Armageddon nyomában

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Tiltakoznak az ukránok Medvegyev krími látogatása miatt

Ukrajna tiltakozik az ellen, hogy Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök háromnapos munkalátogatást tesz a Krím-félszigeten. A kijevi atlantistáknak területi követeléseik vannak; szerintük Medvegyev Ukrajna területén tartózkodik.

Az ukrán külügyminisztérium kedden hivatalos közleményben tiltakozott az ellen, hogy Medvegyev háromnapos munkalátogatásra érkezett a Krím-félszigetre. Az orosz kormányfő vasárnap óta Krímben folytat tárgyalásokat az Egységes Oroszország Párt helyi képviselőivel. A kijevi atlantisták külügyminisztériuma emiatt kiadott egy közleményt, miszerint “az ukrán külügyminisztérium tiltakozik Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök Ukrajna nemzetközileg elismert határai közt, szuverén ukrán területen tartózkodása ellen, amiről nem kezdeményezett előzetes megbeszélést az ukrán féllel, beleértve a Krími Autonóm Köztársaságot.”

A Krím lakossága 2014. március 16-án egy népszavazáson elsöprő többséggel, 83,10%-os részvételi arány mellett 96,77% igen szavazattal döntött az Ukrajnától elszakadásról, és az Oroszországi Föderációhoz csatlakozásról. Az ENSZ alapokmánya elviekben garantálja a népek önrendelkezési jogát, de a nyugati országok máig nem ismerték el a Krím-félsziget Oroszországgal történő újraegyesülését. Ukrajna máig saját területének tartja a többségében oroszok által lakott területet.

http://www.hidfo.ru/2016/05/tiltakoznak-az-ukranok-medvegyev-krimi-latogatasa-miatt/

Maiziere: a bevándorlás a kriminalitás fokozódásához vezet

Thomas de Maiziere belügyminiszter közlése szerint Németországban 2015. folyamán többszörösére emelkedett a külföldiek által elkövetett bűncselekmények száma. A bevándorlás egyértelműen a kriminalitás fokozódásához vezet, de valaki szerint minden évben egyre több bűnözőt kellene importálni.

A német rendőrség bűnügyi statisztikái szerint 2015. folyamán összesen 402741 olyan bűncselekményt regisztráltak, amit külföldi állampolgár követett el, miután 2014-ben ez a szám 156396 volt. Maiziere a jelentés bemutatásakor egyértelműen kijelentette, hogy

Németországban a migránsok beözönlése hatással volt a bűnügyi statisztikákra.

Ez az első alkalom, hogy a német hatóságok már hivatalosan is elkülönítve kezelik azokat a bűncselekményeket, melyeket külföldiek követtek el. Maizere kijelentése szerint az összes elkövetett bűncselekmény száma nagyságrendileg nem változott, ehelyett “minőségi változás” állt be, abban az értelemben, hogy megszaporodott a külföldiek által elkövetett bűncselekmények száma. 2015-ben összesen 5,927 millió olyan bűncselekményt regisztráltak, amit nem külföldi állampolgárok követtek el. Ez a szám 2014-ben 6,082 millió volt. Ebbe az adatba beletartoznak azok a második-harmadik generációs bevándorlók is, akik már Németországban születtek, emiatt német állampolgárok.

A belügyminiszter azzal próbálta tompítani a jogvédők által “migránsellenesnek” nevezett kijelentés élét, hogy a statisztikában nem csak a migránsok számítanak külföldinek, hanem a turisták is.

George Soros amerikai zsidó milliárdos szerint az Európai Unió évente legkevesebb egymillió migránst kellene befogadjon, akik szabadon kell megválasszák, hol akarnak élni. Szerinte az Európai Unió 15000 dollárnak megfelelő összeget kellene adjon minden migránsnak az első két év során, hogy ezzel segítse a lakhatásukat és megélhetésüket.


http://www.hidfo.ru/2016/05/maiziere-a-bevandorlas-a-kriminalitas-fokozodasahoz-vezet/
Németország:
polgárháborúhoz vezethet a bevándorlás

menekültközpont Németország hidfo.ru

Németország több mint egymillió migránst fogadott be 2015-ben, és a nagy bevándorlási hullám elsődleges célországa volt. A kormány most meg kell küzdjön a fokozódó társadalmi feszültséggel, amit a határellenőrzés hiányával importáltak az országba. Tömeges jellegűvé váltak a migránsok által, és a migránsok ellen elkövetett bűncselekmények is.

A hivatalos statisztikák szerint 2015-ben ötszörösére nőtt a menekült-befogadó központok elleni támadások száma: 923 eset történt, a korábbi év 175 esete után. A statisztika szerint a menekülttáborok elleni támadások elkövetőinek 90%-a fiatal, büntetlen előéletű, szélsőjobboldali férfi, akik korábban még semmilyen összetűzésbe nem kerültek a rendőrséggel. A 2015-ben regisztrált támadások közül 177 volt fizikai erőszak, ebbe beletartozik számos gyújtogatás (menekülttáborok, migránsoknak kiutalt házak leégetése) és három gyilkossági kísérlet. A regisztrált esetek többsége nem-erőszakos cselekmény volt, ez alatt elsősorban nemzetiszocialista jelképek megjelenítését – graffiti formájában – kell érteni a menekülttáborok környékén, amit a német hatóságok súlyos bűncselekményként kezelnek.

A migránsok bűnelkövetése szintén exponenciális növekedést mutat, és a bevándorlás fokozódásával országszerte nőtt a szexuális indíttatású bűncselekmények és vagyon elleni bűncselekmények száma. Immár hivatalos statisztika is alátámasztja, hogy a befogadott migránsok lopnak, erőszakolnak; a belügyminisztérium összesítése szerint a 2015-ös év folyamán 402741 bűncselekményt követtek el külföldi állampolgárok.

Gyakorlatilag minden második, tavaly érkezett migránsra jut egy lopás, rablás, szexuális zaklatás vagy céltalan utcai erőszak.

Tehát általánosságban véve majdnem minden felnőtt korú férfi migránsra, mert a nők és kisgyermekek aligha követnek el nemi erőszakot.

A belügyminisztérium szerint emellett nagyságrendekkel magasabb az úgynevezett “gyűlölet-bűncselekmények” száma, de kérdéses, hogy ez erre vonatkozó statisztikát mennyire szabad komolyan venni, mert ebbe beletartoznak olyan bűncselekmények is, mint a migráns-ellenes falfirka.

Ugyanakkor, a belügyminisztérium adataiból kiderül, hogy a zsebtolvajlások 75,7%-át nem-német állampolgár követte el, és az emberölés, nemi erőszak terén szintén magasan felülreprezentáltak a migránsok az összlakosságon belüli arányukhoz képest. A belügyi statisztika szerint az erőszakos rablások 40,2%-át, a minősített lopások 43%-át is nem-német állampolgár követte el.

Thomas De Maiziere német belügyminiszter szerint 2016-ban sem várható, hogy a migránsok elleni bűncselekmények száma csökkenjen: 2014-ről a 2015-ös évre az úgynevezett “gyűlölet-bűncselekmények” száma 77%-kal nőtt. Miközben a falfirkáktól vélhetően senkinek semmilyen bántódása nem esett, a migránsok bűncselekményei viszont megkeserítik a német lakosság életét:

migránsbűnözés hidfo.ru

http://www.hidfo.ru/2016/05/nemetorszag-polgarhaboruhoz-vezethet-a-bevandorlas/

Narancsba borult ország

parlament hidfo.ru

A hatalmi koncentráció eszköze lenne az újonnan létrehozandó terrorellenes állami szerv, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ. Mirkóczki Ádám szerint a Fidesz mindeddig példátlan hatalomösszpontosításra készül, de ehhez se a lakosság, se az ellenzéki pártok bizalma nem áll rendelkezésre.

Mirkóczki Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy az előző parlamenti ciklus során már elbukott egy ahhoz hasonló kezdeményezés, mint amit most a kormány a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ létrehozásával próbál megvalósítani.

„Hogyha a Belügyminisztérium alá tartozó összes hatóság, titkosszolgálatok adatbázisa egy az egybe átkerülne a Miniszterelnökséghez, amely egyébként a hírszerzést felügyeli, akkor létrejönne az a hatalmi bázis, hatalmi koncentráció, amit az előző ciklusban maga Kövér László torpedózott meg az elhíresült NIBEK kapcsán. Önök eljátszották a bizalmat, amelyet egyrészt elvárnak Magyarország lakosságától, és eljátszották azt a bizalmat, amit egyébként elvárnak az ellenzéki pártoktól” – mondta.

