az ISIS realitás, és el kell fogadnunk, hogy nem törölhetünk el egy jól szervezett és népszerű szervezetet. Ezért arra hívom fel nyugati kollégáim figyelmét, hogy értelmezzék újra az iszlamista politikai áramlatokról alkotott képüket, tegyék félre cinikus mentalitásukat, és akadályozzák meg Vlagyimir Putyinnak a szíriai iszlám revolucionisták szétzúzására irányuló terveit. A külföldről érkező Szíriába tartó nagyszámú dzsihadista koordinálásának megoldásának érdekében feltétlenül szükséges, hogy az ISIS konzulátust, de legalább politikai képviseletet állítson fel Isztambulban.” (a nyilatkozatot Fidan a heves belföldi ellenreakciók után mint “titkosszolgálatoknál bevett manipulációs technikai eszközt” próbálta feltüntetni, majd a későbbiekben a riportot az összes török szerverről törölték.)

A katari irányváltás így nemcsak az eddig elkövetett terrorcselekményekhez (különösen az orosz civil repülőgép Sínai-félsziget feletti megsemmisítése) fűződő esetleges katari anyagi támogatások szálainak végső elvarrását, és így a nemzetközi elszigetelődés és szankcionálás lehetőségének megelőző kiküszöbölésére irányul, hanem egyúttal egy a multipoláris világrendben felemelkedő, iszlám civilizációs szellemiségű önálló hatalmi erőtér létrehozásának koncepciójába illeszkedik.

Az ezzel egybehangzó, az iráni politikai vezetés által fent említett nyilatkozatok ennek a folyamatnak a kibontakozási lehetőségeit rejtő megfelelő pillanat “itt és most” realitására hívják fel a muszlim világ figyelmét.

http://www.hidfo.ru/2015/12/iran-egy-egyseges-modern-iszlam-hatalmi-polus-kialakitasat-szorgalmazza/

Nem csatlakozhat az Európai Unióhoz az Erdogan-rezsim

Törökország valószínűleg nem fog csatlakozni az Európai Unióhoz a következő tíz év folyamán. Ankara emiatt saját politikai érdekérvényesítő képességét fokozza az Európai Unióban, és támogathat olyan politikai érdekközösségeket, melyek cserébe támogatják a török csatlakozási folyamat előreléptetését.

Günther Oettinger, digitális gazdaságért és társadalomért felelős uniós biztos a német Bild napilapnak adott interjút, melyből kiderült; Európában sem lelkesednek a vezetők Törökország uniós tagságáért, mert ezzel egy újabb “problémás ország” csatlakozna az unióhoz, miközben az Európai Unió egyben tartása Törökország nélkül is kihívást jelent. Oettinger arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU egyre több tagállamában jelenik meg a politikai instabilitás, vagy populista kormányok jutnak hatalomra, ami annak veszélyével fenyeget, hogy megkezdődik az Európai Unió felbomlása. A biztos szerint a korábbi válsághelyzeteket túlreagálták a szakértők – ő most először lát reális lehetőséget arra, hogy az Európai Unió darabokra hullhat.

Oettinger elmondása szerint ma már annak kérdésében is megosztottá váltak a nyugati országok politikai elitjei, hogy jó döntés volt-e a kelet-európai országok felvétele. Szerinte az Európai Unió bővítését minél hamarabb folytatni kell, mindez azonban nem jelenti, hogy feltétel nélkül fel kellene venni újabb tagállamokat, pusztán a terjeszkedés biztosítékaként; az utóbbi bővítések során ugyanis az Európai Unió – nyugati tagjaihoz képest – csupa fejletlen országnak adta meg a tagságot, miközben egyértelmű volt, hogy ezek az országok versenyképtelennek bizonyulnak majd a nyugati piacokon. Szerinte Törökország tagsága éppen emiatt valószerűtlen; az Európai Unió szigorú feltételrendszert kell megköveteljen az újonnan csatlakozó országoktól, aminek csak a tényleges teljesítése után válhatna lehetővé a csatlakozás. Amennyiben az EU vezetői nem a területi terjeszkedést tartják szem előtt, hanem az integráció lehetőségének megőrzését, Oettinger szerint Törökország ebben vagy a következő évtizedben nem válhat az Európai Unió tagállamává. “Ehhez előbb bizonyítania kell elkötelezettségét az európai értékek irányába”, ami – az utóbbi hónapok történéseit figyelembe véve – közel lehetetlen.

Törökország először 1987-ben jelentette be igényét az EU-csatlakozásra. A tagjelölt státuszt 1999-ben kapta meg, azóta nem történtek jelentős előrelépések a csatlakozás irányába. Az európai vezetők tekintélyes része szintén ellenzi a törökök felvételét – elsősorban az iszlámmal szembeni aggályok miatt -, a csatlakozás gondolatát egyes érdekkörök főként geopolitikai szempontokat figyelembe véve támogatják. Ezek az érdekkörök – az Oettinger által elmondottakból következően – azonban komoly biztonsági kockázatot jelentenek az Európai Unió számára. Törökországnak a belső piacok megszerzése miatt sokkal inkább érdekében áll az EU-tagság megszerzése, mint amennyire az EU-nak szüksége van Törökországra. Ankara emiatt saját politikai érdekérvényesítő képességét fokozza az Európai Unióban, és támogathat olyan politikai érdekközösségeket, melyek az európai érdek ellenében is támogatják a török csatlakozási folyamat előreléptetését.

http://www.hidfo.ru/2015/12/nem-csatlakozhat-az-europai-uniohoz-az-erdogan-rezsim/

Karácsonyi éhezés

ételosztásMélységesen fel vagyok háborodva!

Az elmúlt időkben több alkalommal is tapasztalhattuk, hogy annak ellenére, hogy rengeteg probléma van az országban, az aktuális ( és a mindenkori) vezetés ahelyett, hogy hatékonyan és hasznosan avatkozna be, és támogatná az önzetlen lakosság önsegélyezését, ahelyett hazugsággal, statisztikákkal, elhallgatással “oldja meg” ezeket a gondokat. Ráadásul akadályozza azokat is, akik legalább tennének valamit.
Ahogy Mark Twain fogalmazott: “A hazugságnak három fajtája létezik: hazugság, szemérmetlen hazugság és a statisztika.” (növekvő mértékű súlyosság szerinti sorba szedve)

Ez annál is felháborítóbb azon túlmenően, hogy miközben mindegyik kormányzó elit és tettestársai magukat fényezve hazudoznak, hogy gátlástalanul, nyíltan vagy csalárdan foszthassák ki a lakosságot saját gazdagodásukért, aközben megpróbálják elhitetni velünk, hogy mindezt a mi érdekükben teszik, és hogy minden intézkedésük milyen óriási segítség nekünk.

Csak megjegyzem, a sok-sok pozitívnak tűnő intézkedés végeredménye valahogy számunkra mindig negatívummá válik. Amikor egyik kezükkel látszólag adnak, akkor a másikkal ennek akár többszörösét veszik el tőlünk. Azt gondosan eltitkolják, hogy valójában mibe kerül a lakosságnak egy-egy ilyen bűvészmutatványuk. Ha mindennel tisztességesen elszámolnának, akkor kiderülne, hol landol a valódi haszon.

Listát írhatnék a futószalagon gyártott sledrián törvény-, vagy átverős intézkedéshalmazok veszélyes és káros következményeiről, mely a lakosság túlnyomó többségét sanyargatja, mi több ellehetetleníti.

