Armageddon nyomában

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Az ördög karjaiban

Ahol Isten ott szabadság, ahol Sátán ott szolgaság van.

Ki tudja megmondani hol van az igazság...? Ha nem te vagy a megoldás, akkor mindig te leszel a probléma!!!

A nullás szint a legfelsőbb erő, a sátán szeme, amelyik mindent lát (lásd az 1 dollárost).

Fontos: Csak a piramis tetején levő erőnek a megértése teszi lehetővé annak a ,,szétrombolását” és szabadíthat ki az ellenőrzése alól. Ahhoz, hogy megérthesd ténylegesen ezt az erőt, meg kell értsd önmagadat: honnan jössz, merre mész és hova tünsz el.

Ezekre a kérdésekre csak úgy kaphatsz választ, ha tökéletes egyensúly van a lelki és szellemi mérlegeléseid között, másként könnyen tévedhetsz. Ahhoz, hogy megértsd a piramis tetején levő erőt látnod kell a körülötted levő valóságot (nem csak benne vegetálnod) és próbáld megérteni annak a természetét. Erről a szintről csak sejtéseink vannak.

Az első szint – Királyi családok

Az első szinten az európai királyi családok állnak, amelyek mind rokonságban vannak egymással. Belgium, Svédország és Norvégia királyai, valamint Nagy-Britannia, Hollandia és Dánia királynői mind vérrokonok, a Windsor család leszármazottai. Mi több, az utolsó, forradalmak által eltávolított királyok Olaszországban, Romániában, Szerbiában, Bulgáriában és Görögországban is, mind ugyanannak a családnak a leszármazottai. (az Árpád-házi magyar királyok mai ismereteink szerint más eredetűek). Egyes források szerint ugyanezen a szinten vannak még nagyon befolyásos emberek, akiknek nem ismerős az azonossága.

 

A 2-ik szint- a 13 család tanácsa

A második szinten az úgynevezett ,,Fekete arisztokrácia” van, összesen a világ leggazdagabb 13 családja, (Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell és Van Duyn).

Ezen családok tagjai foglalják el jelenleg a legmagasabb méltóságokat, mind nagyon gazdagok és a ,,törvények felett állnak”. Mindezek ellenére, egyikük sem jelenik meg soha a világ tudomására hozott leggazdagabb emberek toplistáján. A teljes egészében általuk ellenőrzött média azt tálalja elénk, hogy Bill Gates a leggazdagabb az 54 milliárd dollárjával, vagy a mexikói Carlos Slim Helú a 74 milliárdjával. A valóságban ezek a milliárdosok még a közelébe sem tudnak menni Sir Evelyn de Rothschildnak (Rothschild dinasztia), amelyik vagyona 500 trillió dollár (a világ vagyonának több mint a fele!!!).

A 3-ik szint – a 300-ak bizottsága

A 300-ak bizottsága (Olimpiaiaknak is nevezik), amelyet 1727-ben alapított a brit arisztokrácia és a legerősebb ,,alcsaládokból” áll. Ez a bizottság közvetlenül koordinálja a világ nagyon sok intézményét és szervezetét, irányítása alatt van a: Trilaterális Bizottság, a Külkapcsolatok Tanácsa (Counsil on Foreign Relations), Bilderberg-csoport, a Kerekasztal (Round Table), British Petroleum, a ,,Koponya és Csontok Rendje” (Order of Skull and Bones), a Royal Dutch Shell, a Szocialista Internationálé, az Egyetemes Szabadkőművesség, a Magna Mater Rend, az Egyetemes Cionizmus, az Egyházak Világtanácsa, a Templomos Lovagok Rendje, az API (American Press Institute), a Brit Királyi Társaság, Harvard Egyetem, a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Testület, NATO, Nemzetközi Vöröskereszt, Priceton Egyetem, Világbank, American Express, Citibank, Credit Suisse, stb.