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára azonban ismételten kijelentette; a kormány továbbra is számít a Jobbik támogatására az új terrorellenes szerv létrehozásához. Ennek az új állami szervnek ugyan nem lenne hatásköre arra, hogy közvetlen titkos információgyűjtést folytasson, de valamennyi létező hazai – biztonsági és bűnügyi – adatbázisba betekintést nyerhetne, ezáltal valóban egyetlen központosított adatbázisból folytatna elemző-értékelő tevékenységet.

Alig néhány héttel ezelőtt Javier Solana, volt NATO-főtitkár és EU külpolitikai főmegbízott az El Pais spanyol napilapnak nyilatkozva szintén a kormány által folytatott hatalomkoncentrációra hívta fel a figyelmet: szerinte Magyarország ma már nem csatlakozhatna az Európai Unióhoz, ha most pályázná meg az uniós tagságot. Ennek okaként azt nevezte meg, hogy Orbán Viktor kormánya párttagokat pozícióba ültetve szigorú médiakontrollt épít ki, ami elkezdte ellehetetleníteni a “független” (külföldi tulajdonú) sajtó működését.

Solana azt mondta, a magyar kormány az európai politikát a nemzeti identitásra leselkedő veszélyként mutatja fel, emellett szerinte fokozott aggodalomra ad okot, hogy elutasítja Brüsszel kvótarendszerét, és “erodálja a demokratikus rendszert és jogállamot, felszámolja a kontroll és a kritika minden lehetőségét”.

Ugyanakkor, a kormánypolitikusok szerint az európai terrorveszély miatt indokolt, hogy a magyar állami szervek megkapják ugyanazokat a kiterjedt jogköröket, melyek minden nyugati országnak is hosszú évek óta rendelkezésére állnak.

A nyugati országokban azonban egy olyan változás zajlik, ami a titkosszolgálatok és bűnüldöző szervek egyénhez való viszonyulását alapjaiban megváltoztatja. A korábbi gyakorlatot, az ártatlanság vélelmét felváltja a biztonsági kockázat vélelme, a tömeges megfigyelés: az ilyen kiterjedt jogkörökkel operáló országokban az egyénre többé nem érvényes az irányelv, miszerint ártatlannak kell tekinteni, ameddig a bűnössége be nem bizonyosodik. A teljes megfigyeléssel operáló országokban minden egyén potenciális terrorista, – egy lehetséges biztonsági kockázat, amiről csak a róla felhalmozott adatok kiértékelésével lehet megállapítani, hogy ténylegesen biztonsági kockázatnak tekintendő-e.

Ezzel a korlátozott szabadság korszakából a totális tömegkontroll korszakába lép Nyugat-Európa. A kormány pedig – alkalmazkodva a nemzetközi környezethez – ugyanezen jogköröket próbálja átültetni a magyarországi gyakorlatba is. Miközben ez valóban egy hatalomösszpontosítási törekvés, a nyugati trend egyben kötöttséget, kényszerpályát is jelent: a digitális forradalom korszakában, ha a magyar kormány nem is kap teljes kontrollt a magyar állampolgárok felett, a nyugati országok titkosszolgálatai ettől függetlenül már most is teljes hozzáféréssel rendelkeznek a magyar lakosság bizalmas adataihoz, amit kezdetben az állami adatbázisok digitalizálásával, majd egyénként a Facebook-on, online alkalmazások sokaságán keresztül önként szolgáltattunk ki nekik.


http://www.hidfo.ru/2016/05/narancsba-borult-orszag/

A Greenpeace akcióján bukhat el a TTIP

Barack Obama amerikai elnök nem lesz képes elnökségének vége előtt aláíratni Európával a TTIP szerződését, mert az Európai Unió számos országában zajló tömegdemonstrációk miatt meghátrálnak a TTIP-et támogató kormányok.

Notisz Mariasz görög EP-képviselő szerint a Greenpeace akciója, amivel nyilvánosságra hozták a Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség éveken át titokban tartott szerződését, Európa-szerte új löketet adott a TTIP elleni kritikáknak, és új lendületet adott a Nyugat-Európában zajló tömegdemonstrációknak. Mariasz szerint az európai vezetők megrettentek a nyilvánosságtól, emiatt Barack Obama elnökségének vége előtt már biztosan nem fogják aláírni az egyezményt.

“Miután a Greenpeace nyilvánosságra hozta a titkos TTIP-dokumentumokat, az emberek rájöttek, valójában miről is szól a TTIP; megsemmisíti az európai mezőgazdaságot, megfertőzi Európát a génmódosított növényekkel, és lehetővé teszi az amerikai vállalatoknak, hogy csődbe taszítsák a kis- és középvállalkozásokat, a kormányokból pedig még nagyobb összegeket pereljenek ki, mint amit a piac-szerzéssel nyernek.”

Mariasz hozzátette, hogy a TTIP jelenlegi szerződésterve semmibe veszi az európai munkajogi szabályozást, fenyegetést jelent a környezet számára, és fennhatóságot biztosít a multinacionális vállalatok számára a tagállamok felett.

“Eddig is láttunk óriási tüntetéseket, de nem ilyen hatalmasra duzzadt, kiterjedt tiltakozást, mint ami most zajlik. Görögországban, Franciaországban és Németországban egyre nagyobb tömegeket mozgósít a TTIP elleni tiltakozás, mióta a Greenpeace nyilvánosságra hozta a titkos dokumentumokat.”

A képviselő elmondása szerint ez a tömeges tiltakozás eleve lehetetlenné teszi, hogy még Obama elnökségének vége előtt aláírják a TTIP szerződését, mert az európai kormányok félnek attól, hogy ez a bukásukat okozhatja. “Pozitív kilátásaink vannak egy összeurópai, TTIP-ellenes mozgalom összekovácsolására, hogy megakadályozzuk a tragédia bekövetkeztét, még a francia és német választások előtt. A STOP TTIP kampánynak lehetősége van arra, hogy végleges akadályt állítson a transzatlanti megállapodás elé.”

A TTIP az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közt nem a szó szoros értelmében vett szabadkereskedelmi övezetet hozna létre, hanem többek között felállítana egy újabb nemzetek feletti bíróságot, aminek fennhatósága lenne a szerződést elfogadó országok kormányai felett. Az egyezmény ebből a szempontból nem egy gazdasági megállapodás, hanem sokkal inkább tekinthető rejtett államalapítási kísérletnek.http://www.hidfo.ru/2016/05/a-greenpeace-akciojan-bukhat-el-a-ttip/

A britek nem támogatják a közös európai hadsereg létrehozását

brit védelmi minisztérium hidfo.ru

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma tagadja azokat a vasárnapi jelentéseket, melyek szerint folyamatban van az Európai Unió saját hadseregének létrehozása.

Korábban brit sajtóorgánumok arról számoltak be, hogy az Egyesült Királyság területén olyan hadgyakorlatok zajlanak, melyek az Európai Unió egységes hadserege létrehozásának egy lépcsőfokát jelentik. A védelmi minisztérium azonban tagadja, hogy ilyen előkészületek lennének folyamatban. A hivatal honlapján megjelent közleményben kijelentették, hogy a kormány nem támogatná a részvételt egy egységes európai hadseregben, és vétójogával élne, amennyiben az Európai Unió létre akarna hozni egy a tagállamok saját fegyveres erőit háttérbe szorító katonai struktúrát. A közlemény szerint egy egységes európai hadsereg létrehozása “a tagállamok nemzeti hadseregeinek aláásását” jelentené.

A védelmi minisztérium közleményében az áll, hogy “rutin gyakorlatok” zajlanak, melyeket eddig is rendszeresen megtartottak az Egyesült Királyság területén, korábban 2008-ban, 2010-ben és 2013-ban. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azonban márciusban javasolta, hogy az Európai Unió saját hadsereget hozzon létre, amivel az EU így önálló válaszokat tudna adni az esetleges biztonsági kihívásokra. Később Ursula von der Leyen német védelmi miniszter is kijelentette; Európa több nem hagyatkozhat másokra a saját biztonsági problémáinak megoldása terén.

http://www.hidfo.ru/2016/05/a-britek-nem-tamogatjak-a-kozos-europai-hadsereg-letrehozasat/

A tervezettnél csak kevesebb elrettentő erőt küld Washington

Az Egyesült Államok meggondolta magát, és értesíti NATO-szövetségeseit, hogy a korábban tervezettnél kisebb fegyveres erőt küld “Oroszország elrettentésére”.

A Wall Street Journal jelentése szerint Washington mindössze egy zászlóaljjal támogatja az európai NATO-erőket, a tervezett kettő helyett. A nemrég Brüsszelben lezajlott találkozón a NATO külügyminiszterei arról állapodtak meg, hogy négyezer fegyverest kell küldeni a balti országokba és Lengyelországba, “az oroszok elrettentése céljából”. A korábbi tervek szerint a NATO által a keleti határra küldött négy zászlóaljból egyet a németek, egyet a britek, kettőt az amerikaiak biztosítanának. A WSJ azonban azt írja, megváltozott az amerikai tisztviselők hozzáállása, és ma már sokan úgy gondolják, Európa “nagyobb szerepet kellene betöltsön saját védelmében”.