Annak ellenére, hogy a képmutató kormányzat és önkormányzat letagadja a lakosság sosem látott, s egyre több családot érintő elszegényedését, kiveri a szemünket a nyomor, mellyel lépten-nyomon találkozunk, vagy a fokozatos elszegényedés állandó pénzhiány, melyet magunk is megtapasztalunk.
A városokból, a közterületekről eltávolították a mély-szegényeket, a hajléktalanokat, a koldusokat. Mindazokat, akik már saját erejükből soha többé nem élhetnek emberi életet, sőt már a puszta létük is veszélybe került. Azonban az, hogy igyekeznek őket szem elől eltüntetni, nem jár együtt a gond biztonságos és kielégítő megoldásával, de még a puszta létük megmentésével sem.
Azzal, hogy megfagyasztják, és sok más indirekt módszerrel (egészségügyi ellátás, rendszeres munkalehetőség, lakhatás, stb. megvonása) pusztítják a népesedő tábort és tizedelik a maradékot, ráadásul még újra is termelik ezt a réteget.
Valamikor azt mondták szüleink, “tanulj fiam, hogy boldogulj az életben” ma azt látjuk, hogy a nemcsak a tanulatlan, de a szakmával, diplomával rendelkező munkanélküliek száma is folyamatosan nő. (kivéve a statisztikákban)
Erre a kormány válasza: a külföldre kényszerítés, a regisztrálatlanság és hamis statisztikák. Így azokat is, akik tudnának dolgozni (noch dazu) adót is fizetni előbb munkanélkülivé, majd hajléktalanné végül pedig hazátlanná teszik.
A statisztikai átlag tartalmazza a több százezer és több millió forintos, bevételűeket és a nincsteleneket is.

Fentieket előrebocsájtva a szöveg verte ki a biztosítékot, melyet az “Ilyen nincs a földön” címmel egy éve megjelent írásban olvastam, ugyanis hasonló jellegű gyáva halogató technikát mind a mai napig tapasztaljuk, és nem csak az ételosztások alkalmával. (pl. az idei bezárt győri jótékonysági sütemény vásár alkalmával)
Maga a hír nem újdonság, hiszen nem ez az első alkalom, hogy a hatalom valamely eszközzel pl. önkormányzati segítséggel, megakadályozza a neki nem tetsző lakossági segítségnyújtásokat, egyebek közt az ételosztásokat. Nem, ezen már meg se lepődünk, – média eszközével sajnos lassan ezt is az ingerküszöb alá nyomják. Ellenben azon nemcsak meglepődünk, de fel is háborodunk, amikor a valódi okot valaki kimondja:
“Fiatalember, nem fog az ételosztáshoz engedélyt kapni, jobb, ha előre szólok, mert a kormány nem akarja, hogy az emberek annyi szegény embert lássanak az utcán egy helyen.”
“Ezt kaptuk utasításba, nem adhatunk engedélyt az ételosztáshoz köztereken.”
“Nem utasítják el, fiatalember, hanem elnapolják a döntést határozatlan ideig”

Az olyan esetekben mikor az önkormányzatoknak nem kell a zsebébe nyúlniuk, hogy a segítség oda kerüljön, ahová szükséges, – hiszen ismét nem a “sajátjukból” áldoznak a jó ügyre -, nem a PR-t és nem polkorrektséget kéne szem előtt tartaniuk. Mondjuk más esetekben sem!
Nos, ilyen valóban csak egy menthetetlenül liberális áldemokráciában történhet meg!
Bár nem csak ilyen, hanem még ilyenebbek is.

Azért meg különösen elszomorító, mert az önkormányzatok, akiknek deklarált feladatuk a helyi lakosság érdekeinek kiszolgálása és felügyelete, mégis csekély számú azon önkormányzatok száma országszerte, ahol a lakosság többségének elvárásai és igényei szerint tennék a dolgukat, akár egy szűk kör érdekivel szembemenve is.

Szász Gerda

Szíriában tegnap sem adtak hálát Allahnak az eredményes nap miatt a kormányellenes banditák. Az ország szinte egész területén űzött vadakként kellett rettegniük.

Al-Mara település “Dzshebhat An-Nusra” banditáit lepte meg tegnap a szír légierő. A meglepetést túlélt zsiványok szokásos reakciója: “Allahu Akhbar!” De az folyamatosan.
Kormánypárti milicisták tegnap élve elkaptak egy öngyilkos merényletre készülődő latoregyedet. Az öltözéke alapján joggal föltételezhető, hogy bár nem saját akaratából-de utolsó pillanatai voltak neki itt e földi létben.
Damaszkusz közelében az orosz légierő tegnap lebombázott egy dzsihadista sátánfészket. Abban pedig egy “OSZA” légvédelmi rakétakomplexumot. Ezt korábban a szír hadseregtől vaskárolták el a pribékek, de mivel nem értettek hozzá, jobbára csak ide-oda flangráltak vele. Hát mostmár erről a szórakozásról is le kell mondaniuk.

légv

Volt körülötte a csapás idején pár tucatnyi sátánivadék is.

http://www.balrad.com/2015/12/31/sziria-26/

Az angolszász jogrend térnyerése, mint az unipoláris dominancia eszköze

A Jobbik pártalapítványa által közpénzből támogatott Iránytű intézet nemrég közzétett egy rövid jelentést “Amerikai minták a Parlamentben” címmel, amelyben egy az angolszász törvénykezésben alkalmazott jogtechnikai eszköznek a magyar kormány részéről történő alkalmazását dicséri.

A szerző tanulmányt záró gondolata szerint

“Az Orbán-kormány több intézkedésén is látszik az angolszász, elsősorban amerikai minták átvétele, ez egy újabb, ezúttal egyértelműen előnyös példa, remélhetőleg tartósan megragad az itthoni törvényhozásban.”

Ez a gondolat a nemzeti hagyományok megtartását hangsúlyozó retorikához nehezen illeszthető, mert a magyar jogrendszer hagyományai az angolszász-amerikai rendszertől merőben eltérő európai kontinentális jog családjában gyökereznek. A fent említett angolszász jogrendből a kormány által taktikai kényszerlépésként átvett jogtechnikai eljárás alkalmazásának konkrét vizsgálata mellett azonban az angolszász jogi mechanizmusok alkalmazására kényszerítő körülményeken kívül a jogrend térnyerésére irányuló propagandát egy olyan kontextusban kell megvizsgálni, amely az Egyesült Államok egypólusú világrend fenntartásáért a többi felemelkedő pólus ellenében folytatott harcának folyamatába illeszkedik.

Az USA vezette atlanti geopolitikai centrum és a többi pólus összessége között a rendelkezésre álló természeti-gazdasági erőforrások és a demográfiai minőségek tekintetében minimum kiegyenlítettség uralkodik, ezért az atlantista geopolitikai blokk a globális társadalmi tér egyéb területein eddig meglévő viszonylagos dominanciájának abszolút kiterjesztésével próbálja gyengülő vezetői pozícióját megőrizni és erősíteni.

Ezek a területek a társadalmi élet teljes szegmensét felölelik. A területek és a Washington által rájuk gyakorolt nyomási mechanizmusok:

 • A gazdasági életben a neoliberális gazdaságpolitikai modell térszerkezeti kiterjesztése (TTIP-TAFTA és TPP)
 • A kultúrában a posztmodernizmus mint kulturális korszak mostani törvényszerű egyetemes lezárulásával létrejövő vákuum betöltése. A posztmodernitás dekonstruktív, multikulturalista és technológus irányzatainak átmentésével létrehozott un. hipermodernizmus, mint korszakalkotó egyetemes kulturális irányzat propagálása a tradicionális vonalakat felölelő, metamodernizmusnak nevezett iránnyal szemben. Ehhez társul az egyéb területeken is globális dominancia pozícióját kiharcoló angol nyelv közvetítői szerepe.
 • A vallások átpolitizálása. Ez a terület reálpolitikai szempontból is kiemelkedően hangsúlyos, mert a demográfiai mutatók tendenciáját tekintve a két nagy világvallás, a kereszténység – katolikus és protestáns -, és a szunnita iszlám népességi súlya a közeljövőben egyértelműen Ázsia délkeleti részére helyeződik át. Az USA célja, hogy a mostani, számára vallások feletti geopolitikai ellenőrzést biztosító időszakban kiépítse azt a hatalmi struktúrát, mely a demográfiai súlypont eltolódása után is biztosítani fogja ennek az ellenőrzésnek a lehetőségét.

Kereszténység – A katolikus egyház saját hagyományos szervezeti központjában az európai kontinensen összes pozícióját elvesztette. Míg katolicizmus a lengyel, olasz, portugál és spanyol identitás egyik látszólagos alapjegye, ez a vallásosság azonban csak a külsőségekben és a reálpolitika síkján nyilvánul meg – belső lényegét, és az ebből táplálkozó szellemi energiák kihasználásának lehetőségét teljesen elvesztette. A katolicizmus geopolitikai centruma jelenleg a dél-amerikai térségbe tevődött át, amely felett az USA a területén élő nagyszámú hispán bevándorló réteg szociális manipulálásával abszolút kontroll kiépítésére törekszik.