A 4-ik szint – a vezérlő központ

Ezen a szinten 6 képződmény van, amelyek a globális vezérlőközpontot képezik: a Trilaterális Bizottság, a Külkapcsolatok Tanácsa, a Bilderberg-csoport, a Római Klub, az ENSZ és a Királyi Külügyi Intézet (Royal Institute of International Affairs). Az egészet egy csokorba fogja a Kerekasztal (Round Table), amelyet a brit Cecil Rhodes alapított és egy olyan komplex struktúra, amelyről Dr. Coleman azt mondta: ,,a Kerekasztal egy olyan bonyolult, cégekből, intézetekből, bankokból, tanügyi intézményekből álló képződmény, amelynek a megértéséhez a legmagasabb képzettséggel rendelkező egyénekből álló csoportnak is legalább egy évre lenne szüksége”.

Az 5-ik szint- a világ pénzügyi ellenőrei

Az összes eszköz, amellyel az Illuminati pénzügyileg ellenőrzi a világ lakosságát, ezen a szinten van: Nemzetközi Valutaalap, Világbank, Nemzeti Bankok, valamint a lakosság adóztatási mechanizmusai. Ez a legördögibb rendszer, amit valaha kitaláltak a lakósság ellenőrzésére: a pénzen keresztüli ellenőrzés.

,,Adjátok a kezembe egy ország pénzkibocsájtási jogát és akkor nem érdekel, ki kormányozza az országot” ismert a híres Rothschild idézet. Ezért egy országot sem a kormányok vagy az elnökök vezetnek, hanem a háttérből azok, akik a pénzt ellenőrzik, éppen ezért van szükségük mindig az IMF ,,gyílkos” tanácsaira. Nem számít, hogy kik és milyen törvényeket alkotnak, mert úgyis az IMF direktíváit kell alkalmazni.

 

A 6-ik szint – a világ erőforrásainak ellenőrei

Ezen a szinten vannak a nagy nemzetközi korporációk, amelyek a tömeg ellenőrzését az erőforrásokon keresztül valósítják meg. Annak ellenére, hogy a Föld összes erőforrása Isten ajándéka mindenki számára, ma mégis ki vannak sajátítva beteges elmefuttatások mentén. A Földön bárhol, ahol termékeny föld van rögtön megjelennek a Monsanto típusú cégek és azonnal korrumpálják a politikusokat, hogy szabályozzák a termények előállítását és árusítását. Miért? Azért, hogy tönkretegyék a kistermelőket vagy törvénytelenné tegyék a tevékenységüket. Azért, hogy a legártalmatlanabb termelő se tudjon a saját kertjében bármit is termelni a kormány jóváhagyása nélkül. Ezen cégek által nemzetközi szinten megrendelt szabályozások az élelmiszer minőségi és biztonsági előírásaival, az úgynevezett tudományos paraméterek kötelezővé tételével, amelyek után mindenki kell igazodjon, nem akarnak mást, csupán a kistermelők mielőbbi tönkretételét. Mindezt a élelmiszer nagytermelők javára, akik sokat termelnek és rossz minőségűt! A híres-hirhedt Codex Alimentarius nem más, mint ennek a rendszernek a lényege, amelyiknek a megalkotásában több évtízeden át közreműködtek a legnagyobb pénzügyi és politikai érdekképviseletek.

2009. december 31. után, a Román kormány is elkezdte, a többi 165 aláíró állammal együtt (ami a Föld lakosságának szinte a 85 %-a), bevezetni ezt a félelmetes Codex Alimentariust. Egy (fasiszta jellegű) törvényhalmaz, (az AG Farben vezette be) és a nemzetek élelmezésének szabályairól dönt. Több lépcsős bevezetésről szól, a kiindulási pont az, hogy a Föld lakóssága túl nagy, ahhoz, hogy természetes élelemmel el lehessen látni, ezért szükség van a génmódosított, esetleg laboratóriumban előállított, besugárzott és adalékokkal feltöltött terményekre.

A 7-ik szint – a földi népesség ellenőrei

Ezen a szinten azok vannak, akik közvetlen kapcsolatban vannak a tömegekkel.

Az összes felülről jött direktíva itt 4 csatornán van rákényszerítve a tömegekre: egyház, iskola, kormány és média. Gyakorlatilag a világ urai e mögé a paraván (7-es szint) mögé bújnak meg, hogy terveiket véghez vigyék. A tömegeket a vallásuk révén vértezik fel, az iskolarenszerrel (amelyik nem más, mint egy embergyár, ahonnan kikerülő egyéneket az állam saját céljaira használja fel) beidomítják, az állami karhatalommal pedig féken tartják és a médiával aztán, folyamatosan hülyítik, agymosottá alakítják.