Május elején Ursula von der Leyen német védelmi miniszter bejelentette a német fegyveres erők kibővítésének tervezetét. 1990. óta ez az első olyan program, ami nyíltan Németország fegyveres erőinek bővítését irányozza elő. “Megváltozott a biztonsági környezet, ami az európai fegyveres erőktől gyors reagálást és nagyobb erőt követel meg. […] Többé nem támaszkodhatunk másokra a saját biztonsági problémáink megoldása terén.”

A NATO keleti jelenlétének fokozását az amerikai elnökválasztási kampány is hasonló irányba befolyásolja. Donald Trump szerint az USA nem kellene katonai segítséget nyújtson olyan országoknak, melyek képtelenek saját magukat megvédeni. Trump kampányában visszatérő elemeként hangsúlyozza, hogy Európa képtelen megvédeni saját magát: NATO-tagállamként az európai országok fegyveres erői fokozatosan leépültek, miközben ma már olyan mértékben támaszkodnak az amerikai fegyveres erőkre saját védelmük és a globális szerepvállalások során, hogy az az amerikai adófizetőknek elviselhetetlen terhet jelent.

http://www.hidfo.ru/2016/05/a-tervezettnel-csak-kevesebb-elrettento-erot-kuld-washington/

A következő évezredben csatlakozhatnak a törökök

David Cameron brit miniszterelnök szerint nem valószínű, hogy Törökország a 3000. év előtt csatlakozik az Európai Unióhoz.

Az Európai Unió és Törökország március közepén megállapodást kötött a tömeges bevándorlással kapcsolatban, miszerint az Európai Unió hajlandó befogadni legális úton minden menekültet, ha azért cserébe Törökország visszavesz ugyanannyi illegális bevándorlót. A megállapodás az embercsempészet támogatására ösztönözte Törökországot, hiszen az EU annál több bevándorlót hajlandó átvenni legálisan, minél több illegálisan érkezett migránst tud átadni Törökországnak. Hogy ez a feltétel teljesüljön, ahhoz előbb az illegális bevándorlók be kell jussanak az Európai Unió területére. Ankara azonban zsarolással érte el ezt a megállapodást, ami végül a gyakorlatban is kivitelezhetetlennek bizonyult. Emellett megállapodás született arról, hogy felgyorsítják a Törökország vízummentességével és uniós csatlakozásával kapcsolatos tárgyalásokat.

Cameron azonban vasárnap azt mondta, valószínűtlen, hogy Törökország a közeljövőben csatlakozna az Európai Unióhoz, mert 1987-ben pályázták meg az uniós tagságot, és az eddigi előrelépéseket tekintve a 3000. év küszöbén minden bizonnyal meg is kapják azt.

A török vízummentesség megadását az Európai Bizottság javasolta e hónap elején, miután Ankara kilátásba helyezte, hogy még nagyobb migrációs hullámokat indít el, ha Brüsszel nem teljesíti a követeléseket. Az Európai Bizottság ezt olyan módon kommunikálta le, miszerint Törökország 72 feltételnek kell megfeleljen, de természetesen “ennek többségét már teljesítette”.

http://www.hidfo.ru/2016/05/a-kovetkezo-evezredben-csatlakozhatnak-a-torokok/

Egyesült északi ország létrehozását sürgeti egy norvég milliárdos

Egy norvég milliárdos arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai integráció zsákutcába jutása miatt az északi országok egy egyesített skandináviai államot kellene létrehozzanak, ami magába foglalná a jelenlegi Norvégiát, Svédországot és Dániát. Petter Stordalen szerint az északi országok – egyesülésük esetén – Európa vezető hatalmává válhatnának.

Stordalen a Göteborgs-Posten napilapnak adott interjú során rámutatott, hogy az északi országok Európa élvonalában állnak a kutatás-fejlesztés, technológiai újítások terén, jelenleg is Európa leggazdagabb országai, miközben közös történelemmel, hasonló nyelvvel és kulturális hagyatékkal rendelkeznek – ami kiváló alapot szolgáltat arra, hogy az északi országok egyesülése létrehozzon egy új vezető hatalmat Európában.

A norvég milliárdos elgondolását az online közösségi médiában forradalmi lelkesedés övezi, mert Svédországgal és Dániával ellentétben Norvégia nem tagja az Európai Uniónak, mégis számos tekintetben Európa élvonalában jár. A három ország egyesülésének gondolata így utat nyit egy olyan kezdeményezésnek, miszerint a két uniós tagállam népszavazással kellene döntsön az Európai Unióból kilépésről, valamint az új, közös államalakulat létrehozásáról.

Stordalen rámutatott, hogy a mintegy tízmilliós lakosságú Svédország, az ötmilliós Norvégia és Dánia ipari kapacitásának egyesítése vezető hatalommá tehetné Skandináviát az autóiparban és repülőgépgyártás terén, miközben kétségkívül Európa leggazdagabb, legfejlettebb és legmagasabb életszínvonalú országa jönne létre az egyesült skandináv állam megteremtésével.

Ugyanakkor, ez az elgondolás nem minden körben aratott osztatlan sikert; az Európai Egyesült Államok ideáját támogató sajtóorgánumok Donald Trump amerikai milliárdoshoz hasonlították Stordalent, aki felhalmozott vagyonát nyíltan politikai befolyássá akarja formálni.

http://www.hidfo.ru/2016/05/egyesult-eszaki-orszag-letrehozasat-surgeti-egy-norveg-milliardos/

Gazdasági realitások: megbukhat a Bundeswehr tervezett bővítése

Leopard 2 hidfo.ru

A német védelmi minisztérium szerint a Bundeswehr nem engedheti meg magának, hogy további Leopard-2 harckocsikat és taktikai rakétavédelmi rendszereket vásároljon. Haderőbővítést terveztek az ukrán válság miatt, de anyagi okoknál fogva számos védelmi program leállításra kerülhet.

A Bild napilap birtokába került védelmi minisztériumi jelentés szerint a német fegyveres erők komoly forráshiánnyal küzdenek, és kivitelezhetetlen számukra az a haderőbővítés, amit a kormány az ukrán válság miatt előírt. Ursula von der Leyen védelmi miniszter 100 Leopard-2 harckocsi beszerzését tervezte, a lap által hivatkozott dokumentum szerint azonban ezek a tervek veszélybe kerültek, és forráshiány miatt számos más védelmi program is leállításra kerülhet, beleértve az új kibervédelmi hadsereget is. Utóbbi létesítését azt követően rendelte el a kormány, hogy hackertámadás áldozatává vált a kormánypárt, és az illetékes hivatalok nem tudták megakadályozni, hogy bizalmas adatok ismeretlen személyek kezére jussanak.

A német hadsereg nemrég kezdte el az új IT-struktúra kiépítését, ez a projekt azonban szintén leállításra kerülhet, mielőtt még megkezdte volna működését. A dokumentum szerint Németország emellett nem fog megfelelni a NATO elvárásainak sem; az észak-atlanti katonai tömb 2014-es walesi csúcstalálkozóján határozott arról, hogy a GDP 2%-ára kell növelni a katonai kiadásokat, ami – mint kiderült – a gazdasági realitások alapján szintén kivitelezhetetlen Németország számára.

A lap azt írja, 2018-ra arra kényszerülhet Németország, hogy a 2014-es szintre csökkentse a GDP-arányos védelmi költségvetést. Ugyanakkor, már a 2017-es védelmi költségvetésben 7 milliárd euró hiány mutatkozik, miközben további 3,6 milliárd euróra lenne szükségük a következő évre tervezett reformok megkezdéséhez. Ursula von der Leyen korábban elnyerte a kormány támogatását a védelmi költségvetés 39,2 milliárd euróra emeléséhez (2020-ig), ehhez azonban ismét a Bundestag hozzájárulására lesz szükség.


http://www.hidfo.ru/2016/05/gazdasagi-realitasok-megbukhat-a-bundeswehr-tervezett-bovitese/

Paranoia: kizárnák a külföldi diákokat az egyetemek kutatási programjaiból

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma javasolta egy új törvény bevezetését, ami lekorlátozná az USA területén kutatási munkákban résztvevő külföldi diákok számát – elmondásuk szerint azért, mert a külföldi diákok veszélyt jelenthetnek az állambiztonságra.

Az amerikai egyetemek mindeddig rutinszerűen folytattak olyan kutatási tevékenységeket, többek között a védelmi ipar, műhold-technológia és atomenergetika terén, melyeket gyakran a legnagyobb amerikai biztonságpolitikai cégek finanszíroztak. Az amerikai védelmi ipar kutatási potenciáljának egyik támaszát jelentette az “agyelszívás”, vagyis a fejletlenebb országok tehetséges fiataljainak bevonása a kutatási programokba. Ennek a gyakorlatnak azonban nemsokára vége szakadhat, mert a külügyminisztérium szerint ma potencionális biztonsági kockázatot jelentenek a külföldi fiatalok.

Tekintve, hogy ezekben a kutatási programokban “érzékeny információk” is bevonásra kerülnek, az USA vélhetően még Obama elnökségének vége előtt elfogadja az új törvényt, ami maximális keretet határozna meg a külföldi diákok amerikai kutatási programokban részvételére vonatkozóan, mert a külügyminisztérium szerint igen magas annak kockázata annak, hogy a külföldi diákok titkosított információkat adnak ki rivális országok kormányainak.

Számos egyetem tiltakozik az új törvényjavaslat ellen, ami állításuk szerint diszkriminációnak minősül, és korlátozza az egyetemek szabadságát. Steve Eisner, a Stanford Egyetem export igazgatója szerint egy ilyen törvény éppen azokat a programokat lehetetlenítené el, melyek az egyetem jó hírnevét megalapozták.

“Nem fogjuk azt mondani a kínai diákjainknak, hogy a kormány döntése miatt nem vehetnek részt egy programban”.

A kínai kormány szintén tiltakozik az új törvény ellen. Hong Lei kínai külügyminiszter közleményében kijelentette, hogy “Kína tudományos és technológiai fejlődésének eredményeit a kínai nép kemény munkával érte el.”

Az Obama-adminisztráció ezáltal olyan lépésekkel próbálja védeni a nemzetbiztonságot, ami már-már eltúlzott, paranoid reakciónak tekinthető. Obama elnöksége idején az amerikai kormány nemcsak a korábbinál jóval távolságtartóbb volt a sajtóval szemben, de fokozott erőfeszítéseket tett olyan személyek üldöztetésére, akik a kormány jogellenes gyakorlatairól információkat szivárogtatnak ki nemzetközi sajtóorgánumoknak. Egy ilyen “kiszivárogtató”, John Kiriakou amiatt került börtönbe, mert részleteket hozott nyilvánosságra a CIA által folytatott kínvallatásokról. A külföldi diákok egyetemi kutatóprogramokba bevonásának korlátozásával azonban az amerikai technológiai fejlődés is lassulhat; eddig olyan vállalatok támaszkodtak az egyetemek kutatási kapacitására, mint a Boeing, vagy a Lockheed Martin.


http://www.hidfo.ru/2016/05/paranoia-kizarnak-a-kulfoldi-diakokat-az-egyetemek-kutatasi-programjaibol/

Lombardia is elismerheti a krími referendum legitimitását

Olaszország egy szeparatista pártja, az Északi Liga azt tervezi, hogy Lombardia regionális tanácsa elé terjeszt egy tervezetet, ami felszólítja Olaszország kormányát a krími referendum elismerésére.

Paolo Grimoldi, az Északi Liga regionális szervezetének titkára – és országgyűlési képviselő – elmondása szerint június elején fogják Lombardia regionális tanácsa elé terjeszteni a tervezetet. A képviselő a Ria Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, a dokumentum felszólítja a regionális tanácsot, hogy ismerje el a Krím-félszigetet Oroszország részeként, ezáltal elismerve a 2014-es referendum legitimitását.

Az Északi Liga emellett felszólítja a kormányt az Oroszország elleni szankciók eltörlésére, mert azok leginkább Olaszország gazdag északi régióit sújtják. A párt korábban is a Rómától való elszakadást képviselte, mert az ország néhány északi tartománya állítja elő a GDP nagy részét – gyakorlatilag ez a néhány gazdag terület tartja el az ország többi, szegényebb tartományát. Miközben a tőlük elvont pénzeket Róma a déli tartományok felzárkóztatására költi, hozzájuk alig juttat vissza. Grimoldi szerint minderre elviselhetetlen teherként rakódtak rá a szankciók: Róma továbbra is megfosztja őket a növekedés lehetőségétől, de az oroszellenes szankciók miatt külpiacaikat is elveszítették, emiatt az északi tartományok is hanyatlásnak indulhatnak, ha nem törlik el a kereskedelmi korlátozásokat.

A hét folyamán a Veneto régió is elfogadott egy határozatot, ami felszólítja a kormányt, hogy ismerje el a Krím-félszigetet Oroszország részeként, és az Európai Unióban követelje a szankciók eltörlését. A Veneto régióban a regionális tanács 51 tagja közül 27-en szavazták meg a határozatot, ami így elfogadásra került.

http://www.hidfo.ru/2016/05/lombardia-is-elismerheti-a-krimi-referendum-legitimitasat/

Újabb konfliktusgócot hoz létre a NATO Hegyi-Karabahban

Joe Biden Hegyi-Karabah hidfo.ru

Örményország elnökének sajtószolgálata szerint pénteken Joe Biden amerikai alelnök egyeztetést folytatott az elnökkel a Hegyi-Karabah konfliktus kapcsán. Ez a régió a NATO terjeszkedésének újabb áldozata, ahol nem sokkal a szíriai tűzszünet kezdete után kiújultak a fegyveres harcok.

Szerzs Szargszjan örmény államfő pénteken folytatott egyeztetést Joe Bidennel. A közlemény szerint a két vezető megállapodott abban, hogy a konfliktust békés úton kell rendezni, a bécsi megállapodásokkal összhangban, és az EBESZ Minszk csoportjának külügyminiszterei által figyelemmel kísérve.

Hegyi-Karabah egy örmény többségi lakosságú régió, ahol az Azerbajdzsántól elszakadásért folytatott küzdelem kezdete óta állandósult a konfliktus. A fegyveres harcok április 2.-án váltak újra kiterjedtté, és a két ország egymást vádolja a tűzszüneti megállapodás rendszeres sértéséért, valamint a napról napra növekvő számú halálos áldozatokért.

Hétfőn az örmény és azeri államfő Bécsben tárgyalt a konfliktus rendezéséről. A találkozón részt vettek az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és Franciaország külügyminiszterei, valamint az EBESZ Minsz Csoportjának társelnökei.

A Hegyi-Karabah konfliktus újbóli eszkalálódása azonban szoros kapcsolatban áll a NATO tovább bővítésére irányuló törekvésekkel. Azerbajdzsán a közelmúltban katonai együttműködési megállapodást kötött Törökországgal, amely értelmében a két ország katonai szövetségre lép egy harmadik ország részéről kezdődő agresszió esetén. Az új egyezményről március 31.-én az olasz Il Giornale napilap beszámolt, akkor hozzátéve, hogy ez a harmadik fél egyértelműen Örményországot jelenti. Napokkal később berobbant az új háborús gócpont – amiben Törökország és Azerbajdzsán az új egyezmény értelmében szövetségesként vesz részt -, majd a török haditengerészet két hajója érkezett Odesszába.

Április 19.-én Azerbajdzsánból egy katonai delegáció érkezett Brüsszelbe, ahol tárgyalást folytattak a NATO képviselőivel. A találkozóról az azeri védelmi minisztérium kiadott egy közleményt, miszerint az azeri fél arról is tájékoztatta a NATO-t, hogy milyen “védelmi intézkedéseket kell hozni” annak érdekében, hogy “megvédjék az ártatlan civileket az örményektől”. A tárgyaláson megvitatták az azeri védelmi szektor teljes reformját is, valamint a NATO-val folytatott együttműködés fokozását.

Az orosz katonai tervezés 2012. óta számol egy újabb örmény-azeri háború lehetőségével. Akkor egy esetleges, Irán elleni NATO-beavatkozás “mellékes eseményeként” valószínűsítették az örmény-azeri konfliktus kiújítását, amivel a NATO megpróbálja elvágni az orosz hadsereg – Örményországon át húzódó – ellátási útvonalát Irán és Szíria irányába. A Hegyi-Karabah konfliktus kiújulásának közvetlen előzménye és kiváltó oka, hogy az Amerikai Egyesült Államok az orosz légierő beavatkozása miatt nem tudott légtérzárat életbe lépteti Szíria felett, emiatt kudarcba fulladtak az Aszad-rendszer megbuktatására tett kísérletek. Az orosz beavatkozás újból előtérbe helyezte Hegyi-Karabahot: ebben a régióban a NATO most megpróbálja elvágni az orosz ellátási útvonalakat, ami Szíriában később lehetővé tenné a nyílt katonai beavatkozást a nyugati koalíció részéről.


http://www.hidfo.ru/2016/05/ujabb-konfliktusgocot-hoz-letre-a-nato-hegyi-karabahban/

A NATO elkezdte félreállítani azokat a politikusokat, akik a háborús készülődés útjában állnak.

Letartóztatták az egyetlen pártvezetőt, aki ellenezte az amerikaiak bevonulását

Mateusz Piskorski hidfo.ru

Lengyelország belvédelmi ügynökségének emberei megrohamozták egy ellenzéki párt vezetőjének otthonát; a politikust kémkedés vádjával letartóztatták. Őrizetbe vétele óta azonban kiderült, hogy a nyilvánosan hangoztatott vádak csak ürügy. Mateusz Piskorski arra készült, hogy nyilvánosan beszámol egy másik pártvezető halálának körülményeiről, aki állítólag öngyilkosságot követett el, de valószínűleg politikai gyilkosság áldozata volt. A NATO elkezdte félreállítani azokat a politikusokat, akik a háborús készülődés útjában állnak.

Mateusz Piskorskit, a lengyel Zmiana (Változás) párt vezetőjét letartóztatták a belvédelmi szolgálat emberei, akik egyúttal számítógépeket, dokumentumokat foglaltak le a pártvezető otthonában. Piskorski letartóztatásával egyidejűleg a hatóságok számos más párttagnál, illetve a párt székházában is házkutatást tartottak. Az “orosz-párti” politikust azzal vádolják, hogy harmadik ország számára folytatott adatszerzést; a lengyel kormánymédia szerint Piskorski orosz és kínai titkosszolgálatokkal állt kapcsolatban. A hatóságok a párt alelnökét, Nabil Malaziit is kihallgatták.

Tomasz Jankowski, a Zmiana szóvivője szerint azonban mindegyik házkutatás illegális volt, a hatóságok törvénysértő módon jártak el, és az agresszív fellépés nem pusztán Piskorski személyével hozható kapcsolatba. A házkutatások során a belvédelmi szolgálat emberei lefoglaltak számos, a párttagokkal kapcsolatos dokumentumot, valamint olyan dokumentumokat, melyek információkat tartalmaznak szakszervezetek és a Zmiana közti együttműködéssel kapcsolatban. A szóvivő szerint ez a fellépés közvetlen fenyegetést jelent a szakszervezeti partnerek számára is, hiszen tagjaik személyi kilétét titokban tartják, és a szakszervezetek működéséhez elengedhetetlen, hogy tagjaik munkáltatói se ismerjék a taglistát. Lengyelország törvényei lehetővé teszik, hogy a szakszervezetek eltitkolják tagjaik személyi kilétét a munkáltatók elől, Jankowski szerint azonban a dokumentumok lefoglalását követően már arra számítanak, hogy elveszítik megélhetésüket azok az emberek, akik a Zmianaval együttműködő szakszervezetek tagjai. Így a házkutatások egyúttal a párt társadalmi beágyazottságának lerombolását, a Zmiana karanténba zárását is szolgálják.

A párt szóvivője hangsúlyozta, hogy a szakszervezetekre vonatkozó adatok törvény által is biztosított bizalmas kezelésén kívül nincs semmilyen titkolnivalójuk, így az eljárással kapcsolatban is nyilvánosságra fognak hozni minden rendelkezésre álló információt.

A Zmiana vezetőit azonban nem érte teljesen váratlanul a hatósági fellépés, hiszen egy olyan pártról van szó, ami nem támogatja a lengyel kormány által is képviselt háborús készülődést, így a párt működése a NATO katonai terjeszkedésének útjában áll. Piskorski letartóztatására nem sokkal azt követően került sor, hogy a pártvezető figyelmeztetett: a lengyel kormány még a július 8-án, Varsóban kezdődő NATO-csúcstalálkozó előtt politikai tisztogatásba kezdhet, mert el akarják fojtani az esetleges ellenzéki tiltakozó akciókat. Janowski azt mondta,

“a mi pártunk az egyetlen, ami felszólalt az amerikai fegyveresek Lengyelországban állomásoztatása ellen. Emellett egy Andrzej Lepper halálának körülményeit részletező könyv kiadását terveztük, amiről úgy gondoljuk, a hatóságok részéről komoly aggodalmat ill. félelmet válthatott ki, hiszen az ő halálában valószínűleg a kormány keze is benne volt.”

Andrzej Lepper az Önvédelem párt vezetője, és Mateusz Piskorski szövetségese volt. A hivatalos magyarázat szerint 2011. augusztus 5.-én öngyilkosságot követett el. Közeli ismerősei azonban biztosak abban, hogy Lepper politikai gyilkosság áldozata lett. Lepper korábban maga is indult elnökjelöltként 1995-ben, 2000-ben, 2005-ben és 2010-ben, emellett indult volna a 2015-ös elnökválasztáson is. Lepper halálát követően Andrzej Duda nyerte a 2015-ös elnökválasztást, majd azon nyomban szorosabbra fonta az együttműködést az Amerikai Egyesült Államokkal, lehetővé tette az amerikai fegyveresek Lengyelországban állomásozását, emellett harsány oroszellenes külpolitikát és háborús uszítást kezdett.

A Zmiana szóvivője szerint Mateusz Piskorskinak igen sok mondanivalója van Lepper halálával kapcsolatban, így egyáltalán nem meglepő, hogy a könyv kiadása előtt megkezdődtek a hatósági rajtaütések. Ugyanakkor, Janowski elmondása szerint szakszervezeti partnereik készen állnak arra, hogy kiálljanak a Zmiana vezetőinek meghurcolása ellen. Ebből a szempontból sem véletlen, hogy a kémvád és rajtaütés most történt meg, alig három héttel a Varsóban kezdődő NATO-csúcstalálkozó előtt: a Zmiana szakszervezetekkel egybekötve ellentüntetés szervezését helyezte kilátásba. Korábban az amerikai páncélosok bevonulása ellen is tiltakoztak, és ezzel a Zmiana kilóg a sorból, a pártok többsége ugyanis hallgatólagosan vagy nyíltan támogatja, hogy Lengyelország legyen az amerikai hadsereg új térségi ütőereje.

Ugyanakkor, ez a bizonyos kémvád nem egy olyan politikai történés, aminek a gyökereit Lengyelországban, vagy akár Európában kellene keresni. Január közepén a brit The Telegraph beszámolt arról, hogy James Clapper, az amerikai hírszerzés vezetője utasításokat kapott a kongresszustól egy átfogó értékelés elkészítésére vonatkozóan, azzal kapcsolatban, hogy milyen európai pártokat támogatott Oroszország az elmúlt évtized folyamán. Az amerikaiak aggodalmairól a hazai sajtó is beszámolt, mert ennek kapcsán a Jobbik is említésre került, mint “Oroszország által pénzelt párt”. Január 23.-án a Deutsche Wirtschafts Nachrichten német napilap azonban arra mutatott rá, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem “Oroszországból pénzelt” pártok ellen folytat nyomozást Európában, hanem egy új amerikai szankciós politikának lehetünk szemtanúi, melynek részeként az USA elkezd nyíltan nyomást gyakorolni minden olyan politikai pártra, ami nem akarja engedélyezni az állandó amerikai katonai jelenlétet Európában. A DWN szerint ennek részeként az USA gazdasági szankciókat hozhat bizonyos pártok ellen, vagy karanténba kényszerítheti azokat.

Ugyanakkor, figyelemre méltó, hogy az úgynevezett orosz kémügyekben – pl. Kovács Béla kapcsán – semmilyen érdemi előrelépés nem történik, ehelyett a külföldről pénzelt “független” sajtóorgánumok akár éveken keresztül is a közélet tematizálására használják ezeket az eseteket – ami így alkalmas az érintett pártok (esetünkben a Jobbik) sakkban tartására, politikai ellenfeleik számára engedmények kikényszerítésére. Lepper halála és Piskorski félreállítása szintén beleillik ebbe a folyamatba: Közép- és Kelet-Európában láthatóan elkezdték megfélemlíteni, lefizetni, félreállítani azokat a politikusokat, akik ellenzik a NATO háborús készülődését.

http://www.hidfo.ru/2016/05/letartoztattak-az-egyetlen-partvezetot-aki-ellenezte-az-amerikaiak-bevonulasat/

Brüsszel politikai döntése miatt jutnak csődbe a gazdák

Az Európai Unió mezőgazdasági szektora több mint ötmilliárd euró veszteséget szenvedett el az Oroszország elleni szankciók következtében. Phil Hogan, az EU agrárbiztosa azonban azt is elárulta, hogy Brüsszel éves szinten további 50 milliárd eurót költ a szankciók ellensúlyozására.

Phil Hogan mezőgazdasági biztos az orosz Szputnyik hírügynökségnek nyilatkozva elismerte, hogy Európának sem érdeke a szankciók fenntartása, hiszen minden európai ország komoly veszteségeket szenvedett el a kereskedelmi korlátozások miatt, miközben az Európai Unió ennek az összegnek tízszeresét kénytelen elkölteni arra, hogy a válság ne gyűrűzzön át a gazdaság más szektoraiba. Az Európai Bizottság múlt hónapban nyilvánosságra hozott jelentése szerint 2015-ben egy év alatt 28,4%-kal csökkent az Oroszországba irányuló export. Hogan szerint a szankciók hatására eddig 5,3 milliárd euró bevételtől estek el az export-érdekelt vállalkozások, ami komoly csapást jelent az EU agrárszektorára nézve.

Moszkva 2014. augusztusában vezetett be élelmiszeripari embargót olyan országokból származó egyes termékcsoportokra, melyek szankciókat vezettek be Oroszországgal szemben. A nyugat-európai országokban azóta rendszeres tömegdemonstrációkat tartanak a gazdák, mert a túltermelés és piacvesztés miatt rengeteg vállalkozás a csőd szélére jutott. Ez a piacvesztés azonban gazdasági tényezőkkel nem indokolható: az európai gazdák Brüsszel politikai döntése miatt mennek csődbe.

2015. szeptemberében Brüsszel úgy döntött, félmilliárd eurót fizet ki a szankciók által sújtott gazdáknak, hogy ezzel ellensúlyozzák a csökkenő élelmiszerárak hatásait. Ez azonban a veszteségek töredékét fedezte csak, a támogatások rendszerint a forráskiosztást követő első hónapban elfogytak. Miközben az Európai Unió Washington külpolitikáját követve szankciókat léptetett életbe Oroszország ellen, a szankcióháború kezdete óta az amerikai-orosz kereskedelmi kapcsolatok közel tíz százalékkal bővültek. Washington mesterséges piaci rést hozott létre azzal, hogy Európát rávette a szankciók életbe léptetésére, így az amerikai cégek könnyebben kiüthették európai vetélytársaikat az orosz piacon.


http://www.hidfo.ru/2016/05/brusszel-politikai-dontese-miatt-jutnak-csodbe-a-gazdak/

Tudtak arról, hogy egy terroristát alkalmaznak Berlin két repülőterén

A Berliner Morgenpost beszámolója szerint éveken át dolgozhatott Berlin két repülőterének fokozottan védett övezeteiben egy 24 éves dzsihádista, akinek a hatóságok tudtak radikális nézeteiről.

A lap szerdán azt írta, a német hatóságok tudtak arról, hogy Berlin két repülőterének egy alkalmazottja a szalafista ideológia követője, de azt követően, hogy erről tudomást szereztek, Recep Ü. további 18 hónapon át maradhatott a mindkét repülőtér javítási munkálatait végző cég alkalmazásában.

A szalafista fiatal a Wisag Airport Service Berlin alkalmazásában állt, ami két repülőtér gépeit takarítja és javítja, így hozzáférése volt több létesítmény biztonsági övezeteihez is. A berlini Tegel Repülőtér szóvivője nem kommentálta a lap értesüléseit: azt mondta, bizonyos biztonsági kérdésekben nem szolgáltathat részletes adatokat, és ez pont egy ilyen eset. Elmondása szerint “vizsgálják, hogy hiba történhetett-e, és hol hibáztak az illetékesek.”

A lap információi szerint a hatóságok 2014. februárjában fedezték fel, hogy Recep Ü. a szalafista szcéna egy lelkes aktivistája, és személyes kapcsolatban áll azokkal az extrémistákkal, akik a Németországban működő szalafista prédikátorok beszédeit és propagandavideókat terjesztenek a Facebook-on, valamint Koránt osztogatnak az újonnan érkezett menekülteknek, és próbálnak követőket toborozni a menekülttáborokban.

A szalafizmus a szunnita iszlám egy fundamentalista formája, ami elutasít minden teológiai újítást, a saría jogrend szó szerinti betartását várja el, és követeli a teokratikus iszlám állam bevezetését bárhol a világon, ahol elég erős szervezeti rendet tud kiépíteni. Mivel a saría jogrend nem csak a muszlimokra, hanem a nem-muszlimokra vonatkozóan is határozott követeléseket fogalmaz meg, nem-betartásuk esetén pedig erőszakos cselekményeket legitimál, a szalafista szervezetek tevékenysége az alkotmányos rend aláásásának minősül Németországban. A német kormány úgy hivatkozik ezekre a szervezetekre, mint “az iszlamizmus különösen radikális formájára, ami közeli kapcsolatban áll a terrorizmussal”.

A német légiközlekedésre vonatkozó törvények előírják, hogy a repülőterek minden alkalmazottja szigorú biztonsági ellenőrzéseken kell átessen – és nem állhatnak kapcsolatban semmilyen extrémista ideológiával -, mielőtt a fokozott biztonságú övezetekbe belépést nyernek. Németország 2011-ben fogadta el az erre vonatkozó törvényeket, a lap azonban azt írja, a hatóságok tudtak arról, hogy egy extrémista csoportnak hozzáférése van a védett övezetekhez, és nem tettek semmit. Az aktivistát 2015. októberében menesztették, miután bokszereket próbált becsempészni a védett övezetbe. A Die Linke párt a történtek kapcsán követeli, hogy a parlament vizsgálja meg, ki felelős a hatóságok hanyagságáért, és mihamarabb váltsák le az illetőt, mert úgy tűnik, a szalafistáknak hozzáférése van a német infrastruktúra olyan fontos csomópontjaihoz, mint a repülőterek.


http://www.hidfo.ru/2016/05/tudtak-arrol-hogy-egy-terroristat-alkalmaznak-berlin-ket-repuloteren/

Franciaország nem vállalja a felelősséget az amerikai hadsereg lépéseiért

Franciaország nem támogatja, hogy a NATO átvegye az ellenőrzést az Európába telepített amerikai rakétarendszerek fölött, mert ezáltal az európai országok is háborúba sodródhatnak egy esetleges amerikai-orosz fegyveres konfliktus miatt.

A Wall Street Journal francia tisztviselőkre hivatkozva azt írja, hogy Franciaország visszatartja a jóváhagyását az Európában épített amerikai fegyverrendszerek átadására vonatkozóan, mert

kételyek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az átadást követően tényleg a NATO ellenőrzése alá kerülnének, és nem továbbra is az Amerikai Egyesült Államok irányítaná ezeket a rendszereket.

Az amerikai lap azt írja, Franciaország részéről kételyek merültek fel a rakétarendszerek készenléti fokával kapcsolatban is: szerintük a NATO új rakétavédelme nem áll készen az átadásra, de az amerikaiak siettetnék a közös kontroll alá helyezést, mert úgy gondolják, hogy Moszkva minden késlekedést a gyengeség jeleként fog értelmezni.

A nevük elhallgatását kérő tisztviselők azonban azt is elmondták, hogy nem csak technikai, de politikai aggályaik is vannak: “az átadást követően ezek a NATO rendszerei lesznek, a NATO vállalja a felelősséget azért, ha lelőnek egy rakétát. A NATO vállalja a felelősséget azért is, ha ez nem sikerül.”

Egy másik francia tisztviselő azonban azt nyilatkozva a Wall Street Journalnak, hogy technikai értelemben a NATO parancsnoki központjai sem állnak készen, ezért az átadást követően is amerikai irányítás alatt állnának. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az amerikai hadsereg döntéseiért később az európai NATO-országok is vállalnák a felelősséget, miközben nem rendelkeznének irányítással afelett, hogy az amerikaiak milyen konfliktusokat provokálnak ki Kelet-Európában.

A lap szerint Franciaország egyelőre kiértékeli az áprilisi közös hadgyakorlatok tapasztalatait, és ezek alapján dönti el, alkalmasak-e a rendszerek az átadásra.

Az Amerikai Egyesült Államok tavaly július óta sürgeti, hogy a Kelet-Európában állomásozó amerikai fegyverek kerüljenek át a NATO irányítása alá. Ez azonban a gyakorlatban azt jelentené, hogy továbbra is az amerikai hadsereg kezében a döntés. Szíriában a török hadsereg lelőtte az orosz légierő egy gépét, és Törökország egyoldalú, provokatív lépése könnyen egy a NATO és Oroszország közti háború eszkalálódhatott volna. Amennyiben a kelet-európai rakétarendszereket átadják a NATO hatáskörébe, egy esetleges amerikai rakétaindításért is az európai országok vállalnák a felelősséget, miközben az Egyesült Államok biztonságos távolságból szemlélné az eseményeket.

http://www.hidfo.ru/2016/05/franciaorszag-nem-vallalja-a-felelosseget-az-amerikai-hadsereg-lepeseiert/

Minden második migránst visszafordítanak

Németország minden második migráns menedékkérelmét elutasította az elmúlt két év folyamán, a kormány állítása szerint.

A Die Welt arról számol be, hogy 2014-2015-ben a Németországba érkező migránsok 51%-ának menedékkérelme került elutasításra, és ezeket a személyeket a tavalyi év vége előtt kiutasították az országból. A kormány a Die Linke párt kérésére hozta nyilvánosságra ezeket az információkat. Az adatokból kiderült, hogy a német hatóságok főként az eritreaiaknak és szíriaiaknak adták meg a menedékjogot, az ezekből az országból érkező menedékkérelmek majdnem mindegyike pozitív elbírálásban részesült. A szabályozás különösen a szíriaiakkal kapcsolatban engedékeny, nekik gyakorlatilag csak egy kérdőívet kell kitölteniük ahhoz, hogy megkapják a menedékjogot.

Ugyanakkor, a szövetségi migrációs és menekültügyi hivatal még mindig 410 ezer menedékkérelmet kell elbíráljon a tavaly beadott kérelmek közül. Becsléseik szerint ebből 300-400 ezer migráns várja meg a menedékkérelem elbírálását, a többiek addig ismeretlen helyre távozhatnak. Németországban 2015. folyamán 186 ezer bűncselekményt követtek el migránsok.

http://www.hidfo.ru/2016/05/minden-masodik-migranst-visszaforditanak/

Olaszország egyik leggazdagabb tartománya elismeri a krími referendumot

A Veneto tartomány regionális tanácsa szerdán elfogadott egy határozatot, ami elítéli az Európai Unió Krím-félszigettel kapcsolatos politikáját, és felszólítja Brüsszelt az oroszellenes szankciók visszavonására.

Az 51 tagú regionális tanács 27 igen szavazattal fogadta el a határozatot – 9-en szavaztak nemmel, a többi politikus nem jelent meg a szavazáson vagy tartózkodott. A határozat felszólítja Olaszország kormányát, hogy tiltakozzon az Európai Unió Krím-félszigettel kapcsolatos politikája ellen, és ismerje el a referendum eredményeit, amivel a Krím orosz többségű lakossága az anyaországhoz való újracsatlakozásról döntött.

A Veneto régió Olaszország egyik leggazdagabb tartománya, de több mint 600 millió eurós veszteséget kellett elszenvedjen, mióta a szankcióháború hatására visszaesett az Oroszországba irányuló export – valamint az embargó hatására jelentős mértékben csökkent a tejtermékek és gyümölcsök ára az EU szankcióra hozott orosz válaszlépések miatt.

A Krím lakossága 2014. március 16-án egy népszavazáson elsöprő többséggel, 83,10%-os részvételi arány mellett 96,77% igen szavazattal döntött az Ukrajnától elszakadásról, és az Oroszországi Föderációhoz csatlakozásról. Az ENSZ alapokmánya – elviekben – garantálja a népek önrendelkezési jogát, de a nyugati országok máig nem ismerték el a Krím-félsziget Oroszországgal történő újraegyesülését.

http://www.hidfo.ru/2016/05/olaszorszag-egyik-leggazdagabb-tartomanya-elismeri-a-krimi-referendumot/

A migránsok miatt fegyverkeznek a bajorok

Bajorországban nagy mértékben megnőtt a fegyvereladások száma, mióta egy évvel ezelőtt érezhetően felgyorsult a bevándorlás.

A Focus német lap arról számol be, hogy Bajorországban drámai mértékben megugrott a nem-halálos önvédelmi fegyverek értékesítése: az elmúlt évben többszörösére nőtt a kiadott engedélyek száma a 2014-es adatokhoz képest. Az új engedélyek száma különösen azt követően kezdett gyorsan nőni, hogy a korábban elhallgatott tömeges nemi erőszak esetek híre nyilvánosságra jutott. 2014-ben 2379 engedélyt állítottak ki a hatóságok különböző típusú nem-halálos önvédelmi fegyverekre, majd 2015-ben ez a szám duplájára nőtt. A médiacenzúra áttörését követően azonban exponenciálisan növekedni kezdett az engedélyeztetések száma, és 2016-ban már csak az első negyedévben sokszor annyi engedélyt adtak ki a bajor hatóságok, mint az elmúlt évek során. Februárban 7435, márciusban ismét 4677 fő vett valamilyen önvédelmi fegyvert.

Németország szigorúan szabályozza a fegyverviselést, ezek az engedélyek kizárólag nem-halálos önvédelmi fegyverek – gázpisztolyok, riasztópisztolyok, elektromos sokkoló, stb. – használatát teszik lehetővé. A számokat azt követően hozta nyilvánosságra a belügyminisztérium, hogy a Zöld párt kérvényezte azt. Katharina Schulze, a zöldek szóvivője arra figyelmeztetett, hogy “a konfliktus tovább eszkalálódhat, ha egyre több ember kezd el önvédelmi fegyvert hordani.”


http://www.hidfo.ru/2016/05/a-migransok-miatt-fegyverkeznek-a-nemetek/

Cameron szerint ez a referendum nem megismételhető

David Cameron hidfo.ru

David Cameron brit miniszterelnök kizárta annak lehetőségét, hogy második referendumot tartsanak az Európai Unióból kilépésről, amennyiben a júniusi referendumon az uniós tagság fenntartását támogatók jutnak többségbe.

Cameron szerint akkor sem fognak második referendumot tartani, ha a kilépést támogatók többségbe jutásához nagyon közeli eredmény születik. A kormányfő kedden a világgazdasági fórum rendezvényén beszélt erről, – szerinte nem lehet vég nélkül ismételgetni a referendumokat, a júniusi népszavazás eredménye végleges lesz.
Cameron azt követően próbálta ezzel nyugtatni a befektetőket, hogy Nigel Farage, az Egyesült Királyság Függetlenségpártjának vezetője azt mondta, újabb népszavazás kiírását fogják kezdeményezni, ha a britek csak 52%-kal, vagy ehhez hasonló eredménnyel “döntenek” az uniós tagság fenntartása mellett.

A britek június 23.-án tartanak referendumot a kilépésről: ez az első alkalom, hogy az EU 28 tagállamának egyikében az emberek azt követően is véleményt nyilváníthatnak az uniós tagságról, hogy már beléptek az Európai Unióba és megtapasztalták annak velejáróit. Az atlantista politikusok rendszerint csak az uniós csatlakozás előzetes legitimálására támogatják a népszavazást, a belépést követően azonban igyekeznek elkerülni a nép véleményének újbóli kikérését, mert tartanak egy ilyen szavazás eredményétől.

http://www.hidfo.ru/2016/05/cameron-szerint-ez-a-referendum-nem-megismetelheto/

Újabb atomerőművek építését tervezi az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy felgyorsítja az atomerőművek építését Európában, hogy ezáltal az EU kevésbé függjön Oroszországtól az energiafelhasználás terén.

A Der Spiegel német lap szerint Európában számos új atomerőmű épülhet, hogy az Európai Unió ezáltal csökkentse Oroszországtól való függését. A lap az Európai Bizottság egy jelentésére hivatkozva állítja ezt, amit a bizottság azonban egyelőre nem kommentált. A dokumentum szerint az EU fenn kell tartsa az atomenergetikában kivívott technológiai előnyét, és ennek jegyében az európai országoknak a jövőben fokozniuk kell az új atomerőművek fejlesztése, finanszírozása és építése terén az együttműködést. A lap szerint, miközben Németország 2022-ben végleg leállítja utolsó atomerőművét is, Európa összes többi részén az Európai Bizottság javaslatára újabb atomerőművek fognak épülni. A Spiegel azt írja, a jövőben ez a jelentés képezi a bizottság atomenergetika-politikáját, ezért jóval több, mint javaslat vagy megfontolásra szánt kezdeményezés: Európa energiaszektorának következő évtizedeit jellemezheti ez a dokumentum.

A lap a projekt előkészítésében részt vevő, név nélküli forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy az atomenergetika újbóli előtérbe kerülését két fő pillérrel indokolja a bizottság: csökkenteni az Oroszországgal szembeni függést, és csökkenteni a széndioxid-kibocsátást. A konvencionális atomerőművek mellett a bizottság számos, kis méretű atomerőmű építését is tervezi Európában, melyek a terv szerint még 2030 előtt megépülnek és működésbe lépnek. A Spiegel szerint a bizottság illetékeseit megkérdezték erről a dokumentumról, de kérdésükre nem kaptak hivatalos választ. Ugyanakkor, a jelentés rámutathat arra, hogy az orosz technológián alapuló projekteket kritizáló nyugati vezetőknek elsősorban nem az atomenergiával van problémája: rendszerint mindössze az orosz vállalatok kiszorításáról van szó a “zöldenergiára átállás” leple alatt, de amerikai vállalatok számos atomerőmű építésére kaphatnak megrendelést a következő évtizedben – amiben természetesen semmilyen kifogásolni valót nem talál a bizottság -, miközben Európa energiaellátásának továbbra is elsődleges forrását jelenti majd az atomenergia.

http://www.hidfo.ru/2016/05/ujabb-atomeromuvek-epiteset-tervezi-az-europai-bizottsag/

Lentner: Az MNB-alapítványok pénzei a Fidesz győzelméhez kellenek

Erre kell a pénz?

Ha eddig nem lett volna mindenki számára nyilvánvaló, hogy mire is kell az MNB-alapítványok pénze, és miért kell több százmilliárd forintot beletennie a jegybanknak a felsőoktatásba, akkor most Lentner Csaba Echo-tévés nyilatkozásából kiderült:

A közgazdász szerint, aki nem mellesleg a jegybank egyik alapítványának kuratóriumi tagja, minden egyetemen azt kell oktatni, amit a Fidesz és Matolcsy György gondol a világról és a gazdaságról, és ezt a társadalommal is el kell fogadtatni. Ez szükséges a Fidesz 2018-as győzelméhez.

A közgazdász ezután arról beszélt, hogy a begyöpösödött neoliberális tanok megbuktak, és az új unortodox gazdaságpolitikai nézeteket mindenkihez el kell juttatni, el kell fogadtatni. Az egyetemeken az oktatók fejébe ott kell, hogy legyen ez az új tudás, és át kell adniuk a hallgatóknak. Ami pedig eddig volt (neoliberális közgazdaságtan), azt le kell cserélni.

Az MNB-alapítványokra pedig azért van szükség, hogy támogassák az unortodoxia ellenzői elleni küzdelmet - közpénzekből.

Mielőtt valaki azt gondolná, hogy április elseje van, nem, ez nem vicc, az MNB-alapítványának egyik kuratóriumi tagja valóban erről beszélt. A mélyenszántó gondolatok összességében nem állnak távol Matolcsy György gondolkodásától, hiszen a jegybankelnök - korábban nemzetgazdasági miniszter - az elmúlt 6 évben nem egyszer beszélt arról, hogy a hagyományos közgazdasági nézetek mind megbuktak, és az általa képviselt unortodox gazdaságpolitikának van létjogosultsága. Ennek egyik legemlékezetesebb álláspontja a magyar tündérmeséről szóló nyilatkozat, éppen egy olyan időszakban, amikor a magyar gazdaság recesszióban volt.

Visszatérve a valóságba, Lentner Csaba nyilatkozata komoly morális kérdéseket vet fel. Matolcsy Györgytől és a Fidesztől valóban nem áll távol, hogy közpénzeket felhasználva hirdessék az unortodox tanokat, azonban azok ráerőltetése a társadalomra szomorú időket idéz fel. Többnyire autoriter politikai kultúrákra jellemző, hogy nézetvilágukat (legyen az társadalmi, gazdasági) rá akarják erőltetni a társadalomra, innentől pedig már csak az a kérdés, hogy milyen módszerekkel. Ez Magyarországon is jellemző volt a rendszerváltás előtt, és nagyon úgy fest, ennek begyöpösödött képviselői továbbra is a társadalom aktív szereplői.

Tény, hogy érdemes foglalkozni a magyar unordotox gazdaságpolitikával, akár még tanítani is, azonban nem lehet az a perspektíva, hogy ez az egyetlen járható út, minden más rossz, és azokat tanítani sem érdemes.

Fontos kiemelni, hogy az ortodox gazdaságpolitika nem bukott meg, mondjon bármit is a Fidesz vagy Matolcsy György. Olyannyira nem, hogy a válságból végül a Fidesznek is ortodox eszközökkel sikerült kivezetnie a magyar gazdaságot, miközben 2012-ben a Matolcsy-módszerek recesszióba taszították a gazdaságot.

Újabb és újabb ügyek

Miközben egyre nyilvánvalóbb, hogy az MNB-alapítványok gyakorlatilag a Fidesz irányítása alatt állnak azért hogy segítség a Fidesz 2018-as győzelmét, újabb és újabb érdekességek derülnek ki:

- A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA) például 2500 példányt rendelt Matolcsy György Heti Válaszban megjelent írásainak válogatásaiból. Az alapítvány kuratóriumi elnöke nem meglepő módon maga Matolcsy György.

- Az alapítványoknak kifinomult ízlésük van, ha luxusról van szó, 280 ezer forintos négyzetméter áron vásároltak luxusszőnyegeket, és 30 millió forintért zongorát.

- Az államkötvények vásárlásával sem álltak le, pedig már többször is felmerült a tiltott monetáris finanszírozás ebben az ügyben. Az EKB is vizsgálja ennek lehetőségét.

Az is kiderült, hogy bár Matolcsy György tagadta, valójában legalább egy alapítvány esetében ő döntött a pénzek kihelyezéséről, és ezeknek a pénzeknek jó része unokatestvére (Szemerey Tamás) érdekeltségébe tartozó Növekedési Hitelbankhoz került. Szemerey Tamás esetében nem ez az első eset, hogy haszonélvezője volt az alapítványok bőkezűségének, média cége is több százmillió forint támogatást kapott (emiatt a VS.hu szinte teljes szerkesztősége lemondott).

Nem nyomoz az ügyészség

Annak ellenére, hogy szinte teljesen egyértelmű, hogy visszaélések történtek a jegybanki-alapítványokban, és a hűtlen kezelés gyanúja is felmerül a jogászok szerint, az ügyészség az ellenzék feljelentését három nap alatt lesöpörte az asztalról.

Szinte biztosra vehető, hogy amíg a Fidesz van kormányon, az ügy sosem fog eljutni nyomozási-szakaszba - Orbán Viktor is megmondta, hogy megvédik Matolcsy Györgyöt - mivel a legfőbb ügyész felesége is érdekelt a jegybanki alapítványokban, három alapítványban is kuratóriumi tag.

Innentől kezdve pedig tényleg fontos az alapítványok számára, hogy a Fidesz hozza a 2018-as választást, mert az azt követő 4 évben sem lesz félnivalójuk.

TényTár

Egy érdekes idézet Weöres Sándortól

"Négyféle vezetőember lehet egy ország élén: Prokrusztész, Napóleon, Samu bácsi és Szolón.

Prokrusztész egy elgondolás híve, melybe nemzetét belekényszeríteni akarja, ha törik, ha szakad.

Napóleon szenvedélyes játékos és akár nyer, akár veszít, mindenképpen tékozol.

Samu bácsi úgy ül az uralkodói teremben, mint egy fűszerboltban, dekákkal és garasokkal ravaszkodik.

Szolón az isteni ihletre figyel, minden tette az örök mértékből ered és országa virul."
(Weöres Sándor)

Legfrissebb bejegyzések
...

Felelős Szakembereket, nem felelőtlen szakbarbárokat,
Kíváló Szakembereket, nem söpredék pártkatonákat!
Magyar Nemzetért tevő Szakembereket, nem magyarság ellen tevő HAZUGSÁGGYÁR alkalmazottakat!

 

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen”

 

Gróf Széchenyi István

  
Legnépszerűbb bejegyzések
 1. Betegen és becsapva – lányok HPV oltás után - A dán TV bemutatta a gyógyszeripart leleplező filmet
 2. Milánóban machetével támadt a multikulturalizmus
 3. Szertefoszlik a NATO technikai fölénye
 4. Az amerikaiak bevonultak Lengyelországba - elrendelték a mozgósítást
 5. Vlagyimir PUTYIN: „ELEGEM VAN!” “Oroszország legyőzi az ISIS t!”
 6. Íme a legkeményebb magyar futballedzői nyilatkozat - A játékosként keménységéről ismert Lendvai Miklós meccs utáni értékelésében rendesen kifakadt, de érthetően elkeseríti a hazai futballvalóság.
 7. Az uzsora hitelt a törvény bünteti! Kivéve, ha bankod van és azzal csinálod!
 8. Az amerikaiak megszállják Európát
 9. Miért ne kiabálj a gyermekeddel?
 10. Survival felszerelés...
 11. A Saudi klán földi harcosai menekülnek Jemenből. Oroszország szövetségese kész kontrolalatt tartani Áde-öblöt. USA folyamatosan szorul hátra a globális poziciókból.
 12. A hírek összeállítása
 13. Isis - ok okozati összefüggések
 14. Anyák napja van ma…
 15. Megtévesztés miatt özönlenek a bevándorlók
 16. Az Egyesült Államok Kelet-Európából mérne atomcsapást Oroszországra
 17. Önellátás egyszerűen
 18. A migrációs válság eltereli a figyelmet a háborús készülődésről
 19. Orvos, vagy a HATALOM pribékje?
 20. Homokszemek nagyítva
 21. GYŐZELEM NAPI 9-órás kezdésig Oroszország különböző nagyvárosaiban (az időeltolódás miatt) már eddig lezajlott helyi ünnepségek üsszefoglalói láthatók.
 22. Franciaország nem vállalja a felelősséget az amerikai hadsereg lépéseiért
Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek: 2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:
2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Feedjit Live Blog Stats

Free counters!

 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Locations of Site Visitors