A nyugat-európai vallási kultúra másik nagy ága, a protestantizmus erőcentrumát mára az Egyesült Államok képviseli. Az USA keresztény lakosságának több mint 50%-a ehhez a felekezethez sorolható, és a politikai elitben az izraeliták mellett jelentős túlsúllyal képviseltetik magukat.

Iszlám – A síita irányzattal szemben jelentős demográfiai túlsúllyal rendelkező szunnita közösséget Washington a szunnita világ regionális erőcentrumainak – Törökország, Szaúd-Arábia, Pakisztán, Egyiptom – saját szövetségi rendszerébe alárendelt függőségi minőségben való kényszerítésével tudta kontroll alatt tartani. Az USA megkísérel mindenáron meghiúsítani minden olyan irányú próbálkozást, amely ennek az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig átívelő térbeli szunnita övnek, mint egy regionális hatalmi centrum vezetése alatt álló önálló hatalmi pólusnak a felemelkedését hivatott előkészíteni.

 • Szociális globalizáció – A demográfiai helyzet alakulásának kontrollálása érdekében az irányított migráció tulajdonképpen nem más mint a társadalmak etnikai és korszerkezeti tulajdonságainak megváltoztatására irányuló művelet, amely felett a kontroll gyakorlásának nehézségei az elmúlt időszakban aktívan kiütköztek. Mivel azonban ezek a nehézségek az Európai Unió gyengülésének irányába hatottak, az USA-nak nem érdeke a művelet leállítása.

Annak érdekében, hogy ezeket a területeket az Egyesült Államok vezette atlanti geopolitikai blokk teljes kontroll alá tudja vonni, a saját gyökerű és értelmezésű jogrend geopolitikai kiterjesztésére van szüksége. A nemzetközi kapcsolatok jogi környezetében az USA már elindította a saját angolszász joghagyományait követő szabályozási mechanizmus kikényszerítésének folyamatát a világűr felfegyverzésének, a kibertérnek, a nemzetközi légterek és nemzetközi vizekre vonatkozó jogi környezet megváltoztatása érdekében.

Az angolszász jogrend mátrixának kiterjesztése az európai térségre nemcsak a gyengülő európai identitás végső szétverésére, hanem a kontinentális európai kultúra hagyományai feletti önálló kontroll végleges megsemmisítésére is irányul, amely nagyban hozzásegítené az Egyesült Államok vezette atlanti blokkot az általa uralt – egypólusú -világrend változatlan megőrzéséhez.


http://www.hidfo.ru/2015/12/az-angolszasz-jogrend-ternyerese-mint-az-unipolaris-dominancia-eszkoze/

Kijevben ma Jacenyjuk Szenya cselekvési igét hirdetett! A 2016-os esztendőre!

Szenyocska szerint 2016 UKRAJNA TERÜLETI INTEGRITÁSA VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK AZ ÉVE lesz!
Ez alatt a Krím és Donbassz meghódítását kell érteni.

ukt

Katonai elemzők és egyéb szakértők pedig január 10 tájára prognosztizálják a valcmanista latorhad Donbassz elleni offenzíváját. A szokások alapján következtettek erre. A keményebb hidegek is azidőtájt érkeznek, ami kedvez a nehéz harci technika mozgatásának. Meg akkor már túl lesz Maradék-Ukrajna az ünnepeken.
A holnapi napra tervezett diverzánsakciókat leplezett le az LNR elhárítása. Szabotázsakciókat szervezett a Luganszki Népköztársaság területén lévő elektromos-és vízvezetékrendszerek, valamint rádió és televízió adások vételét lehetővé tevő alállomások ellen a kijevi junta.
Az LNR területéről csak kézifegyveres lövöldözésről érkeztek hírek ma.
A donyecki frontszakasz már élénkebb volt.
Kominternovot ismét megaknavetőztés egy kicsit a valcmanisták, míg a donyecki repteret és Szpartakot már komolyabb szerszámokkak kezelték.
Mindezzel együtt is tegnap este óta ma délután kettőig CSAK nyolc alkalommal lőtte a Donyeck-régiót a latortüzérség.

http://www.balrad.com/2015/12/30/jacenyjuk-mer-nagyot-almodni/

Sikertelenül zárult az ukrán EU-csatlakozási kísérlet

Ukrajna teljes gazdasági katasztrófával kell szembenézzen, és az atlantista kormány ígéreteivel ellentétben a külföldi kölcsönök sem képesek megmenteni az országot. Egy német napilap szerint Kijev el kell ismerje, hogy az EU-csatlakozásra tett kísérlet sikertelenül zárult.

A Deutsche Wirtschafts Nachrichten publicistája arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nemzetközi Valutaalapnak nem állt szándékában az ukrán gazdaság helyzetének javítása – ellenkező esetben ki kell jelenteni, hogy az IMF kudarcot vallott, mert a Valutaalap által kidolgozott programok minden igyekezet ellenére sem tudták megmenteni az ukrán gazdaságot. A lap hangsúlyozza, hogy az IMF programjai ellenére továbbra is fennáll a hiperinfláció veszélye, miközben az ország folyamatosan az államcsőd szélén áll. Ukrajna Nemzeti Bankja szerint idén 44%-os volt az infláció, ami a tavalyi 24,9%-hoz képest is drámai növekedés.

Az IMF számos “jogi trükköt” alkalmazott annak érdekében, hogy a katasztrofális helyzetet ne súlyosbítsa további vagyonkivonás. Ukrajna máig nem fizette vissza tartozásait Oroszországnak – emiatt az ország csődöt kellett volna jelentsen és nem juthatna újabb hitelekhez -, de az IMF megváltoztatta saját szabályait, hogy további kölcsönöket adhasson Ukrajnának. Csak idén a kijevi kormány tíz milliárd dollár kölcsönt kapott az IMF-től és más nemzetközi hitelezőktől, de az eladósodás láthatóan nem lendített a gazdaság helyzetén.

A DWN felhívja a figyelmet arra, hogy Ukrajna jelenleg az európai és amerikai adófizetők pénzén él, és előbb vagy utóbb az európai országok megelégelik az állandó segélyezést – a katasztrofális helyzet miatt pedig el kell könyvelni az ukrán EU-csatlakozás kudarcát; jelenleg se az Európai Unió, se Ukrajna nem engedhet meg magának olyan mértékű kiadásokat, ami az integráció lebonyolításához szükséges.


http://www.hidfo.ru/2015/12/sikertelenul-zarult-az-ukran-eu-csatlakozasi-kiserlet/

Törökország megint rossz hírt kapott Moszkvából. Az orosz Külügyminisztérium FELSZÓLÍTÁSÁT.

“Felszólítjuk Törökország kormányát, hogy az ország délkeleti térségében élő kurd népcsoport elleni erőszak megszüntetése érdekében haladéktalanul tegye meg a hatékony intézkedéseket, és a megrekedt békefolyamatot kizárólag politikai eszközökkel indítsa újra.”
Oroszország a leghatározottabban elítéli a kurd probléma Törökország által favorizált erőszakos megoldását, ami az orosz külügy szerint a válság eszkalációjána gyors veszélyével fenyeget.

tör

Nem állunk messze az igazságtól akkor, amikor abbéli véleményünknek adunk hangot, hogy az ankarai maffia számára igencsak rossz évvégi hír ez, ami cudar 2016-ra enged következtetni! Pedig Moszkva szólt jó előre!

http://www.balrad.com/2015/12/30/moszkva-uzent-ankaranak/
A
török hadsereg a terroristák oldalán hadba lépett Szíriában

Basar al-Dzsafari, Szíria ENSZ-nagykövete levelet küldött az ENSZ főtitkárának és a Biztonsági Tanácsnak, amelyben kijelentette; Törökország fegyveres erői közvetlen részt vesznek a Szíriában működő terrorszervezetek támogatásában. A török hadsereg támogatóan lépett fel az Iszlám Állam offenzíváiban Szíria területén.