Az eredmény egy erő és lelkesedés nélküli tömeg, minden cselekvési és reagálási lehetőség nélkül,

amelyik már képtelen felmérni, hogy mi is történik vele.

 

A 8-ik szint – a Föld népessége vagy a dolgozó egységek

Vagyis mi mind, a közemberek, a modern kor rabszolgái. A mi életciklusunk behatárolt: születünk, iskolába járunk, dolgozunk az urainknak, fizetünk jó nagy adókat és járulékokat és aztán nyugdíjba megyünk. A nyugdíj lehet, hogy hamarosan el fog tünni ebből a ciklusból, mert ez egyáltalán nem előnyös, se nem hasznos a világ urainak. Érdekes, hogy a nyájból egyesek fel is emelkedhetnek időlegesen felsőbb szintekre, bekerülhetnek kormányhivatalokba, feljuthatnak az 5-ik szintre, bankárrá a Világbanknál vagy az IMF-nél vagy a 4-ik szinten a Római Klubba, de amikor bármelyik a hatalom számára használhatatlanná válik, rögtön visszadobják a lenti nyájba. Az 5, 6 és 7-ik szintekről jönnek a legnagyobb és legdúrvább támadások a tömegek felé. Innen támadják a pénügyi és élelmezési biztonságunkat, a közegészségügyet, a tanügyet, egyházat, kultúrát és a nemzeti önazonosságunkat.

Íme a népmeséinkből jól ismert hétfejű sárkány, a 8-ik szinten mi vagyunk, az esetleges áldozatok, akik folyton Sárkányölő Szent Györgyről álmodozunk, aki hiába jön ma lóháton és dárdával, mert a sárkánynak már kontinentális rakétái és lopakodó bombái vannak a mi kifosztásunkból. A mai Szent György csak repülő csészealjon (UFO-n) jöhet, ha győzni akar.

Magyar Irodalmi Lap

Dabasi Tamás: A követeléskezelők semmilyen jogkörrel nem rendelkező ZAKLATÓK!
A követeléskezelő, az más néven; behajtó cég. Ezek az emberek az esetek nagy részében törvénytelenül, jogtalanul járnak el.

Dabasi: “…Értesítsük a rendőrséget…, mert ezeknek a behajtóknak semmilyen joguk, lehetőségük a törvényben nincs, hogy önök ellen eljárjanak, vagy önöktől bármit elvegyenek, elvigyenek.”

A Fehér Kéményseprők Facebookon megjelenő másik telefonszáma: 06.20.399 5821.

https://www.facebook.com/pg/feherkemenyseprok/posts/

http://www.feherkemeny.hu/

1989 Paktuma

1989 március 15-én, míg hazánk népe az első szabad emlékezést tartotta, egy budai villában titkos tárgyalás volt, amelyen a következők vettek részt: a távozó szovjet hadsereg tábornoka, a szovjet titkosrendőrség ezredese, az amerikai követség első titkára, a CIA egyik tisztje, az izraeli titkos szolgálat képviselője, a magyar római katolikus, a református, az izraelita egyház egy-egy megbízottja, és öt magyar politikai vezető, akik közül négy ma is vezető pozícióban van. Ők írták alá részünkről az ország szabad újjáépítésének tervét korlátozó diktátumot, amelynek értelmében kimennek ugyan a szovjet megszállók, de ezért súlyos árat kell fizetnünk.

A feltételek a következők:

1. /A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról.
2. / A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért.
3. /Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése Szovjetunió és Magyarország között.
4. /Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása.
5. /A határok kölcsönös megnyitása Szovjetunió és Magyarország között.
6. / A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése.
7. / A volt kommunisták titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédésen az esetleges megtorlástól.
8. / A volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon.
9. / Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe.
10. / Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében.
11. / Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása.
12. / A jobboldali, vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása.
13. / Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek és azokon nem lehet változtatni.
14. / Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal.
15. / Románok, Jugoszlávok és szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot.
16. / Az 1956-os eseményeket mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik.
17. / A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni.
18. / A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősítheti gazdasági befolyását a magyar életben.
19. / Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására. 20. / Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért.Fenti megalázó feltételek a megfogalmazásukkor még köthették az aláírókat, de ma, a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia összeomlása után semmi esetre sem. Akik 1989. március 15-én aláírták a fenti 20 pontot, még akkor sem mentesülhetnek a vádtól, ha kényszerhelyzetben tették ezt. Viszont ha 1992-ben a Közép- és Kelet Európai események után is érvényesnek tartják, akkor és a magatartás hazaárulásnak minősül, amiért törvény előtt kell felelniük. Íme a sokat emlegetett "paktum", amely mindeddig megakadályozta hazánk politikai átalakulását, és a magyar milliók emberi életnívójának a megteremtését, amely népünk fejlődésének és jövőjének alapfeltétele.

A találkozó résztvevői:
Antal József
Horn Gyula
Pető Iván
Paskai László
Göncz Árpád
Zoltai Gusztáv
Boross Péter

 

Hírfigyelő Szolgálat

Gerilla-gyógyászat: A borostyán

A kerekrepkény, más néven földi borostyán egy igen gyorsan terjeszkedő, ősi gyógynövény, mely többnyire az egész országban fellelhető. A kerekrepkényt két iksz-repkénynek is nevezik, mivel két porzószála hosszabb, és a porzacskók páronként egymáshoz hajolva, egy-egy ,,X"-et mutatnak.A tavasszal valóságos virágszőnyeget alkotó kerekrepkényt, amellett hogy egész dekoratív, már az ókorban használták gyógyításra, például légúti, emésztési és lázas betegségekre, míg Bingeni Szent Hildegard, a XII. századi gyógyító apáca ,,főfájásra" ajánlotta tea és pépes borogatás formájában.

Állatok réme, emberek orvoslója

A kerekrepkényt elfogyasztó állat (ló, ritkábban szarvasmarha) mérgezést kaphat, ennek a tünete a súlyos légzési nehézség. Emberekre azonban teljesen veszélytelen a növény, bár a drog erős hatású, ezért önmagában ritkán és rövid ideig alkalmazzák. Teakeverékek részeként inkább használatos. Hatóanyaga, mely illóolajat, cseranyagot, szaponint, glechomin keserűanyagot, kolint, gyantát, és viaszt is tartalmaz, a föld feletti részben található. A kerekrepkényt általában teljes virágzáskor, vagy utána (június-július) szedjük. Klasszikus alkalmazási területe a tüdőasztma: tüdőbajra hajlamos egyének légzőszervei megbetegedése esetében rendelik a virágos növényt (herba) rendesen más nyálkaoldókkal, míg a népi gyógyászatban gyomor/bél hurutra, köhögésre és hörghurutra javallják, nyilván a benne található szaponin hurutoldó és köhögéscsillapító hatása miatt.Enyhe vízhajtó tulajdonsága miatt emésztési zavarok ellen is, illetve teakeverékekben epe-, vese-, megbetegedések ellen ajánlják, sőt orvosi feljegyzések szerint vérhányásnál és fövenyesedés (homok a vesében) esetén is kitűnőnek bizonyult. Mindezzel persze még nem ért véget a kerekrepkény gyógyító ereje, hiszen külsőleg alkalmazva is számos kellemetlen betegségre jó. Amellett, hogy nehezen gyógyuló sebekre és bőrbántalmakra készíthetünk belőle lemosószert (orbáncfűolajjal kombinálva, csodaszerű gyógyulásokat tapasztalhatunk), a népi gyógyászat száj-, és sebgyulladásra, bőr- és mirigybajokra, kankóra (más néven tripper-re, vagy gonorrhea-ra) illetve fehérfolyásra is a kerek repkényt javasolja.A középkori angol gyógyászat szemgyulladásra és fülzúgásra is alkalmazta, bőrkeményedésnél pedig borogatásnak használják a megfőzött, vagy forrázott leveleket.

Sebgyógyításra; szakított vagy nagy nyílású sebek kezelésére gyenge főzetét itatják, és erős főzetével mossák a sebet.

 

Drótos Tamás - Hernád Völgye Háztáji Közösség

A judeo-keresztény biblia tudat alatti üzenete: a zsidók fennhatósága a dzsentilek felett

Létezik egy titkos zsidó "papság", ami évezredekre nyúlik vissza. Ez a "papság" sokkal magasabb tudásszinten volt, mint az emberiség többsége. Mikor új közösségek jöttek létre, a papság beférkőzött a vallási is politikai hatalomba, s gondoskodott róla, hogy a fejlett tudást eltávolítsák a társadalomból, és titkos iskoláik, szervezeteik kezébe adják. A Vatikán uralkodó hierarchiája semmi több, csak szervezett bűnözők társasága, akik hihetetlen pusztulást, szenvedést, nyomort és bánatot okoztak az emberiségnek. A katolikus egyház és a keresztény vallás magasabb szintjei tömve vannak zsidókkal, akik eszközkét használják a keresztényeket. A zsidók azok, akik a keresztény egyházakat irányítják, főleg a katolikus Vatikánt, ahonnan a többi keresztény szekta is kifejlődött.

A felsőbb szinteken ismerik a Nap, a numerológia, a tömegelme valódi erejét, a bolygók hatását az emberi viselkedésre, hogyan manipulálják az időt, az energiát; és titkos szervezeteiket arra használják, hogy olyan intézményeket hozzanak létre a nyilvános hadszíntéren, mint a vallások és a politikai pártok, így távolítva el az okkult tudást a körforgásból. Az Inkvizíció az egyik fő példája ennek, aminél már azzal aláírtad saját halálos ítéletedet, ha bármilyen okkult vagy ezoterikus dologról beszéltél.

Hogy tervükhöz maximális hatalmat szerezzenek, a keresztény templomokat Ley-vonalakra építették. A Ley-vonalak olyan területek a Földben, amiknek nagyobb a geomágneses energiájuk. Az emberi test bioelektromosságból áll, és az is működteti. Gondolataink is elektromos impulzusokból állnak. A meditációk által, és energiaközpontjainkon való munkával felerősíthetjük a gondolatainkat, hogy erősebb elektromos kivezetésünk legyen, és ez jobban befolyásolja a környezetünket. Mikor olyasvalaki, akinek birtokában van a megfelelő tudás, felhasználja a Föld energiáját saját, irányított gondolatenergiája mellett, sokkal nagyobb erő fog a gondolatai mögé állni. A Pogány templomokat lerombolták, és helyükre keresztény templomokat építettek. A föld ezen energia-csomópontjaiban speciális rituálékat végeztek. Az emberi/állati áldozatok és hasonló dolgok hihetetlen félelmet keltettek az áldozatban. Ezt az irányított félelem-energiát - amit a befolyásoláshoz használnak - belepumpálták ezekbe a földenergia-örvényekbe. Ez az energia, amit többezerszeresére növeltek, egy bizonyos rezgésállapotot hoz létre a Föld energiamezejében. Ez úgy veszi körbe az egész Földet, mint egy pókháló. Ezért van a kereszténységnek ilyen erős befolyása sokakra. A félelem az a hétbetűs szó, ami az egész világot uralja, és nagyon hatékony.

Ráadásul az érzelmekkel teli hazug prédikációk, valamint a folyton ismételgetett tanítások annyi erővel rendelkeztek, hogy a tervüket sikeresen véghez tudták vinni. A tudatlan gyülekezet energiájának felhasználásával elérhetővé vált egy folyamatos és hatalmas energiaforrás, amit megfelelően irányítva és manipulálva az ellenség a kárhozat felé terelhette az embereket. Az ősi művészeti alkotásokat összehasonlítva a reneszánsz termékeivel, láthatjuk, mekkora befolyása volt a keresztény egyháznak az emberek életére. Nagyon kevés festmény, szobor és más művészeti alkotás van, ami nem a názáretit vagy a szűz ribancot és társait ábrázolja. Ez a zenében is megjelent abban az időben. A nem-keresztény témájú alkotások magukban hordozták az eretnekké kikiáltás veszélyét. Csak maga az ima-energia mennyisége - amit ebbe a hamis intézménybe töltöttek - felülmúl minden képzeletet. Egy ember, aki egyetlen gondolatra koncentrál, gondolatenergiát generál. Képzeld el, mire képes több millió ember.

Sajnos a kapzsiságuk miatt mindez nem volt elég a mocskos idegeneknek és emberi szolgáiknak, akik ezt a pusztító kört alkotják. Háború is kellett nekik. Az emberi energiahozam sokkal nagyobb a hatalmas félelmek idején, mikor az ember a halállal néz farkasszemet, vagy haldoklik. Minél erőszakosabb, annál jobb. Bárki aki ismeri a biblia Ótestamentumát, tisztában van az úgynevezett "Jehova" parancsára vívott háborúkkal. Ez a zsidók uralma a Dzsentilek fölött, és a Dzsentilek kínzása, tömeges lemészárlása, és népirtás! Ezt a beteg perverz mocskot erővel tuszkolták le a Dzsentilek torkán már az első naptól kezdve, megteremtve ezzel egy erős tudatalatti gondolatformát, ami végül életre kelt.

Forrás: exposinghun.heliohost.org

Kapcsolódó:
Keményebb zsidó fellépés a szólásszabadság ellen
Megint felgyújtottak egy svédországi mecsetet
A globális elit terve: közel-keleti unió
Itt az újabb fajmegrontás - Elárasztják Európát
Farkas Flórián: Alanyi jogon adna lakást a munkába álló romáknak a kormány
Kína elismeri a hun-magyar rokonságot

"Ismerje el a nemzet, hogy mi is országalapítók vagyunk"

Három-négyszáz magánkézben lévő vállalkozást szerezhetett meg erővel és zsarolással a Fidesz, amióta hatalomba került, mondják a hazai gazdasági életben jártas üzletemberek.

john

Bár a média főleg a külföldi tulajdonban lévő bankok és közműcégek sanyargatásairól szól, a háttérben egy félelmetes jelenség telepedett rá az üzleti világra, amelyben a jól prosperáló magyar vállalkozások tulajdonosait a fideszre hivatkozva ügyvédek keresik meg, akik a valós ár töredékéért vételi ajánlatot tesznek a sokszor évtizedek alatt felépített cégre. A hatóságok által szervezetileg is támogatott cégrablások már a néhány százmilliós forgalmú családi vállalkozásokat is fenyegetik, többek között a belvárosi éttermeket és a jobb forgalmú szállodákat.
Amennyiben a tulajdonos nem szeretne a vállalkozásától veszteséggel megválni hamarosan megjelennek a különböző hatóságok, akik aztán ellehetetlenítik a céget, így csak idő kérdése a kéretlen ajánlat elfogadása. Sokszor az is megesik, hogy a tulajdonos megtörését látva az eredeti árat sem tartják a vevők, arra hivatkozva, hogy költségekbe került a meggyőzés.
Ezekkel a módszerekkel bírhatta több hónap vegzálás révén maga Lázár János “jobb belátásra” a Welt 2000 alapítóját, aki nem akart beletörődni a csaknem húsz éven át töretlenül fejlesztett vállalkozása átadásába, de a rendszeres házkutatások és eljárások felőrölték az energiáit, így végül szombaton aláírta a milliárdos forgalmú cége elkobzását.Sajnálatos módon Komáromi András vasárnap belehalt a lelki gyötrődésbe.
(index)

Egy érdekes idézet Weöres Sándortól

"Négyféle vezetőember lehet egy ország élén: Prokrusztész, Napóleon, Samu bácsi és Szolón.

Prokrusztész egy elgondolás híve, melybe nemzetét belekényszeríteni akarja, ha törik, ha szakad.

Napóleon szenvedélyes játékos és akár nyer, akár veszít, mindenképpen tékozol.

Samu bácsi úgy ül az uralkodói teremben, mint egy fűszerboltban, dekákkal és garasokkal ravaszkodik.

Szolón az isteni ihletre figyel, minden tette az örök mértékből ered és országa virul."
(Weöres Sándor)

Legfrissebb bejegyzések
...

Felelős Szakembereket, nem felelőtlen szakbarbárokat,
Kíváló Szakembereket, nem söpredék pártkatonákat!
Magyar Nemzetért tevő Szakembereket, nem magyarság ellen tevő HAZUGSÁGGYÁR alkalmazottakat!

 

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen”

 

Gróf Széchenyi István

Előzmények uzenek.blogspot.com illetve nyomaban.blogspot.com
Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors