1875. október 8-án született Tormay Cécile, az 1919-es vörös vircsaft legfőbb ellensége! Rövid részlet egyik fő művéből, a Bujdosó könyvből:„1919. november 28: A végek tiltakozása elhangzott és a tragikus fényesség belealudt a sötétségbe. Amíg a nemzetrontók (a zsidó Károlyi Mihály, Kun Béla és tettestársaik) kezében van a hatalom, így is lesz ez mindig!

A kormány milliókat adott az erdélyi oláhoknak, és adott nekik magyar katonáktól elvett temérdek fegyvert is, míg a székelyeket és a magyarságot verejtékes rémületben fegyvertelenül hagyja az életére törő ellenség között. Károlyi mindenkit támogat velünk szemben. Ma, hogy szolgálaton voltam a Keleti pályaudvaron, lázasan különvonatokat állítottak össze. Gyulafehérvárott az izgatók oláh nemzetgyűlést hívnak össze, mely – úgy hírlik – önhatalmúlag ki fogja mondani Erdély és sok magyar vármegye elszakadását. A magyar kormány pedig a gyűlésre utazók kényelmére különvonatokat ajánl fel…
Olyan az egész, mintha torzan, aljasan vigyorogna valami a haldoklás felett.”

Részlet a Füves könyvéből: „Várni asszonyok sorsa! De mialatt várnak a magyar asszonyok, ki-kinézve a tenger pusztaságra, megtanulták, hogy ne csak a maguk házának szőjenek, hanem mindenkinek, aki magyar, árva gyermekeknek is, hontalan diákoknak, betegeknek, szenvedőknek is, megtanulták, hogy ne kényes selyemszállal öltögessenek, de szegény néphez illő erős szállal szőjenek, míg visszavárják azt, akit a világon a legjobban szeretnek: a hazatérő Nagy-Magyarországot.”