Dzsafari a levélben kifejtette, hogy azok a fegyveres csoportok, melyek 2011 óta háborút vívnak a szíriai állam ellen, közvetlen katonai támogatásban részesülnek regionális hatalmak részéről, beleértve az Erdogan-rezsimet is. Törökország nem nézte tétlenül, hogy a kormányerők – szövetségeseik segítségével – közel jutottak a terrorszervezet felszámolásához, és immár Szíria területén folytat hadmozdulatokat az Iszlám Állam szövetségeseként.

Dzsafari emlékeztetett, hogy Törökország a háború folyamán mindvégig beavatkozott Szíria belügyeibe, ez a beavatkozás azonban “egyre sokrétűbbé válik, beleértve a török fegyveres erők által a terroristáknak történő katonai segítségnyújtást is”.

A levél szerint Ankara a szíriai fegyveres erők ellenében segítette a terroristákat bejutni Szíria területére, és a török katonák fedezőtüzet biztosítottak az Iszlám Állam szíriai határon belépő alakulatai számára.

Dzsafari a levélben kijelenti, hogy a török elnök az Oszmán Birodalom helyreállítását tűzte ki céljául, és törekszik a más országok területén élő, török etnikum által lakott területek elcsatolására. Szíria ENSZ-követe a levélben részletesen kifejti, hogy Törökország bűncselekményeket követ el azon szíriai menekültek ellen, akik az Ankara által támogatott ISIL terrorszervezet elől menekültek el. Dzsafari levele szerint az Erdogan-rezsim szervezésével a terroristák tömeggyilkosságokat hajtanak végre, és a térségben kiterjedt szervkereskedelem zajlik, az Erdogan-rezsim által irányított szervezetek “tudtával és közvetlen részvételével”.

Dzsafari felszólította a nemzetközi közösséget, hogy vessen véget Törökország szíriai menekültek elleni agressziójának. Az ENSZ-nagykövet visszahivatkozott arra az orosz gépre is, ami Szíria területén vett részt a terrorellenes műveletben, és a török légierő Szíria légterében lelőtte. Elmondása szerint nem ez volt az első eset, hogy Törökország fegyveres konfliktust vállal a terrorszervezet védelmében; a török fegyveres erők már több alkalommal összetűzésbe kerültek a szíriai kormányerőkkel, mert a török hadsereg támogatja a terrorszervezet offenzíváit.

http://www.hidfo.ru/2015/12/a-torok-hadsereg-a-terroristak-oldalan-hadba-lepett-sziriaban/

A szabaddemokraták szerint is le kell mondjon Merkel

A német Szabaddemokrata Párt vezetője, Christian Lindner azzal vádolja Angela Merkelt, hogy képtelen megbirkózni az országot sújtó válsághelyzettel, ezzel ellentétes nyilatkozataival pedig szándékosan félrevezeti a lakosságot.

Lindner a Stern magazinnak adott interjú során kijelentette, hogy Németországnak újrakezdésre van szüksége, új alapokra kell helyezni a kormány politikáját – Merkel intézkedéseit pedig kaotikusnak nevezte. A pártvezető kijelentette, hogy a káosz belföldön a szélsőjobboldal előretöréséhez vezet, Merkel pedig elvesztette korábbi hatalmát, és már nem képes irányítás alatt tartani a helyzetet.

“Merkel politikájának ereje abban rejlett, hogy válság idején stabilizálni tudta az országot. A kaotikus bevándorlás-politika miatt azonban elszalasztotta ezt az újabb lehetőséget.”

Korábban számos német politikus szólította már fel a kancellárt, hogy állítsa le a tömeges bevándorlást és állítsa le a migránsok befogadását. Merkel csak azt követően mutatott hajlandóságot látszólagos kompromisszumra, hogy egy év leforgása alatt egymillió bevándorló érkezett Németországba, de továbbra sem hajlandó fix keretet megállapítani az évente befogadott migránsok számára vonatkozóan. A kancellár támogatottsága azonban drasztikusan csökken emiatt; a ZDV TV-csatorna felmérése szerint a németek többsége nem ért egyet a kancellár politikájával, és a lakosság 52%-a úgy gondolja, hogy Merkel kudarcot vallott a válsághelyzet kezelésében.

A felmérés szerint emellett a németek 72%-ának meggyőződése, hogy a migrációs válság az Európai Unió felbomlásához vezethet. A Frontex friss adatai szerint idén 1,2 millió bevándorlót engedtek be az EU területére. Az Európai Bizottság szintén elismerte, hogy ez a második világháború óta történt legnagyobb válsághelyzet Európában.


http://www.hidfo.ru/2015/12/a-szabaddemokratak-szerint-is-le-kell-mondjon-merkel/

Izrael földmérgezéssel folytat területrabló háborút

Az izraeli hadsereg elismerte, hogy szándékosan tettek terméketlenné több mint 170 hektár földet a gázai határ mentén, hogy ezzel “megkönnyítsék az ott zajló biztonsági intézkedéseket”. Repülőgépekkel mérgeket szórtak szét a palesztin gazdák földjein, hogy ott lehetetlenné váljon mindenfajta mezőgazdasági tevékenység.

Korábban palesztin tisztviselők állították, hogy Izrael repülőgépekkel mérgeket szór szét, és a gazdák beszámolói alapján a rendszeres permetezések miatt több száz hektár olyan terület van, ahol nem nő meg semmilyen haszonnövény. A beszámolók szerint az izraeli gépek több napon át permetezik a határ menti területeket, melynek eredményeként spenót, borsó, petrezselyem és bab ültetvények semmisültek meg. A növényirtók és csírázásgátló szerek permetezésének köszönhetően gyakran a gazdák egész évi termése megsemmisül.

Az izraeli hadsereg egyoldalúan egy tiltott övezetet működtet a határon túl, ahol nem engedélyezett a tartózkodás palesztinok számára. Ezeknek az övezeteknek pontos kiterjedése ismeretlen; palesztin civileket gyakran lőnek le izraeli katonák a határ palesztin oldalán, de az áldozatok hozzátartozói szerint nem a tiltott övezetben tartózkodtak, az izraeli fél jelentései alapján pedig az állítólagos civilek fegyveresek voltak. A helyek többnyire arról számolnak be, hogy a helyi gazdákra nem lőnek, számukra engedélyezett az övezetben tartózkodás. A hadsereg azonban gondoskodik arról, hogy a gazdák se maradjanak a határ közelében; a föld terméketlenné tételével újabb száz hektárokról űzik el a palesztin földműveseket.


http://www.hidfo.ru/2015/12/izrael-foldmergezessel-folytat-teruletrablo-haborut/

Szíriában a kormányerők komoly eret vágtak ismét a dzsihadista sátánivadékokon.

Mhin mellett az ISIS egyik térségi fő bázisát számolták fel, számolatlanul irtva a banditákat.

tkp

Daraa-tartományban a szír hadsereg 82. dandárja pusztította el az ugyancsak az ISIS tulajdonában lévő egyik stratégiaifontosságú bázisát Sheikh Miskhina mellett. Itt is szép talajerő-utánpótlás történt.
A Kud Munkáspárt milicistái is komoly csapást mértek a bűnbandára. Aleppo tartományban fölszámolták az Eufrátesz folyón lévő “Tishrin” gátat eddig birtokló ISIS hordákat. A gát jelentőségét az adja, hogy ezen keresztül vezet a stratégiai fontosságú útvonal Aleppo és a latorfőváros Raqqa között. A kurdok azonnal be is vették magukat a környező magaslatokra, ahonnan kiváló leshelyekről tudják vadászni a martalócokat.
A gát visszafoglalása a bűnbandáktól komoly csapás az ankarai maffiára is. Kétszeresen is. Egyrészt a stratégiai fontossága miatt, másrészt hogy éppen a kurdok vitték véghez. Hírek szerint Karigan szultán most azon mesterkedik, hogy összehozzon egy ISIS-Al-Nusra egységességet a latorbandák maradványaiból. Jelentések arról szólnak, hogy Törökország felől helikoptereken szállítanak Azaz városhoz kompalkatrészeket, amikkel valahogyan tudnák biztosítani az Eurfátesz két partja közötti ide-oda való pribékközlekedést.
Érdekesség lehet, hogy máris megvan a “Jaish al-Islam” új főparancsnoka, ami már át is vette a vezénylő posztot a napokban 13-ad magával likvidált Zahran Alloush latorvezér posztját. Minő véletlen! Ő NEM VETT RÉSZT A BALUL KIÜTÖTT PARANCSNOKI ÉRTEKEZLETEN. Pedig nem akárki lehetett Abu al-Buveydani Hamman az új bandavezér-hiszen a végzetes randi előtt két nappal még Allous oldalán “parádézott”!
Közben napvilágra került egy műholdas felvétel a gyülekezetet ért légicsapásról. Méternyi pontosságú-mondhatni sebészeti pontossággal-csapódtak a rakéták a zsiványtanyákba.
Az iraki Kirkukban eltűnt a dzsihadista hóhérbanda ISIS egyik magasrangú helyi potentátja. Abu Omar al-Shishaniról (valódi nevén Abu Omar al-Shishani Tarhan) van szó ez esetben.
Több-egymástól független-beszámoló is azt állította, hogy ezt a vezérgonosztevőt akkor látták utoljára, amikor a Kirkuk közelében tanyázó amerikai különleges csapapatok állásai felé tartott kíséretével.
Stephen Warren ezredes az US Army Bagdadban tanyázó ködösítő szócséplője “légből kapottaknak” nevezte ezeket az információkat, amelyek szerinte az USA hitelességének aláásását szolgálják.
Az mindenesetre biztos, a latorvezér úgy szívódott fel, mint szürke szamár a ködben. Kirkuk és az amerikai állások között.

http://www.balrad.com/2015/12/30/sziria-25/

Többé nem értesít a Facebook, ha kiadja a felhasználók bizalmas adatait

Egy új brit törvénytervezet szerint az Egyesült Királyságban több évi börtönbüntetéssel kell szembenézzenek azon nagyobb technológiai cégek vezetői, melyek értesítik a felhasználót arról, hogy a hatóságok kikérték a személyes adatait.

Az Investigatory Powers Bill a törvénymódosítást követően megtiltaná, hogy a nagyobb techcégek – pl. Google, Facebook – értesítést küldjenek a felhasználónak, amennyiben akár a rendőrség, akár titkosszolgálatok kikérik a bizalmas adatait. Ilyen esetekben két évi szabadságvesztést helyeznek kilátásba, a törvénytervezet magyarázata szerint azért, mert sok esetben akadályozza a hatóságok dolgát, ha a célpont tudatában van a megfigyelésnek, de rendőrségi ügyeket is hátráltathat, ha a keresett személy értesítést kap arról, hogy folyamatban lévő nyomozás miatt kikérték az adatait. Az Investigatory Powers Bill módosítása emellett arra kötelezné az internetszolgáltatókat, hogy egy éven keresztül tárolják a felhasználók böngészési előzményeit és valamennyi személyes üzenetet, hogy kérés esetén ez is a hatóságok rendelkezésére álljon. Az új szabályozás így lehetővé tenné a hatóságok számára, hogy értesítés nélkül hozzáférjenek az emberek teljes levelezéséhez, az elküldött üzenetekhez, valamint egy évre visszamenően a teljes böngészési előzményhez.

A brit közéletben évek óta zajlik a vita arról, hogy a felhasználónak joga lenne az internet teljes anonimitás feltétele melletti használatához, de ez utóbbi módosításból úgy tűnik, a kormány erővel pontot tesz a vita végére (börtönbüntetést helyez kilátásba arra az esetre, ha a felhasználót értesítik). A módosítás egyértelműen meghatározza, hogy mind a rendőrségnek, mind pedig a GCHQ, MI5 és MI6 hírszerző szolgálatoknak legális hozzáférése lesz az emberek online tevékenységéhez. Az Apple már nyilvánosan tiltakozott az ellen, hogy erővel kényszeríthetik a felhasználók adatainak kiadására, mert a hatóságok számára szándékosan hagyott biztonsági rések annak veszélyét hordozzák, hogy illetéktelenek is hozzáférhetnek a felhasználók bizalmas adataihoz.


http://www.hidfo.ru/2015/12/tobbe-nem-ertesit-a-facebook-ha-kiadja-a-felhasznalok-bizalmas-adatait/

Az ügy lezárult, felejtse el!

…Kulcsár Attila, a kőművesből lett bróker, aki érettségit, brókervizsga-bizonyítványt hamisított magának, és recepciósból küzdötte fel magát a K&H Equities befektetésiüzletág-vezetőjévé. Karrierjének számos részletét ma is homály fedi.

ka

Tény, hogy nagyban segítette azt Rejtő E. Tibor, a bank akkori elnök-vezérigazgatója. Bár később tagadta, hogy az írás tőle származna, egy neki tulajdonított e-mail szinte korlátlan hatalommal ruházta fel Kulcsárt. És ő élt is vele.
Sajátos VIP-ügyfélkört alakított ki maga körül, minden befektetésüket személyesen kezelte, az átlag feletti hozamokat pedig bizalmasával, „taxis Gyuszival” küldte el nekik, papírzacskókban. Befektetői megbíztak benne, igaz, fogalmuk sem volt – legalábbis egy részüknek bizonyosan nem – arról, hogy Kulcsár mibe fekteti a pénzüket.
Kulcsárnak mindkét oldalon voltak ügyfelei
Befektetői között voltak magánszemélyek, magán és állami cégek egyaránt. Részben az utóbbiak érintettsége miatt vált a brókerügy 2003 nyarán politikai botránnyá. A frissen ellenzékbe került Fidesz megpróbálta kormánybuktatásra használni.
Kiderült azonban, hogy Kulcsár mindkét oldalon találkozott potentátokkal, így idővel a politika ejtette a témát. Belebukott viszont a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ vezetője, és ráment az ügyre a Kulcsárt Bécsbe szökése után tőrbe csaló Molnár Csaba rendőrtiszt karrierje is.
Összesen 23 milliárd forintot mozgatott meg illegálisan Kulcsár, amivel a vád szerint nyolcmilliárd forint kárt okozott. Első fokon nyolc évet kapott sikkasztásért és más bűncselekményekért, de az ügyészség még a másodfokú eljárás előtt meggondolta magát: Kulcsár nem sikkasztó, hanem csaló. Végül a megismételt eljárásban folytatólagosan elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények miatt mondta ki bűnösnek a Fővárosi Törvényszék.
A bíróság most megállapította: Kulcsár, bár folyamatosan megpróbálta irányítani az eljárást, és a per folyamán különböző védekezési taktikákkal élt, több kérdésben szavahihetőnek bizonyult. Rejtő E. Tibor felmentésekor a bíró úgy érvelt: a 2001 nyarán kelt e-mail, amely szerint Kulcsár ügyfeleinek nem kell egyenlegkimutatást küldeni, nem bizonyítja kétséget kizáróan Rejtő bűnösségét. Ráadásul akkorra a tárgyalt bűncselekmények nagy része már megtörtént.
(NOL)
Bal-Rad komm: “…Kiderült azonban, hogy Kulcsár mindkét oldalon találkozott potentátokkal, így idővel a politika ejtette a témát…”
-Tulajdonképpen az az egészben a legjobb, hogy kárvallott NEM VOLT! Kulcsár kliensei mind csak nyertek az ügyön. “Neves” közéleti személyiségek (celebek) és POLITIKUSOK! Az ő “befektetéseiket forgatta-kezelte” Kulcsár. És fialtatta! Nem is akármilyen eredményességgel.
A bank veszteségeit pedig kikompenzálta az állam! REJTŐ E. TIBOR pedig-A BANKVEZÉR-olyan ártatlannak bizonyult, mint a most született bárányka.
A Kulcsár-ügynek viszont volt egy máig tartó hatása! A rendőrségre.
Ha bármi gyanús a tudomásotokra jut, GONDOLJÁTOK MEG HOGY MIT LÉPTEK?! Először egyeztessetek a POLITIKÁVAL! Majd az eldönti, hogy valami bűn vagy jótétemény.
A Kulcsár-ügyben még lesz egy másodfok! Szép csendben lefut. “Levelezőin majd letölti” a rá kirótt jogerőset, oszt’ jónapot!
Az ügy lezárult!-felejtse el. Senki nem károsodott! Csak az ország!

Kína is fellép a szíriai színpadra

Döntött a kínai Parlament. Elfogadta az ország terrorizmus elleni törvényét. Önmagában a hír így nem is lenne érdekes. Hanem a folyománya…!

kina

Ugyanis ezen törvény alapján a Kínai Népköztársaság ötezer elitkatonát fog vezényelni a Szíriai Arab Köztársaságba! Mégpedig nyomós belpolitikai érvekkel alátámasztva.
Ugyanis a nem-kínai népcsoportok közül az északnyugat-kínai Xinjiang tartományban lévő Ujgurföld muzulmánjai közül nagyon sokan harcolnak Szíriában a dzsihadisták oldalán. A “Kelet-Turkesztán Iszlám Mozgalom” névre hallgató bűnbanda soraiban. A Kínai Népköztársaság pedig nagyon nem szeretné importálni a terrorizmust se Ujgurföldre, sem más területeire. (Az ujgurokkal így is több bajuk van a kelleténél!)
Ezért aztán a saját vermében akarnak inkább végezni a kígyóval.

kik

Úgyhogy a Xinjiangi Katonai Körzet “Szibéria Tigrisei”, és a Hangzsu Katonai Körzet “Éjszakai Tigrisek” nevű speciális terrorrellenes kommandói készülődnek. Szíriába.


http://www.balrad.com/2015/12/29/kina-is-fellep-a-sziriai-szinpadra/

Bolgár fegyverszállítmányok Soros György legújabb médiahadjáratában

December 21.-én a Balkan Insight hírportálon jelent meg az a cikk, amely tényfeltáró újságírói jelentés formájában elemzi és kritizálja a Bulgária által Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek részére 2014-ben, fegyverkereskedelmi megállapodások keretén belül juttatott könnyűfegyverzeti szállítmányok ügyét.

A jelentés a Soros György által elnökölt Nyílt Társadalom Alapítvány és egy másik, Soros nevéhez kötődő szervezet, az Erste Alapítvány támogatásával készült, és a tanulmányt kivétel nélkül azonnal átvették a liberális médiabirodalom-hálózat egyéb nemzetközi híroldalai (itthon az Index.hu már másnap közölte a tanulmányt), így biztosítva óriási médiafelületet az egyébként kétes hírérték számára. A jelentés valóságtartalmának vizsgálata több kérdést is felvet, a tanulmány bizonyítékok felmutatása nélkül közli, hogy a fegyverek legnagyobb része Szíriába került, és ez oknál fogva a bolgár kormányt felelősség terheli a polgárháború fokozódásáért.

A valóság azonban az, hogy az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia között 2014-ben semmilyen kooperáció nem volt a szíriai fegyverszállításokat illetően, mert az Emírségek a katari és szaúdi monarchákkal ellentétben egyetlen radikális iszlamista csoportot sem támogatott. Ezzel szemben ebben az időszakban Abu-Dhabi és Rijád a jemeni hadsereg megerősítésében intenzíven működtek együtt (akárcsak az azt követő intervencióban), és a bolgár fegyverszállítmányok az akkori jemeni kormányzat által felügyelt fegyveres erők mint végfelhasználó részére kerültek átadásra.

A cikk tartalmához kapcsolható, egyéb forrásokból begyűjtött háttér-információk alapján egyértelműen levonható az a következtetés, hogy egy a bolgár kormány megfélemlítését és lejáratását megindító művelet vette kezdetét, amely a jövőben minden valószínűség szerint erősödni fog.

Ennek a zsaroló potenciálnak a segítségével a szófiai vezetéssel szemben alkalmazott nyomásgyakorlás időzítése a következő konkrét okokra vezethető vissza:

 • A Világbank által 2015 nyara óta egyre erőteljesebben szorgalmazott “fejlesztési szükségként” kommunikált hitelkonstrukciók, vagyis hitelcsapdák elutasítása a bolgár kormány részéről.
 • Bojko Borisov bolgár miniszterelnök az orosz fél által névleg lezártnak nyilvánított Déli Áramlat gázvezetékkel kapcsolatos retorikája. Borisov szeptember óta egyértelmű utalásokat tesz a Déli Áramlat projekt felújításának lehetőségére, ami az USA által szorgalmazott Eastring hálózati terv prioritásának háttérbe szorulását, vagy akár meghiúsulását is eredményezheti.
 • A bolgár és iráni gazdaságpolitikai kapcsolatokat újranyitó, felek közötti áruszállítási útvonalak Törökországot kikerülő szerkezeti struktúrájának megvalósítását szorgalmazó kormányközi egyetértési nyilatkozat. A fekete-tengeri hajózó útvonal maximális kihasználásának megkönnyítésével egy Bulgáriát Iránnal összekötő logisztikai tengely jönne létre, amely a Grúzia-Örményország-Azerbajdzsán közlekedési folyosón keresztül az áruforgalmi kapacitás kétirányú megsokszorozódását jelentené Irán és az EU között. Ez az USA által kényszerítően szorgalmazott Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség ellen ható egyik alternatíva, az Eurázsiai Vámunió mellett. Az EU ilyen irányú kapcsolatfejlesztési próbálkozásait pedig Washington minden eszközzel igyekszik felszámolni.
 • A 2014-ben Szaúd-Arábiának és az Egyesült Arab Emírségeknek leszállított kézifegyver és lőszer másfél éven keresztül nem sértette az atlantista liberálisok érdekeit. Az erről szóló cikk megrendelésére és megjelenítésére közvetlenül azután került sor, hogy Bulgária november végén T-72 harckocsik és BMP-1 gyalogsági harcjárművek leszállítását kezdte meg a központi iraki kormányzat fegyveres erőinek részére, melyekkel az iraki szárazföldi fegyveres erők harcértéke a Daesh (Iszlám Állam) terrorszervezet elleni küzdelemben jelentősen felértékelődik.

Az Európai Unión belül kibontakozó egyes alkríziseket az unión belüli – geopolitikai értelemben vett – érdekcsoportok saját elképzeléseik megvalósítására kívánják felhasználni. A krízisekkel összefüggésben adott reakciók, és a tágabb külkapcsolati háló alapján az EU olyan blokkcsoportokra osztható, melyeknek geopolitikai súlyban vett érdekérvényesítő képessége fogja az unió formai jövőjét meghatározni.

Mivel Bulgária az EU-n belül az unió jövőbeli szerkezeti felépítését különbözően elképzelő ezen geopolitikai-ideológiai blokkok halmazainak metszéspontjában fekszik, ezért az ország geopolitikai súlya felértékelődik. A liberál-atlantista ideológiai blokk hegemón térvesztésének megállítása érdekében tett lépései során Bulgária ezen súlynál fogva kitüntetett figyelmet kap. Amennyiben a bolgár vezetés folytatja az USA-központú világrendtől való függetlenedési folyamatok erősítését elősegítő politikai manővereket, akkor előbb vagy utóbb egy Bulgária politikai stabilitásának aláásását megcélzó műveleti kísérlettel is számolnia kell atlantista “partnerei” részéről.

http://www.hidfo.ru/2015/12/bolgar-fegyverszallitmanyok-soros-gyorgy-legujabb-mediahadjarataban/

Fölrobbant az ukrán gyümölcsszállító kamion! Isztambulban!

A törökországi Isztambul “Haydarpasa” nevű vasútállomásán-ami a város ázsiai oldalán található-mára virradóan több robbanás is történt.

Egy ukrán rendszámú kamion égett le, ami állítólag gyümölcsöt szállított. Szem és fültanúk egybehangzó állítása szerint öt robbanás is követte egymást, amit követően a kamion lángba borult.
A tűzoltók a tüzet eloltották. A kamion odaveszett, a sofőrje kórházba került. Mindenesetre érdekes ez a gyümölcsszállítmány-fölrobbanás. Még ha az üzemanyagtartályok…! De hát azokból sincs öt egy kamionon!

http://www.balrad.com/2015/12/29/folrobbant-az-ukran-gyumolcsszallito-kamion-isztambulban/

Az USA háborúi teremtették az Iszlám Államot

Németország egy baloldali pártjának vezetője, Sahra Wagenknecht azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy az általa vívott háborúk hozták létre a szörnyeteget, amit ma Iszlám Állam néven ismerünk. Ha az amerikaiak nem avatkoznak be más országok belügyeibe, a terrorszervezetnek nem lett volna lehetősége megerősödni.

A Die Linke párt elnöke a német DPA hírügynökségnek nyilatkozva jelentette ki; a terrorszervezet megerősödésének egyetlen oka, hogy az amerikai külpolitika a világ minden táján beavatkozik, és az Iszlám Állam esetében Szíria destabilizálása volt az a tényező, ami egy még erősebb terrorszervezet létrejöttéhez vezetett. Wagenknecht szerint az ISIL szervezetének soha nem lett volna esélye ilyen erős, nemzetközi tényezővé váló terrorszervezetté fejlődnie, ha a nyugati világ, és főként az Egyesült Államok nem fektet hatalmas erőforrásokat Szíria destabilizálásába.

“Ha Irakban nincs háború, az ISIL létre sem jön. Ha Líbiában nem kezdődnek a bombázások, és nem kezdik meg Szíria destabilizálását, nem erősödhetett volna meg a terrorszervezet. Az Egyesült Államok minden egyes újabb háborújával tovább növelte ezt a szörnyeteget.”

A politikus korábban azt is kijelentette; Németország nem kellene támogassa a Franciaország által, Szíriában kezdett bombázásokat, mert felháborító az a képmutatás, amivel egyértelmű határvonalat húznak a Közel-Keleten és Európában meggyilkolt civilek halála közt. A világ számos régiójában folyamatosan zajlanak a tömeggyilkosságok, de Franciaország soha, semelyik terrortámadáson nem háborodott fel, miközben a Párizsban történt merényletsorozatra hivatkozva azonnal újabb katonai beavatkozást kezdtek. A francia kormány ezzel kinyilvánította, hogy az európai embereket értékesebbnek tartja minden más népcsoportnál. Ezzel további ideológiai alapot biztosít a terrorszervezetnek, hiszen az joggal mondhatja saját tagjainak, hogy a nyugati országok alsóbbrendűként kezelik őket.


http://www.hidfo.ru/2015/12/az-usa-haboru-teremtettek-az-iszlam-allamot/

Még hatvan “békés” donbasszi óra?

Egyre borúsabbak a donbasszi képek. A donbasszi Népköztársaságok és Maraék-Ukrajna vitájának békés-tárgyalásos eszközökkel való megoldásától tán még soha ennyire nem voltak távol a felek, mint 2015 év végén.

A kijevi junta martalóchadai már szinte teljes értékű hadműveletekbe kezdtek a front egyes szakaszain. Gorlovka elővárosait már nem csupán lövik – kézifegyverekkel történő összetűzésekre, a településeken belüli tűzharcokra – is sor kerül. Sirokaja Balka, Gorlovka egyik külvárosa ellen egyetlen nap alatt tizenkét rohamot indítottak Valvman hordái.
Hasonló a helyzet Donyeck északi, a repülőtér közelében lévő külterületei ellen. A szokásos belövéseken túl olyan heves tüzérségi tűz zúdult a elővárosokra (ahonnan a robbanások hangjamár szinte szakadatlan volt), hogy Donyecknek a közelben élő lakói azt hitték: megindult az ukrán hadsereg offenzívája, és már be is törtek a város külső kerületeibe.
Mint mindig: hevesen támadták, lőtték magát a repülőteret, a városhoz közeli Zsabicsevó és Szpartak települést, a város Volvo Központ nevű részét.
Nyalókakirály pribékhada megpróbált áttörni a februári, rendkívül súlyos, véres, a néphadseregnek is komoly veszteségekkel járó harcok árán felszabadított Gyebalcevó felé. A közel egy éve, az akkor hadijelentésekben gyakran szereplő Logvinovó településnélsa napokban úlyos közelharcokra került sor.
A térség déli részén, a náci junta nemrégiben orvul bevonult hét olyan településre, amit a februári fegyverszünet “semleges övezetnek” jelölt ki. Szándékuk nyilvánvaló: az Azovi tenger partján, kelet felé nyomulva , kiszorítani a néphadsereget az általuk tavaly augusztus végén felszabadított területekről.
Immár Szahanka települést lövik – amelyik már nincs messze Novoazovszk városáról, amelyik egyszerre határváros Oroszországgal, illetve a korábbi Ukrajna területén lévő első város az Azovi tenger partján.
A két donbasszi Népköztársaság vezetésénél minden esetre fogyni látszik a türelem. Egy hosszú, rendkívüli sajtótájékoztatóján Alekszandr Zaharcsenko DNR államfő kerek-perec közölte: A MINSZKI MEGÁLLAPODÁSOK HATÁLYA DECEMBER 31-GYEL LEJÁR. JANUÁR 1-TŐL DONYECK TÖBBÉ NEM TARTJA BE, AMENNYIBEN KIJEV NEM HAGY FEL A PROVOKÁCIÓKKAL!
Oroszország állanó EBESZ képviseletének vezetője-Alexandr Lukasevics- a Kominternovoban az EBESZ kivizsgálócsoportját ért súlyos provokácó kapcsán abbéli véleményének adott hangot, hogy Kijevnek nincs szándékában a minszki megállapodás betartása.
“A pufferzónán belüli ilyen mérvű szerződéssértések olyan súlyos következményekkel járhatnak, hogy az egész konfliktus ismét kiújul”-nyilatkozta Lukasevics. Ez már csak azért is érdekes, mert Oroszország részéről ez már nem egy alapszintű megnyilatkozás!
Ma már megszólalt az orosz külügy is a témában. Mégpedig Szergej Lavrov.
“Porosenkonak minden lehetősége megvolt, hogy a szélsőségesek nyomása ellenére megpróbálja normális mederben tartania történéseket. Ehelyett inkább velük egy csapatban lépett pályára, és gólt kíván rúgni. Folyamatosan azt hangoztatja, hogy Oroszország agresszor, és megszállta Donbasszt! Mindent elkövet annak érdekében, hogy szélsőségesitől elismeréseket zsebeljen be! Így aztán ő maga vált eszközzé a fasiszta szélsőségesek kezében!”-mondta Lavrov.

nag

A húszesztendős Nagyezsda Kenyics Popasznaja mellett a Gyebalcevo felé vezető úton lévő népköztársasági blokkposzton teljesít szolgálatot tavasz óta.
nag
Ő sem bízik Kijev napi szinten hangoztatott béketirádáinak. “Tavaly is így kezdődött!”-mondta Nágyja. “És itt vesztek a katlanban! Hiába no! A halott fasiszta a jó fasiszta! Mi várjuk őket!”-nyilatkozta a Politnavigator riporterének.

nag

A 2015-ös esztendőből még két és fél nap van hátra. A “zaharcsenkoi időszámítás” szerint még legfeljebb hatvan “békés” óra! Hiszen tűzszünet van Donbassz frontjain.
Az pedig senkit ne zavarjon, hogy mára virradóan is ugyanúgy dörögtek a fegyverek, mint eddig. De aggódni azért érdemes!
(Forrás: Csikós Sándor/B-R)

Szíriában és Irakban megroggyant az ISIS!

Szíriában és Irakban megroggyant az Iszlám Állam nevű bűnszövetkezet. Főnökük ugyan a zászló alá szólította hóhérlegényei mindegyikét, és vad tajtékzások közepette BOSSZÚVAL FENYEGET, de ez már csak olyanfajta vinnyogás, mint amikor a patkányra bottal csaknak és gerince törik. Még nem pusztult el, de vinnyog halálfélelmében.

Szíria szerte nyomja a mindenféle bűnbandákat az orosz-szír légipáros, míg a földön a kormányhadsereg és a vele szövetséges miliciák folytatják a kíméletlen latorirtást.
De a döglődő és sarokba szorított fenevad a haláltusája közben is tud még marni! Mint ahogyan történt az tegnap Homszban is. Sajnos ezek velejárói a rendcsinálásnak. Még akkor is, ha 35 civil életébe került.
Viszont minden egyes civil életért legalább tíz latoregyed lakol a saját nyomorult életével.
Aleppo tartományban-mielőtt elásnák a “Dzshabhat en Nusra” kitikkasztott latoregyedeit, átnézik a ruházataikat. Papírok, dokumentumok, és bombák után kutatva. Sok melójuk van mostanság az utómunkálatokat végző brigádoknak.
Az orosz légierő fokozta intenzitását némi karácsonyi meglepit okozva Aleppo, Idlib, Latakia, Hama, Homsz, Damaszkusz, Deir ez-Zor és Raqqa kormányellenes banditahordáinak. És persze nem kevés “fejfájást”! Ráadásul Szergej Rudszkoj az orosz Honvédelmi Minisztérium szóvivője további szigorításokat helyezett kilátásba!-már a közeljövőben!
Az iraki Ramadira nagyjából ki lehet tenni a “Latormentes város” táblát. Az ISIS hóhérbanda teljesen föl lett számolva iraki fővárosában. Akad még tán néhány eleven bujdokló bandita Ramadiban, de ők már csak érdekességszámba mennek!-amikor elkapkodják őket. Agyonverésük okán érdekesek.
Ramadi latormentesítésében főszerepet játszottak egyébként az iraki hadsereg Mi-28-as csatahelikopterei.

http://www.balrad.com/2015/12/29/sziriaban-es-irakban-megroggyant-az-isis/

Közös európai hadsereget hoznának létre a németek

Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter egy egységes európai hadsereg létrehozására tett felhívást, valamint felszólította az európai országokat, hogy növeljék védelmi kiadásaikat.

A politikus szerint a migrációs válság rámutatott arra, hogy Európa meg kell védje magát, kiterjedtebb közös szerepvállalásokra van szükség a kontinenst érintő problémák kezelése terén. A Bild am Sonntagnak nyilatkozva Schäuble kijelentette, hogy a tagállamok védelmi kiadásaikat a közös kezdeményezések finanszírozására kellene fordítsák, és az Európai Uniónak egy európai hadseregre van szüksége ahelyett, hogy 28 különálló ország rendezetlen módon próbálná kezelni a globális problémákat. Szerinte az EU tagállamainak külpolitikáját és biztonságpolitikáját fokozatosan közelíteni kell egymáshoz, hogy lehetővé váljon egy ilyen kezdeményezés megvalósítása.

Schäuble nyilatkozata szerint egy közös európai hadsereg jóval hatékonyabban tudná felhasználni azt az összeget, amit a tagállamok egymástól függetlenül fordítanak védelmi kiadásaikra. A politikus hangsúlyozta; a migrációs válság indokolttá teszi az európai országok közös fellépését a világ számos pontján, főként Afrikában vagy a Közel-Keleten. Schäuble kijelentését követően Alekszej Puskov, az orosz Állami Duma külügyi bizottságának vezetője kijelentette, hogy Európa valóban létre kell hozzon egy közös hadsereget, mert a NATO – amitől gyakran azt várják, hogy az európai érdekeket képviselje – teljes mértékben az amerikai expanzionizmus szolgálatába lett állítva, így az európai országok NATO-szerepvállalásai Washington törekvéseinek megvalósítását segítik, de amikor nem az amerikai érdek képviseletéről van szó, kiütközik, hogy Európa nem rendelkezik fegyveres erővel.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke korábban már javaslatot tett a közös európai hadsereg létrehozására. Ő egy merőben más szemszögből közelítette meg a kérdést, és kijelentette, hogy az európai hadseregre az “orosz veszély” visszaszorítása miatt lenne szükség.


http://www.hidfo.ru/2015/12/kozos-europai-hadsereget-hoznanak-letre-a-nemetek/

Most nincs “Szlava Ukrajinye!” Most csak “szuka” van!

Maradék-Ukrajna fölkészül a január elsejei EU-s szabadrablási övezethez tartozásra.
A Jacenyjuk-adminisztráció az összes törvényt meghozta, a gazdáknál meg leesett a tantusz! El lettek törölve az eddig őket “privilegizáló” adótörvények. Plusz dotációt sem kapnak ezentúl a gabona és iparinövény-exporthoz. És hogy örömük maradéktalan legyen, nem született meg a törvényi garancia az időben történő ÁFA-visszatérítésre sem.
Az már csak hab a tortán, hogy január 1-től Oroszországba sem exportálhatnak semmit!

blk

Nem is csoda, hogy ma délelőtt Maradék-Ukrajna felén a fő közlekedési utak forgalma lebénult. Valcman földmíves alattvalói utakat zártak le, dícsérendő bölcs és hazaffyass érzelmű nemmzetthy nagyjainak protekcionista indíttatású “törvénykezését”! Az EU-s bűnszervezet protekcióját.

kart1

A gazdák hangulata meglehetősen igencsak borús, és holnapra még több út lezárását helyezték kilátásba. Most semmi “Szlava Ukrajínye!”-semmi “hocsem Jevropa!”-csak a bősz “szuka” hallatszik!

prs

Karácsony előtt a Rada elé vittek egy koporsót, benne egy ledöfött disznóval. Amivel Maradék-Ukrajna mezőgazdaságának halálát szimbolizálták! A jelek szerint képviselőiket nem hatotta meg az akció!


http://www.balrad.com/2015/12/28/most-nincs-szlava-ukrajinye-most-csak-szuka-van/

Komoly lehetséges “fejleményekre” enged következtetni néhány-az utóbbi napok-donbasszi történése.

A kijevi junta martalócbandáinak folyamatos tűzszünetsértése, Oroszország minszki kontakcsoportjának “nehéz fiúkkal” való megerősítése, Alekszander Zaharcsenko DNR vezető tegnapi kijelentése, és a kominternovoi atrocitás meglehetősen széleskörű publicitásaarra enged következtetni, hogy Kijev az “utolsó dobását” nagyon el fogja hibázni.
Ha még mindehhez azt is társítjuk, hogy Vlagyimir Putyin a minap kijelentette, hogy Maradék-Ukrajna “DÉLKELETI ORSZÁGRÉSZÉBEN élő orosz nemzetiségű és oroszajkú lakosságát Oroszország Anyácska nem veti martalékul a fasiszta fenevaak elé”, sok kétség a jövőt illetően nem maradhat senkiben.
Az események és a beszédek nagyon egybevágóak! Mindezek tükrében talán döntő fontosságú lehet az a tény, hogy a valcmanista rezsim telepofával a világba ordított hét pufferzónában lévő falu “szeparatista megszállását” a DNR igencsak látványosan cáfolta. Az Eduard Baszurin a DNR HM-szóvivőjének személyes jelenlétével dúsított EBESZ szemlebizottságot Kominternovonál ért kijevi provokáció kellően meggyőzheti a világot Kijev álnok magatartásáról. Pláne akkor, ha minerről még videobizonyíték is van!
Nagyon már nem fogadható el kijevi junta részéről az a magyarázkodás, hogy a “huncutságokat” az ilyen-olyan latorzászlóaljak követik el. Amelyek saját szakállukra intézkednek!
A folytatás igencsak érdekesen alakulhat!

http://www.balrad.com/2015/12/28/donbassz-104/

Egy érdekes idézet Weöres Sándortól

"Négyféle vezetőember lehet egy ország élén: Prokrusztész, Napóleon, Samu bácsi és Szolón.

Prokrusztész egy elgondolás híve, melybe nemzetét belekényszeríteni akarja, ha törik, ha szakad.

Napóleon szenvedélyes játékos és akár nyer, akár veszít, mindenképpen tékozol.

Samu bácsi úgy ül az uralkodói teremben, mint egy fűszerboltban, dekákkal és garasokkal ravaszkodik.

Szolón az isteni ihletre figyel, minden tette az örök mértékből ered és országa virul."
(Weöres Sándor)

Legfrissebb bejegyzések
...

Felelős Szakembereket, nem felelőtlen szakbarbárokat,
Kíváló Szakembereket, nem söpredék pártkatonákat!
Magyar Nemzetért tevő Szakembereket, nem magyarság ellen tevő HAZUGSÁGGYÁR alkalmazottakat!

 

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen”

 

Gróf Széchenyi István

Előzmények uzenek.blogspot.com illetve nyomaban.blogspot.com
Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors